Att känna kärlek och hat på samma gång

Att känna kärlek och hat på samma gång

Senaste uppdateringen: 20 april, 2024

Vi vet vad det innebär att känna kärlek, och även vad det innebär att hata någon. Men vad händer när vi känner båda känslorna samtidigt? Varför känner vi både kärlek och hat mot någon?

Dessa helt motsatta känslor hittas hos varje mänsklig varelse. Du har säkerligen känt denna typ av blandade känslor mot någon tidigare. Vi kan inte förklara det och det är rätt förvirrande, för de är extrema känslor i motsatta ändar av skalan.

Men trots att det kan verka konstigt har vi verkligen känt motsägande känslor vid fler än ett tillfälle. Har du någonsin känt dig både glad och ledsen samtidigt? Kanske…

Det händer till exempel när vi lämnar vårt hemstad för ett nytt jobbtillfälle. Eller när en närstående går bort, även om det var det bästa som kunde hända eftersom denne led. Det är vid sådana tillfällen som kärleken och hatet blir till en känsla.

“Kärlek och hat är inte blinda, men de är förblindade av den eld som de själva bär med sig.”

-Nietzsche-

Kärlek och hat

Att lida av känslomässig ambivalens

Känslomässig ambivalens är en del av oss. Vi kan inte undvika att känna båda kärlek och hat, även om det åsamkar oss obehag. När vi känner både kärlek och hat kan vi anse oss vara känslomässigt ambivalenta. Det betyder inte att vi först känner hat och sedan kärlek, eller vice versa.

Känslomässig ambivalens betyder att dessa två känslor, kärlek och hat, inte byter ut varandra, utan snarare samexisterar utan att ersätta varandra.

Känslomässig ambivalens kan också förekomma hos personer som lider av någon form av mental störning. Till exempel personer med depression, schizofreni, psykos eller neuros kan uppvisa ambivalent beteende.

Men den vanligaste situationen av känslomässig ambivalens är när vi känner svartsjuka. I dessa fall älskar vi någon, men vi hatar samtidigt personen för att denne har relationer med andra personer eller för att denne är attraktiv för andra. Svartsjuka är en av de naturliga orsakerna till kärlek och hat som kombineras till en enda känsla.

Känslomässig ambivalens är normalt, men den kan orsaka problem när vi har att göra med andra personer, för inte ens vi kan förklara hur vi känner.

Och när vi är i ett kärleksförhållande kan ambivalens göra oss förvirrade och göra att saker inte går som planerat.

Hur känns det att känna kärlek och hat samtidigt?

Om du aldrig funnit dig själv i denna situation så vet du förmodligen inte hur det känns att känna kärlek och hat i samma känsla.

Du kan känna attraktion och motvilja mot någon. Du kan älska denna person men även hata vissa attityder denne har. Kanske vill du prata och inte prata samtidigt. Eller så vill du skrida till handling men ändå förbli passiv.

Alla dessa motsägande känslor kan få en negativ effekt som många av oss hatar: att känna oss paralyserade utan att veta vilken väg vi bör välja.

Hjärta på tork

Konsekvenser av känslomässig ambivalens

När vi finner oss mellan två motsatta poler som blir till en, gör våra känslor oss paralyserade och förvirrade. Tvetydighet är ett karaktärsdrag hos ambivalenta personer, vars självkänsla skadas när de inte kan välja mellan två motsatta känslor.

De känner att deras känslor är märkliga. De vet inte hur de ska agera och de vet inte hur man slutar känna två känslor som aldrig bör kännas som en.

Detta stadium av kaos sänker deras självkänsla eftersom de inte kan bibehålla en hälsosam känslomässig balans.

De förlorar tilliten för sig själva. De vet egentligen inte vad de ska känna och vad de ska sluta känna. Ibland kan detta ge upphov till ångest och ensamhet som kan leda till depression.

“Vad sorgligt det var att älska och hata samtidigt!”

-Lev Tolstoj-

Känslomässig ambivalens håller inte i sig under längre perioder. I vissa stunder kan vi känna oss förvirrade av denna fusion av känslor, men det går över och kommer inte alltid inträffa; såvida du inte lider av någon form av psykisk störning.

Och du då? Är du ambivalent?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.