3 tydliga tecken på osäkerhet i kärlek

3 tydliga tecken på osäkerhet i kärlek
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Att bli kär i någon innebär att vi måste öppna upp och dela våra mest intima ting. Det är därför många människor upplever osäkerhet i kärlek. För kärlek handlar om tillit, att släppa taget och öppna upp för en annan människa.

Ditt förhållande bör vara en säkerhetszon där du kan uttrycka dig själv och fortfarande vara dig själv. Om så inte är fallet kan det sluta med väldigt mycket osäkerhet och tvivel. I den här artikeln talar vi om några tecken på osäkerhet i kärlek som människor kan uppleva.

Om du träffar någon och gillar denne väldigt mycket, men sedan känner dig osäker på om personen kanske kommer att göra dig illa och ger upp innan ni etablerat ett band, kan det också vara ett tecken på osäkerhet i kärlek. Att ta avstånd från någon du precis träffat är således ett tydligt tecken på osäkerhet i kärlek. Det finns dock andra som kan gå obemärkt förbi.

Det första tecknet på osäkerhet i kärlek: Kontroll och svartsjuka

Ett tecken på att du är osäker i kärlek är att du försöker kontrollera allting, antingen förhållandet i sig (sakerna paret gör) eller din partner (vad denne gör eller inte gör). Vissa människor känner ett impulsivt behov av att ta kontroll för att inte känna sig hotade.

När någon vill kontrollera sin partner är det normalt sett för att personen känner sig osäker. Ett kontrollbehov kan också innebära djupare psykologiska problem såsom tvångssyndrom (OCD).

Par i soffan

Dessutom kan osäkerhet i kärlek också manifestera sig som svartsjuka. Svartsjuka är osäkerhetens emblem. Människor som litar på sin partner och har självkänsla kan såklart bli svartsjuka då och då, men inte alls med samma intensitet eller frekvens.

Ett bra sätt att förebygga svartsjuka är att undvika de beteenden som resulterar i det. Till exempel att konstant fråga din partner var denne är, konstant kolla av sociala medier etc.

Att konstant behöva ömhetsbevis

Att vara för medveten om sakerna din älskade gör för att visa dig sin kärlek är ett tecken på osäkerhet. Alla gillar att känna sig speciella och älskade, men att tvångsmässigt räkna gångerna din partner gör något fint är inte normalt. Det finns människor som mäter och jämför sakerna deras partner gör för att visa dem kärlek och till och med ber personen att säga “jag älskar dig” eller kvantifiera sin kärlek.

Likaså säger de som är osäkra i kärlek saker som “du älskar mig inte som du älskar dina vänner” eller “när vi är ensamma visar du inte din kärlek, men när vi är framför andra gör du det”. Dessa är tecken på rädsla, osäkerhet och dålig självkänsla. Att fälla dessa typer av kommentarer är dock helt normalt såvida du inte gör det hela tiden eller om de skapar spänning.

En studie gjord av doktor Megan McCarthy på universitetet i Waterloo säger att människor med låg självkänsla har en tendens att hålla sina behov för sig själva så att de inte måste besvära sin partner. Detta leder till svårigheter i att forma ett hälsosamt band. Anklagelser, kritik och en känsla av obehag kommer tills slut att uppstå.

Hitta balansen i förhållandet

Att inte säga vad du tycker och undvika konflikt

Att argumentera eller inte komma överens med din partner är faktiskt hälsosamt. Faktum är att meningsskiljaktigheter och olikheter är nödvändiga för att förstå att individens behov skiljer sig från dina.

Många människor försöker undvika minsta lilla tecken på konflikt eftersom de ser det som ett tecken på svaghet. Som ett resultat säger de inte vad de tycker och försöker enbart uppmuntra samtal där parterna håller med varandra. Den här vanan skulle kunna hjälpa kommunikationen på kort sikt, men skadar paret i det långa loppet. Brist på spontanitet kommer inte eliminera osäkerheten i kärlek, utan snarare göra den värre.

Det positiva är att dessa tre tecken vi talat om inte bara är användbara för att upptäcka osäkerhet i kärlek; att vara medveten om dem och försöka förändra dem kan hjälpa till att eliminera denna osäkerhet. I slutändan är det att vara i ett förhållande ett bra sätt att få stöd, speciellt om du kan vara dig själv med din partner. Men det kan även skapa spänningar om det inte är baserat på tillit.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stackert, R. A., & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00124-1
  • Kurdek, L. A. (2002). On being insecure about the assessment of attachment styles. Journal of Social and Personal Relationships. https://doi.org/10.1177/0265407502196005
  • Domingue, R., & Mollen, D. (2009). Attachment and conflict communication in adult romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships. https://doi.org/10.1177/0265407509347932

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.