5 strategier för att konfrontera rädslan

5 strategier för att konfrontera rädslan

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Det sägs att rädsla är som ett monster som när sig självt. Detta betyder i stort sett att när du är rädd och undviker att konfrontera rädslan så är det som att du ger näring till och låter den växa. Det är väldigt lätt att säga att du bör konfrontera din rädsla. Det svåra är att hitta rätt sätt att göra det på.

Ibland är du tillräckligt modig och beslutar dig för att blotta dig själv för rädslan. Om du till exempel är rädd för höjder kan du besluta dig för att en dag gå någonstans där det är högt och vänta på rädslan så att du kan konfrontera och övervinna den.

Problemet är att detta “allt eller inget” är en taktik som inte alltid är effektiv. Ibland är den bara delvis effektiv eller så leder det till att du upplever en så horribel känsla att du i slutänden aldrig vill göra det igen. Med andra ord får det helt motsatt effekt.

“Kärlek bannlyser rädsla och rädsla bannlyser i sin tur kärlek. Och rädsla förvisar inte bara kärlek, utan även intelligens, vänlighet, all tanke på skönhet och sanning, och allt som finns kvar är tyst desperation. Och i slutänden kan rädsla förvisa själva mänskligheten från människan.”

-Aldous Huxley-

I verkligheten är konfrontation av rädsla en process. Den har sina egna steg, sin egen rytm och sina egna metoder. Rätt sätt att göra det på är att konfrontera rädslan genom att designa en strategi som faktiskt leder dig till och låter dig uppnå dina mål. Här kommer fem strategier för att konfrontera rädslan effektivt.

1. Reflektera över dina rädslor

Konfrontera rädslan du känner

Det första steget är att reflektera brett och djupt på vad som kan orsaka din rädsla. Du bör fråga dig själv, “Vad är jag verkligen rädd för?” och skriva ned alla saker du kommer att tänka på som svar på det, oavsett hur absurt och orelaterat det kan verka.

Dessa är rädslor är helt resonabla. Kanske är du till exempel rädd för vatten eftersom du inte kan simma. Eller så kanske du är rädd för vilda djur eftersom du tror att de är starkare än dig och du ser att de reagerar instinktivt, oförutsägbart eller irrationellt.

Andra rädslor kan dock vara irrationella och komma från källor som är okända och svåra att identifiera. Att till exempel vara rädd för harmlösa insekter eller höjder trots att du är i en byggnad utan risk för att ramla.

2. Känn till och acceptera dina rädslor

Så det du bör göra är att försöka identifiera och lära känna din rädsla bäst du kan. Kämpa inte mot den. Istället ska du acceptera och se den i ögonen från varje vinkel. Är du rädd för möss? Exakt varför? När var senaste gången du kände så? Hur reagerar du när du ser en mus?

Utred källan för din rädsla, för nästan alla fobier är associerade till brist på information eller det okända. Om du är rädd för kärlek ska du läsa så många böcker om den som möjligt. Informera dig om vad andra tycker om det. Gör detta med allt som får dig att bli rädd eller hotad.

3. Konfrontera rädslan genom att utnyttja dina egna resurser

Fiskande man

När du är rädd känner du dig inkapabel och eländig. Ibland får det dig till och med att glömma allt du är kapabel till och allt du är kapabel att konfrontera. Rädsla verkar som en mask som äter upp dig inifrån och får dig att se dig själv som någon med bundna händer och fötter – en person utan kraft att agera.

Därför är det väldigt viktigt att ändra ditt perspektiv. Tänk på alla saker du gör på daglig basis som kräver styrka och karaktär. Ibland är det lätt att glömma det faktum att det krävs en stor mängd förmågor och dygder för att ens kliva upp på morgonen och utföra de dagliga sysslorna.

Förhör dig själv om dygderna och styrkorna du använder dig av varje dag. Var inte snål i erkännandet av dina egna värden och styrkor. Du ska faktiskt vara raka motsatsen: Uppskatta, utan falsk ödmjukhet, den stora kvantitet attribut du inte skulle klara din dagliga rutin utan.

4. Visualisera ditt liv utan rädsla

Visualisera hur ditt liv skulle se ut om rädslorna som plågar dig inte fanns, och om gränserna de tvingar på dig inte existerade. Tänk på hur saker och ting skulle förändras om du inte behövde bära din rädslas börda. Gör en lista över alla saker som skulle förbättras i livet.

Försök att komma så nära du kan till vad du är rädd för. Om du till exempel är rädd för att tala inför folksamlingar ska du närvara vid tillställningar eller konferenser och sitta längst fram för att vara så nära talaren som möjligt, och observera denne. Försök att lära känna teaterskådespelare eller personer som arbetar bland och talar med folk.

5. Konfrontera rädslan genom att skrida till handling

Person bland fåglar

Det viktigaste är inte att övervinna din rädsla på en gång, utan snarare att skrida till handling och ta till åtgärder för att uppnå målet. Om du verkligen vill släppa taget om något du är rädd för är det enda budord du inte kan bryta följande: “Du kan aldrig, av någon anledning, vara passiv inför det du är rädd för”.

Låt dig inte vara ett offer för rädsla. Acceptera att du alltid är förmögen, oavsett hur svårt det är, att svara på dina rädslor när det är dags att konfrontera dem. Det svaret kanske är att fly från det du är rädd för, men målet är att inte göra det på ett mekaniskt eller påtvingat sätt, utan snarare logiskt och väl genomtänkt.

Om du undviker att konfrontera objektet eller situationen bör du inte bara förlora kontrollen och fly. Du måste ha någon form av plan i flera steg för hur du ska agera om situationen överväldigar dig.

Men var försiktig; detta bör inte vara en evig lösning. Ge dig själv en begränsad tidsfrist och besluta när tiden är inne för att konfrontera rädslan. Om du även efter denna process finner det omöjligt att utsätta dig själv för originalrädslan kan det vara dags att söka professionell hjälp.

Kom ihåg att den svåraste delen i majoriteten av fallen är att ta beslutet att skrida till handling och konfrontera rädslan som plågar dig. När du är förmögen att göra det kommer du upptäcka att allt var i ditt sinne. Du inser att hotet inte var så allvarligt som du alltid trott. Du kommer till slut kunna se att det du verkligen är rädd för är rädslan själv. Endast detta är vad som har tillåtit monstret av rädsla inom dig att växa.

Bilder av Jack Traverse.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.