Våra liv består mer av fantasier än verklighet

Våra liv består mer av fantasier än verklighet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

När vi talar om fantasier tror många att vi talar om ett ämne långt ifrån det dagliga livet. De antar att fantasi är något som bara är kopplat till särskilda eller ovanliga fall. Sanningen är dock den att vi hanterar fantasier i det dagliga livet.

Många skulle säga att vi konstant är absorberade av olika fantasier. Allvarligt talar är det mesta av det vi gör eller inte gör baserat enbart på inbillade anledningar och idéer, snarare än verkliga. Om vi frågar oss varför vi lever på ett sådant sätt och inte på ett annat kommer många att svara med argument som mest baseras på kulturell fantasi än på det verkliga livet.

“Själens bästa vän och värsta fiende är fantasin.”

-Arturo Graf –

Kreativa fantasier

Vissa fantasier är kreativa. Detta är de som förirrar sig från det vanliga och drar sig mot det fantastiska. Det finns även okreativa fantasier. Detta är vad vi hör andra säga och sedan upprepar som om det är sant. De är starkt förankrade i lokal kultur, och det är därför de presenteras som sanna även om de inte är det.

Vi har inte, och inte heller bör vi ha, en objektiv uppfattning av oss själva eller världen omkring oss. Mycket av det som utgör våra idéer influeras av fantasier vi lärt oss och de vi själva byggt upp.

Det goda är att allt som är fantastiskt också är plastigt – det kan modelleras, förvandlas och förändras. Det är inte offer för verklighetens obevekliga lagar.

Underbara fantasier

Vissa fantasier hjälper till att nära önskan om att leva och växa. Ett exempel är uppfattningen att vi förtjänar någonting och att något gott alltid kommer att komma in i våra liv. Dessa tolkas som optimism, ihärdighet och motståndskraft.

En värld av fantasier

Paradoxen är att trots att dessa fantasier inte baseras på någon objektivt test, slår de oftast in och blir verklighet. De föds som övertygelser utan bevis. De uppfyller personen på ett så positivt sätt att han respekterar sig själv mer och gör det bästa av varje situation.

Varje mänsklig bragd börjar som en fantastisk dröm. Det händer inte omvänt, som i vetenskapens fall. Du hittar inte beviset först för att kunna göra uttalande, utan tvärtom. Du gör först uttalandet och sedan följer beviset. Det är därför det sägs att du kan gå så långt som dina drömmar tillåter dig.

Hemska fantasier

Men motsatsen uppstår även i det mänskliga sinnet. Folk är kapabla att skapa riktiga mardrömmar som faktiskt bara existerar i vår inbillning. Du tror att allt ska gå åt helvete, och även om det går bra så tror du fortfarande att det gått illa. Du tror inte du förtjänar något bra. Oftast slutar det med att du avsäger dig eller saboterar dina möjligheter att förbättra saker och ting för dig.

Vissa hemska fantasier går ännu längre. Ibland kan de uttrycka sig i intensiva vanföreställningar. En inbillad skuld är kapabel att få dig att skapa en inbillad förföljelse. Rädslan att falla kan få dig att snubbla. Galen svartsjuka kan så fröet till otrohet hos den andra parten osv.

Kvinna i skogen

Det finns fall där fantasin har blivit så inkräktande att den tagit kontrollen. Du kan övertyga dig själv att ifall du somnar kommer du aldrig att vakna igen; eller tro att din kropp är en säck av fett och helt sluta äta. Du kan föreställa dig att ditt liv inte är värt någonting, att det inte finns någon mening med det och, medvetet eller omedvetet, insistera på att dö.

Gränsen för fantasin

Människor är fantasifulla varelser. Vi berörs av och influeras av fantasier sedan dess att vi föds. Vi är i första hand våra föräldrars fantasi, vare sig det är en glad, fruktad eller oväntad fantasi. Meningen de ger oss är det som gör vårt liv möjligt. Om de inte hade varit huvudkaraktärerna i vårt tillkommande till världen så hade vi inte fötts. De skissade fram en idé, utan belägg, för hur vårt liv här skulle bli. Och de gav sitt medgivande.

Fantasier är i huvudsak mänskliga. Vi kommer från dem och vi går emot dem. Varje mänskligt hopp i mötet med döden har ett element av fantasi i sig. Och varje hopp i livet med. Osäkerheten är det enda som är verkligt. Resten är en produkt av människans fantasi.

Man bland ljus som har sina fantasier

Fantasivärlden består av ett brett spektrum nyanser och skiftningar. Den går från komplett absurd till resonlig och trolig. För att kunna skapa eller göra konst måste man därmed ge fantasin fria tyglar. I det verkliga livet är det dock bättre att stanna inom ramarna för vad som är möjligt. Glöm inte att vi alltid kan ge ny form åt våra fantasier så att de skapar något gott i våra liv och inte något ont.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.