7 vanliga attityder hos intoleranta människor

7 vanliga attityder hos intoleranta människor
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 04 augusti, 2023

Hur ser du dig själv? Har du någonsin stannat upp en sekund för att tänka på hur andra ser dig? Eftersom det finns vissa vanliga attityder hos intoleranta människor, kan det vara möjligt att även du eller jag delar några av dessa med dem. Vill du ta reda på det?

Det är inte lätt att vara tolerant. Det är därför vi ibland blir överraskade när vi är det. Vi arbetar inte alltid med vår tolerans tillräckligt mycket för att kalla oss toleranta. Det är som Jaime Balmes sade: “Du är inte tolerant om du inte kan tolerera intolerans.” Så tolererar du intoleranta människor?

Tolererar du intolerans?

Innan vi går vidare vill vi nämna en enkel övning som Pablo Morano, en expert på personlig tillväxt, kom på. Den här guiden innehåller en rad frågor som kan ge oss en rankning av var vi är på den antagna skalan av tolerans.

Kvinna som säger nej

Är du någon som avvisar saker som är annorlunda? Säger du omedelbart nej till konstiga idéer och kanske till och med ser ned på dem? Är du en person som blir irriterad när människor med andra åsikter verkar ha fler möjligheter att uttrycka dem? Tycker du att alla borde tänka på samma sätt som du gör?

Om du svarat ja på någon av dessa frågor betyder det att du har en viss grad av intolerans. Vi talar om olika nivåer mellan “toleranta” och “intoleranta” människor, och du faller någonstans där emellan.

Med andra ord har svaren på dessa frågor inte alla samma vikt och de indikerar inte samma riktning. Vi är alla på en viss nivå av tolerans eller intolerans beroende på omständigheterna och vår personlighet.

“Tolerans är källan till fred och intolerans är källan till oordning och konflikt.”

-Pierre Bayle-

Attityder som intoleranta människor har gemensamt

Oberoende av andra personliga egenskaper finns det vissa attityder som intoleranta människor ofta har. De är dispositioner, alltid kopplade till deras egna sätt att tänka. Vi kommer att lyfta fram några av de mest märkbara här…

Fanatism

I allmänhet uppvisar intoleranta personer fanatism när de försvarar sin tro och ställning. Oavsett om det gäller politiska eller religiösa samtal, tenderar de att inte kunna argumentera eller diskutera saker utan att ta upp extremistiska tankegångar. De tror att deras sätt att se saker är det enda rätta sättet. Faktum är att de kommer att försöka påtvinga andra sitt sätt att se på världen.

Psykologisk rigiditet

Intoleranta människor är rädda för allt som är annorlunda. Det vill säga att de är stela i sin psykologi. Det gör det svårt för dem att acceptera att andra människor kan ha olika filosofier och perspektiv. Så de tar avstånd från allt som inte är i linje med deras sätt att tänka. De kommer inte att acceptera det. Det kan till och med få dem att känna sig oroliga.

Intoleranta människor låtsas veta allt utan att veta någonting alls

Intoleranta människor känner att de måste försvara sig mot människor som är annorlunda eller tycker annorlunda. De förskönar eller hittar på saker och ting, presenterar teorier som fakta och verkar kunniga i ämnen som de inte vet någonting om.

De varken accepterar eller lyssnar till andras åsikter och synvinklar och tycker att deras egen stängda attityd är motiverad. De kan till och med vända sig till förolämpningar eller aggressivitet om de känner sig intryckta i ett hörn.

Intoleranta vänner

Deras värld är enkel och saknar djup

Intoleranta människor ser världen mycket enklare än vad den är. Det betyder att de inte lyssnar, så de öppnar sig inte för andra ståndpunkter och sätt att tänka. Deras värld är med andra ord väldigt svartvit.

Det betyder att de tänker i termer av “Du är antingen med mig eller emot mig”, “Någonting är antingen fult eller vackert” eller “Det är antingen rätt eller fel” utan att inse att det finns en gråzon däremellan. De behöver säkerhet och försäkran även om den inte finns på riktigt.

De håller sig till rutiner

I allmänhet gillar de vanligtvis inte något som är oväntat eller spontant. De håller sig fast i sina rutiner, saker de känner väl och som ger dem säkerhet och ro. Annars blir de extremt stressade eller frustrerade.

Intoleranta människor har problem i relationer

Bristen på empati hos intoleranta människor kan åsamka dem allvarliga sociala problem. De behöver ständigt korrigera, dominera och uttrycka sina åsikter. Det gör att de omger sig med passiva människor eller personer med låg självkänsla. Annars blir deras interaktioner omöjliga eller alltför komplicerade att hantera.

De tenderar att vara extremt avundsjuka

Intoleranta personer kommer att ha svårt att acceptera andras framgångar eftersom dessa personer alltid kommer att vara på en annan nivå, och som ett resultat av detta är deras nivå den felaktiga. Om motparten dessutom har ett mer öppet och tolerant sätt att tänka så kommer den intoleranta personen att känna sig orolig och nervös. Dennes ångestnivåer kommer att gå upp eftersom det är felaktigt ur dennes synvinkel.

“Fienden är inte fundamentalismen, det är intoleransen.”

-Stephen Jay Gould-

Dessa attityder har intoleranta människor gemensamt, i viss mån. Känner du igen dig i någon av dem? Om så är fallet – låt det få ett slut idag. Tro oss, du kommer bli mycket lyckligare!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.