Världens bästa ideologi: Kärlek och vänskap

Världens bästa ideologi: Kärlek och vänskap

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2022

Här är något som vissa anser vara en djärv begäran: Gräla inte med personer som endast lägger vikt vid din ideologi. Tro inte att någon är mer avlägsen från dig bara för att ni inte delar en övertygelse om ett ämne.

Trassla inte in dig i oändliga diskussioner med personer som endast bryr sig om att demonstrera att deras åsikt är den enda riktiga eller att deras tankar om ett ämne är viktigare. Bygg inte upp en mur av misstro mot personer som inte sett din själ bara för att du tror att deras idéer kan hota dina.

Förstör inte en sann vänskap som inte har orsakat någon skada i ditt liv bara för att personen har idéer om livet som skiljer sig från dina. Det är inte värt det. Medan du ödslar tid och energi på att protestera och bli fylld med förbittring så missar du det faktum att de som skapar dessa delningar faktiskt erbjuder nya möjligheter med ett leende.

Den bästa ideologin och det bästa sättet att förstå världen är en som är baserad på kärlek och tillgivenhet som du ger till personerna som passerar genom ditt liv.

Kanske har du en syn på världen som går stick i stäv med en annan persons. Men om du älskar och respekterar andra, och om du njuter av sällskapet från de personer som gör ditt liv ljusare, ska du överväga huruvida det verkligen är värt att förstöra detta för ett osynligt hål som skapar avstånd mellan dig och dessa personer.

Livets bästa ideologi baseras på dina handlingar och vad de säger om dig

Det finns ett väldigt vanligt misstag som nästan alla begår när det kommer till kommunikation. Detta misstag är att tänka och tro att alla ord du hör faktiskt är sanna och att personen som sade dem gjorde det med ärlighet från hjärtat. Det är lätt att glömma att de i verkligheten bara är ord som passerar deras läppar, och inte nödvändigtvis kommer från hjärtat.

Ibland kommer även du själv säga något utan att tänka eller yttra en okunnig åsikt. Detta eftersom du tror att du helt enkelt måste säga din åsikt om något för att definiera dig själv. Det är vanligt att tro att vi genom att göra detta kommer ses i bättre ljus av personerna omkring oss.

Du kanske ibland även misstar enkla ord och gester för en syftesförklaring eller med viljan att vara sårande. Kanske personifierar du allt du hör och inkluderar andra personers åsikter i din egen livsuppfattning.

Att samtala och dela en rad olika ämnen med vänner är nödvändigt. Det är nämligen bra att nära ditt intellekt med andra personers åsikter. Denna delning kan även vara terapeutisk, hjälpa dig bli av med stress och låta dig se sanningen från andra perspektiv.

Sann vänskap

“Han som känner till ordets makt har stor uppmärksamhet på konversationen. Se reaktionen som orsakas av hans ord. Han vet att de ‘inte kommer återgå till samma punkt utan att de orsakat sin effekt’.”

-Florence Scovel Shinn-

Att ha en verklig konversation är en konst som inte bör urarta i gräl. Speciellt inte om personen är någon du älskar och uppskattar. Om ett missförstånd uppstår går det alltid att reda ut det med rätt tonläge. Det går att lösa genom att lyssna och aldrig tvinga på någon din personliga uppfattning.

Vidare kan ibland linjen som separerar enkel konversation och ett faktiskt gräl korsas. Varje gång detta sker med någon du älskar kommer din relation med denna person bli mer och mer avlägsen. I verkligheten bör du alltid komma ihåg idén om att ord blåser bort i vinden. Endast handlingar och verkliga händelser visar äkta avsikter och äkta livsvärderingar hos personen.

Du kanske även finner dig i en situation där du attackerar någon du älskar för något denne sagt, samtidigt som personen i verkligheten om och om igen har demonstrerat den exakta motsatsen med sitt beteende och sina handlingar. Från din synvinkel kan det kännas som att denna person sviker dig på grund av vad denne säger. Men han eller hon har aldrig svikit dig med sina handlingar.

Den bästa ideologin och största sanningen är kärleken från personerna du älskar

Även om alla kan förföras av en idé eller av andras tankar så kan ingen av dessa saker erbjuda sann kärlek och tröst; detta eftersom de uppriktiga orden av förståelse endast kan yttras av någon som verkligen älskar dig.

“Ibland betyder vänskap att man är mästare över tidens konst. Det finns stunder för tystnad. Det finns stunder för att släppa taget och för att låta andra göra vad de vill med sina liv. Och det finns stunder för att kliva fram och plocka upp bitarna när allt är över.”

-Gloria Naylor-

Personer på planeter som funderar på livets bästa ideologi

Det finns ingen idé om att du kan ringa när som helst på dagen eller natten eftersom du är ledsen. Ingen ideologi kan tala till dig för att hjälpa dig lugna ner dig. Ingen ideologi kan försöka förstå vad du vill säga med gråten i halsen och tårar på kinderna.

Vidare kan ingen ideologi ersätta den verkliga och varma omfamningen från din mor när du kommer hem efter att ha varit borta under lång tid. Ingen ideologi eller tankeskola kan ersätta en kyss och den tröstande blicken från personen du älskar.

Så innan du förlorar någon du älskar i ideologins namn ska du tänka på vad som i verkligheten gör dig stark, lyckligt lottad och glad… innan det är för sent.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.