Emotionell instabilitet: Att gå från tårar till skratt

Emotionell instabilitet: Att gå från tårar till skratt

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Igår älskade du poesi och idag avskyr du det. Förra året kände du dig motiverad att träna och i år har du inte varit på gymmet en enda gång. Du skrattar vid fel tillfällen eller så gråter du utan att veta varför. Kanske detta är några tecken på att du går igenom “emotionell instabilitet”.

Går du från tårar till skratt, från passion till likgiltighet, eller från kärlek till hat på ett ögonblick? Då behöver du kanske förstå dina känslor lite bättre och hitta en hälsosam balans mellan dem.

Emotionell instabilitet: typiskt högt och lågt

Det stämmer att vi inte kan känna samma sak varje dag, men problemet ligger i skillnaden mellan känslorna, då de är plötsliga och extrema utan någon uppenbar anledning.

Fingrar

Oresonliga och intensiva toppar och bottnar i vårt humör kan vara skadligt för vår mentala hälsa och våra relationer med andra. När vi lever i en permanent berg-och-dalbana kan vi inte fokusera på något under en längre tid. Vi förstår inte vad det är som händer.

Om du går igenom episoder av depression, eufori, energi, rädsla, glädje och oro under en och samma dag så kanske du lider av emotionell instabilitet.

Känslor och humör

För att bättre förstå emotionell obalans måste vi först veta hur man skiljer på känslor och humör. 

Känslor och intensiva variationer kan visa sig som reaktion på stimuli. Det kan vara externt, som trafikstockning när vi har bråttom, eller internt, som exempelvis minnet. Utan en viss situation kan de inte utvecklas. En trafikstockning orsakar ilska, kärlek orsakar lycka, och en förlust av någon orsakar sorg.

Humöret å andra sidan tenderar att vara stabilare över tid. Det kan vara stabilt under veckor eftersom det är djupare och kan bestämmas av olika faktorer, som livsstil eller nervsystemet.

När en person lider av emotionell instabilitet kommer dennes humör att ändras frekvent. Det kan orsakas av en viss omständighet, som trötthet, låg självkänsla eller brist på mål, men det kan även orsakas av något som man inte kan förklara. Oavsett anledningen; om vi har ett negativt humör så måste vi göra något åt det.

Hur vet jag om jag lider av emotionell instabilitet?

Det är värt mödan att ta sig tid till att tänka på och analysera hur man känner sig under dagen. Det är normalt att man börjar dagen med energi och ett bra humör för att sedan under eftermiddagen känna sig trött och utschasad.

Men vi pratar om något annat. Upplever du många humörsvängningar under dagen utan att du förstår anledningen till dessa radikala förändringar?

Om du inte kan hitta någon anledning till dina humörsvängningar eller om det är svårt för dig att uppfatta dem så kan detta bero på emotionell instabilitet.

Kvinna som uppvisar emotionell instabilitet

Symptomen på detta syndrom baseras på 6 olika humör: eufori, tristess, ombytlighet, låg tolerans för frustration, osäkerhet och svårigheter med att lämna problem i den domän de tillhör (arbete, familj, vänskap etc.). Ett exempel på den sista punkten är att ta med sig problem hem från jobbet och vice versa.

Varför uppstår detta tillstånd?

Faktorerna som orsakar detta kan variera. Bland de vanligaste hittar vi förändringar i metabolismen och biorytmen, problem med koncentrationen och att sova, och även intaget av skadliga substanser.

I de flesta fall orsakar stress och en obalanserad livsstil många olika typer av instabilitet, inkluderat emotionell. De hormoner som balanserar våra känslor, som serotonin, finns inte i tillräckligt stor mängd och detta orsakar problem.

Av denna anledning är det inte konstigt att emotionell instabilitet är vanligare hos kvinnor än män. Varför? Eftersom hormonella variationer är starkare hos kvinnor än hos män.

Det som händer inom oss påverkar hur vi reagerar i en given situation, och även hur vi reagerar om vi inte möts av ett stimuli.

Konsekvensen av emotionell instabilitet

Emotionell instabilitet är en väldigt tung börda eftersom man inte kan hitta det lugn som krävs för att uträtta det man behöver göra.

Att hoppa av studier, göra slut med en partner, eller att inte acceptera en förändring på jobbet, orsakar frustration. Den överdrivna reaktionen på ord och handlingar från andra personer, samt osäkerhet kring hur man ska bete sig i vissa situationer, kan leda till att man avlägsnar sig från dem.

Allt detta påverkar självkänslan, intensifierar humörsvängningar och skapar en ond cirkel som är svår att fly ifrån. Det är därför viktigt att man uppmärksammar dessa humörsvängningar. Kanske går du igenom en tuff period och behöver prata med någon om detta, eller åtminstone med dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.