Strategiskt tänkande: hur man ger livet ett syfte

Strategiskt tänkande: hur man ger livet ett syfte
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 21 juli, 2019

Strategiskt tänkande är ett koncept som har blivit ganska berömt inom marknadsföring. Man kan också applicera det utanför arbetet. Man kan använda detta koncept inom praktiskt taget vilket område som helst.

Strategiskt tänkande definieras som att man närmar sig nutiden sett från framtidens perspektiv. Med andra ord är det ett tillvägagångssätt som tar i beaktande de långtgående effekterna av våra handlingar. Det är en kreativ långtidsvision som försöker uppnå specifika mål.

Som namnet antyder så involverar strategiskt tänkande strategi. En koordinerad handlingsplan som är fokuserad på en specifik plan eller ett specifikt mål. Detta sätt att tänka användes först inom ett militärt perspektiv. Därefter applicerades det på affärsvärlden. Som vi nämnt innan så kan det dock appliceras på vilket mål som helst.

“Vi är vad vi gör, dag efter dag. Så framgången är inte en handling utan en vana.”
-Aristoteles-

Egenskaper hos det strategiska tänkandet

Det första vi bör säga om det strategiska tänkandet är att man inte kan lära sig det genom att läsa en manual. Vissa jämför det istället med att gå, simma eller cykla. Det är inte teoretiskt, utan man lär sig det genom praktik.

Häst på schackbräde.

Du tänker strategiskt då du uppfyller följande egenskaper:

  • Du vet vart du vill färdas. Det måste förekomma ett klart uppsatt mål eller syfte. I annat fall kommer strategin att vara meningslös.
  • Du vet var du är. Med andra ord har du förmågan att definiera vad den nuvarande situationen är och hur långt bort målet är.
  • Du vet hur du definierar den väg som du måste följande. Detta är strategins mittpunkt. Det har att göra med att vi arbetar med hur vi kommer uppnå våra mål.
  • Du vet hur du självutvärderar och korrigerar saker. Strategiskt tänkande kräver flexibilitet så att man konstant ska kunna övervaka vad som händer och vad man kan göra för att förändra saker om det blir nödvändigt.

För att du ska kunna tänka strategiskt så behöver du en dos realism, en förmåga att reflektera samt kunna se helheten. Dessa förmågor uppstår såklart inte från ingenstans, utan de måste övas upp.

Tre viktiga aspekter gällande strategiskt tänkande

Inom det strategiska tänkandets värld så krävs det en hel del olika färdigheter. Det finns dock tre som är extra viktiga:

  • Förmågan att undvika förutsägande modeller. Du kan inte ha en handlingsplan som du håller fast i oavsett vad som händer. Strategin måste konstant förnyas. Du måste ha ett öppet sinne för att kunna hantera situationerna då de uppstår och hantera osäkerhet.
  • Förmågan att ställa frågor. Inom det strategiska tänkandet så är frågorna betydligt viktigare än svaren. Om du kan definiera frågan så är du redan halvvägs framme.
  • Förmågan att identifiera nyckelpunkter. Vi behöver lära oss att separera det fastställda från det slumpartade. Det är nödvändigt att man lär sig vilka de viktigaste faktorerna är.

Strategiskt tänkande är inte samma sak som “strategisk planering”. Den första är en intellektuell förmåga som du kanaliserar. Den senare är en applicering av den där förmågan i en given situation.

Personer som lägger pussel.

Övningar för att utveckla strategiskt tänkande

Det finns många sätt att utveckla ett strategiskt tänkande. Man kan exempelvis göra det genom att spela schack eller testa nya hypoteser och testa dem. Dessa övningar har visat sig vara effektiva för att disciplinera sinnet och lära det att designa strategier.

Här är tre enkla övningar som vi rekommenderar:

  • Att göra något helt annorlunda. Tanken är här att du bestämmer dig för att göra någon aktivitet som du aldrig har gjort tidigare. Det kan vara något väldigt enkelt som att ta en annan rutt till arbetet. Då du gör detta så observerar du allt i detalj. Därefter skriver du ner upplevelsen på ett papper. Skriv ner vad du har upptäckt.
  • Rollspel. I den här övningen tänker du på någon som du verkligen beundrar. Mekanismerna påminner om rollspel. Du tänker på den där personen och försöker förstå hur han tänker. Under dagen beter du dig som om du vore denna person. I slutet av dagen beskriver du vad du har upptäckt.
  • Galna frågor. Försök varje dag att ställa en fråga om något ovanligt. Det bör inte vara en fråga där man får information utan en fråga som inbjuder till analys. Försök sedan att svara på den utan att leta efter information. Föreslå hypoteser. Undersök sedan och verifiera. Här är ett exempel: Varför är ögon runda?

Strategiskt tänkande är en förmåga som hjälper dig att nå dina mål. Det kan därför appliceras på i princip allt. Det hjälper dig att tänka på ett mer ordnat sätt, men även att tänka långsiktigt rörande vad du vill uppnå.

Man och kvinna som är kreativa.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.