5 sätt att väcka din innovativa och kreativa sida

5 sätt att väcka din innovativa och kreativa sida
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Hur kan vi väcka vår kreativa sida? Alla människor besitter förmågan att skapa. Hjärnan är i princip bara det: kreativitet. Vi är födda med en enorm potential att uppfinna och föreställa oss saker som ännu inte finns. Om vi inte har tillräckligt med stimuli, försvinner vår kreativitet. Samma sak händer med andra färdigheter: om vi inte använder oss av dem börjar de att stagnera.

Trots det, och oavsett om vi måste damma av våra gamla färdigheter då och då för att hålla dem aktuella, förlorar vi aldrig möjligheten att skapa. Ibland behöver vi bara bättre förutsättningar för att starta om vår kreativa sida. Vi kan också behöva en viss taktik som hjälper oss att designa nya sätt att se och göra saker på.

Härnäst kommer vi att ge dig fem tips på hur du kan vara mer kreativ. Det här är enkla åtgärder som hjälper dig att se saker från en annan synvinkel och låta din fantasi och din uppfinningsrikedom leda dig till innovationer.

“Inspiration existerar, men den måste hitta dig.”

Pablo Picasso

Glödlampor som hänger i taket

1. Förstå stadierna av kreativt tänkande

Enligt forskaren Graham Wallas går den kreativa processen igenom fyra steg: förberedelse, inkubation, illumination och verifiering. Förberedelsestadiet är det stadium då du formulerar ett problem eller en fråga och tänker intensivt på dessa. Under inkubationsstadiet samlar du information och analyserar den, omedvetet eller aktivt.

Illuminationsstadiet är där du börjar få spontana svar och börjar komma på lösningar. Slutligen tillåter verifieringsstadiet oss att utvärdera de idéer som uppkommit och bevisa deras giltighet eller effektivitet. Om du förstår processen och låter varje stadium flöda, kommer din kreativa sida säkert också flöda mer naturligt.

2. Att promenera väcker din kreativa sida

Att promenera är idealiskt, speciellt vid de tillfällen då du känner dig blockerad eller förvirrad gällande vilken riktning du ska ta. Det finns inget bättre än att gå en promenad. Ibland gör även en kort promenad en stor skillnad.

Att promenera förser hjärnan med syre och hjälper den att fungera bättre. Flera studier tyder på att det också aktiverar produktionen av hormoner som förbättrar din kreativa sida. Likväl resulterar en promenad i en högre stimulans av den högra sidan av hjärnan. Den del av hjärnan som är förknippad med kreativitet.

Psykedelisk målning av en mänsklig figur som mediterar för att väcka sin kreativa sida.

3. Frekventa pauser frigör kreativiteten

Det finns många studier som stödjer idén om att pauser är än viktigare för en uppgifts positiva slutresultat än själva arbetet i sig. När du utför samma aktivitet i många timmar finns det en punkt då mekaniskt tänkande börjar ta över och bli mer styrande än det kreativa tänkandet.

En paus är inte bara nödvändig för att “återställa” din hjärna, utan stärker också din fysiska hälsa. Dessa pauser ger dig en möjlighet att omorganisera information. När du sätter dig ner för att jobba igen är du mer produktiv och märker omedelbart att ditt sinne fungerar mer flödande.

4. Diversifiera din kunskap

Vi lever i en tid av hyperspecialisering. Detta är positivt eftersom det gör att vi kan fördjupa oss väldigt mycket inom specifika områden. Samtidigt ökar denna hyperspecialisering också risken för att vi begränsar vårt perspektiv på olika ämnen, vilket gör vårt tänkande mer tekniskt.

Det är mycket mer lönsamt att diversifiera kunskap. Det vill säga att våga sig in i fält som skiljer sig från de som du brukar arbeta inom. Du skulle bli förvånad om du kände till alla de otaliga lösningar på problem som stora forskare har kommit fram till när de gått bortom gränserna för sina formella fält.

Guldfisk hoppar från en vattenskål till en annan

5. Kombinera kaos med metodik för att väcka din kreativa sida

För att uppnå exakta resultat är det nödvändigt att tillämpa en metod. Detta låter dig sortera dina tankar och sträva efter definierade mål. På detta sätt minskar du risken att känna dig spridd, och du kan undvika misstag som att förbise element eller relevanta aspekter. Att ha en metod är nödvändigt, men det hämmar också kreativa processer om den kommer med för många rigida regler.

Lösningar och nya vägar dyker upp under vad som till synes kan uppfattas som oordning. Kaos stimulerar din kreativa sida, men om du stannar i kaos för länge, riskerar du att inte komma någonstans. Det ideala är då att alternera metod och kaos.

Kreativitet är en färdighet som vi kan tillämpa i alla delar av livet. Både intellektuellt och i praktiska uppgifter. Dessutom ger kreativitet dig möjligheten att få ut ännu mer av dina färdigheter. Det är värt att tillämpa dessa enkla idéer för att stimulera din kreativitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.