7 vanliga attityder hos intoleranta människor

7 vanliga attityder hos intoleranta människor
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hur ser du dig själv? Har du någonsin stannat upp en sekund för att tänka på hur andra ser dig? Eftersom det finns vissa vanliga attityder hos intoleranta människor så kan det vara möjligt att även du eller jag delar några av dessa med dem. Vill du ta reda på det?

Det är inte lätt att vara tolerant. Det är därför vi ibland blir överraskade då vi är det. Vi arbetar inte alltid med vår tolerans tillräckligt mycket för att kalla oss toleranta. Det är som Jaime Balme sade: “Du är inte tolerant om du inte kan tolerera intolerans.” Så tolererar du intoleranta människor?

Tolererar du intolerans?

Innan vi kommer för långt in i det här så finns det en enkel övning som Pablo Morano, en expert på personlig tillväxt, kom på. Den här guiden innehåller en rad frågor som kan ge oss en rankning av var vi är på den antagna skalan av tolerans.

kvinna säger nej

Är du någon som avvisar saker som är annorlunda? Säger du omedelbart nej till konstiga idéer och kanske till och med ser ned på dem? Är du en person som blir irriterad när människor med andra åsikter verkar ha fler möjligheter att uttrycka dem? Tycker du att alla borde tänka på samma sätt som du gör?

Om du svarat ja på någon av dessa frågor så betyder det att du har en viss grad av intolerans. Vi talar om olika nivåer mellan “toleranta” och “intoleranta” människor, och du faller någonstans där emellan.

Frågorna är inte av samma betydelse eller vikt eller indikerar på samma riktningar. Vi är alla på en viss nivå av tolerans eller intolerans beroende på omständigheterna och vår personlighet.

“Tolerans är källan till fred och intolerans är källan till oordning och konflikt.”

-Pierre Bayle-

Attityder som intoleranta människor har gemensamt

Oberoende av andra personliga egenskaper finns det vissa attityder som intoleranta människor ofta har. De är dispositioner, alltid kopplade till deras egna sätt att tänka. Vi kommer att lyfta fram några av de mest märkbara här…

Fanatism

I allmänhet visar en intolerant person fanatism när man försvarar sin tro och ställning. Oavsett om de är politiska eller religiösa samtal så tenderar de att inte kunna argumentera eller diskutera saker utan att ta upp extremistiska tankegångar. De tror att deras sätt att se saker är det enda sättet. Faktum är att de kommer att försöka ålägga deras sätt att se världen på de andra.

Psykologisk rigiditet

Intoleranta människor är rädda för allt som är annorlunda. Det vill säga att de är stela i sin psykologi. Det gör det svårt för dem att acceptera att andra människor kan ha olika filosofier och perspektiv. De avstår sig från allt som inte stämmer överens med deras sätt att tänka på. De kommer inte att acceptera det. Det kan till och med få dem att känna sig oroliga.

Låtsas veta allt utan att veta någonting alls

Intoleranta människor känner att de måste försvara sig mot människor som är annorlunda eller tycker annorlunda. De förskönar eller hittar på saker och ting, presenterar teorier som fakta och verkar kunniga i ämnen som de inte vet någonting om.

De varken accepterar eller lyssnar till andras åsikter och synvinklar och tycker att deras egen stängda attityd är motiverad. De kan till och med vända sig till förolämpningar eller aggressivitet om de känner sig intryckta i ett hörn.

intoleranta vänner

Deras värld är enkel och saknar djup

Intoleranta människor ser världen mycket enklare än vad den är. Det betyder att de inte lyssnar, så de öppnar sig inte för andra ståndpunkter och sätt att tänka på. Deras värld är med andra ord väldigt svartvit.

Det betyder att du tänker på saker som “du är antingen med eller emot mig” … “någonting är antingen fult eller vackert” … “det är antingen rätt eller fel” utan att inse att det finns en gråzon emellan. De behöver säkerhet och försäkran även om den inte finns på riktigt.

De håller sig till rutiner

I allmänhet gillar de vanligtvis inte något som är oväntat eller spontant. De håller sig fast i sina rutiner, saker de känner väl och som ger dem säkerhet och ro. Annars blir de extremt stressade eller frustrerade.

De har problem i relationer

Bristen på empati hos intoleranta människor kan åsamka dem allvarliga sociala problem. De behöver ständigt korrigera, dominera och uttrycka sina åsikter. Det gör så att de omger sig med passiva människor eller personer med låg självkänsla. Annars blir deras interaktioner omöjliga eller alltför komplicerade att hantera.

De tenderar att vara extremt avundsjuka

En intolerant person kommer att ha svårt att acceptera andras framgångar eftersom personen alltid kommer att vara på en annan nivå, och som ett resultat av detta är deras nivå den felaktiga. Om den personen har ett mer öppet och tolerant sätt att tänka så kommer den intoleranta personen och känna sig orolig och nervös. Deras ångestnivåer kommer att gå upp eftersom det är felaktigt ur deras synvinkel. De kan också vara väldigt svartsjuka, djupt nere.

“Fienden är inte fundamentalismen, det är intoleransen.”

-Stephen Jay Gould-

Dessa attityder har intoleranta människor gemensamt, i viss mån. Känner du igen dig i någon av dem? Om så är fallet – låt det få ett slut idag. Tro oss, du kommer bli mycket lyckligare!

Detta kanske intresserar dig
7 sätt att undvika att slösa tid i livet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 sätt att undvika att slösa tid i livet

Ibland undrar vi varför vi tar så lång tid på oss att göra något som inte behöver mer än några timmar av vår tid. På ett konstigt sätt känns det so...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.