Hur kan du vara dig själv?

Hur kan du vara dig själv?

Senaste uppdateringen: 30 mars, 2022

Vad innebär det att vara dig själv? Vi kan definiera det som att vara naturlig spontant. Det är hur vi är när vi är fria från rädsla, ensamma eller med personer vi har mycket tillit till.

Rädslor minskar inte bara äktheten hos personer, utan gör av olika anledningar att vi inte lever i enlighet med vilka vi verkligen är, med våra värderingar, färdigheter, syn på livet etc. Det finns många faktorer som kan influera dig och flytta dig bort från att vara dig själv. Dessa inkluderar traditioner, brist på självkännedom eller bara att göra saker för att vara andra till lags.

Det är vitalt att reflektera över huruvida vi lever i vår sanna essens eller om vi skapar en karaktär för att möta andra. Alla har vi i större eller mindre utsträckning levt bakom en fasad vid någon punkt. Men lycka och välmående är omöjliga att känna om du inte lever från ditt sanna “jag” och kan vara dig själv.

Självkännedom är viktigt om du ska vara dig själv

Vi behöver känna oss själva för att leva i enlighet med vår essens. För att göra det måste vi vara tydliga med dessa tre punkter.

1. Vad är jag bra på? Vad får mig att stå ut? Vilka är mina bästa färdigheter? Genom att känna våra styrkor kan vi dirigera oss själva mot en väg som kommer ge oss välmående och framgång.

2. Vilka är mina värderingar? Vad är det viktigaste för oss i livet? Vad vill jag med livet? Om vi lever medvetet och inte låter slumpen vägleda våra liv så kommer vi leva rikare eftersom vi kommer välja i enlighet med vad vi faktiskt vill ha.

3. Vad aktiverar min motivation? Vad njuter jag mycket av? För att hjälpa oss att lära oss mer om vad vi gillar, kan vi se tillbaka på vår barndom. Vi kan hitta aktiviteter som vi inte börjat med igen, men som gör oss väldigt glada när vi utövar dem.

Att känna oss själva bättre kommer ge oss verktygen som ger oss mer säkerhet, men ofta orsakas bristen på spontanitet av andra faktorer.

3 fiender för spontanitet

1. Att vilja visa upp en förbättrad version av oss själva. Om vi vill ge den bästa möjliga bilden av oss själva och oroar oss för mycket över att göra andra nöjda, kommer raka motsatsen förmodligen ske. Vi kommer visa den värsta bilden av oss eftersom vi inte kan vara naturliga när vi pressar oss själva att visa upp en bättre version.

Personlig acceptans är nyckeln till förbättring. Vi är unika och oersättliga, och alla har vi både bra och dåliga sidor. Det är vi som beslutar. Vad bryr jag mig om mest? Att se bra ut eller att vara lycklig? Låt oss tänka på saken. Om vi visar upp en bra bild, vad får vi då? Andra kommer ha ett bra intryck av oss, men vi kommer förbli missnöjda på insidan eftersom vi inte tar fram vår sanna essens.

Vi bör aldrig försöka sätta på en mask för att vara andra till lags. Vi bör bry oss mest om vårt eget välmående, och det uppnås genom att visa oss som vi verkligen är.

2. Fokusera på intrycket vi kommer göra. Om vi fokuserar vår uppmärksamhet på oss själva så känner vi oss osäkra och onaturliga eftersom vi kommer känna oss oroade över vad folk ska tycka om oss.

Spontanitet uppstår när fokus inte sätts på bilden vi vill ge, utan snarare när vi njuter av vad som är omkring oss utan att tänka på huruvida vi uppfattas bra eller dåligt.

3. Nervositet. Spänning förgör även naturlighet, och kan uppstå ur olika saker. Men det vanligaste är att vara orolig över att vilja se bra ut av rädsla för att bli avfärdad. Prioriteten bör istället vara att njuta av vad som finns framför oss, och det är då vi är som mest autentiska och spontana, för på så sätt eliminerar vi rädsla.

Foto från Mr.Theklan och Alba Soler.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.