Att förbättra sociala färdigheter: 11 praktiska tips

Att förbättra sociala färdigheter: 11 praktiska tips

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2022

Hur ska man reagera på kritik? Har du en stor uppsättning kommunikationsfärdigheter? Visste du att du kan förbättra dina sociala färdigheter? Våra sociala färdigheter är nämligen inlärda beteenden. Att förbättra dem är därför en lika nödvändig uppgift som att lära sig att gå, skriva och läsa.

Sociala färdigheter är följaktligen de nödvändiga verktygen för att interagera med och relatera till andra på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Nedan ska vi därför visa dig några kommunikationstekniker som kommer låta dig förbättra dina sociala färdigheter, för att på så sätt få bättre relationer med personerna omkring dig och lära dig att lösa personliga konflikter.

11 användbara och praktiska tips för att förbättra dina sociala färdigheter

1. Trasiga skivan-tekniken

Detta består av att upprepa det huvudsakliga budskapet vi vill uttrycka eller saker vi vill ha på ett konsekvent sätt. Med andra ord att upprepa samma fras om och om igen, oberoende av vad den andra personen säger.

“Vi har ett nytt kampanjerbjudande för…”
“Jag förstår, men jag är inte intresserad, tack.”
“Vad tror du om…?”
“Jag förstår, men jag tänker inte köpa det, tack.”
“Vi skulle kunna ge dig ett specialpris…”
Nej tack, jag är inte intresserad.”

2. Negativ försäkran

Detta är ett sätt att reagera på rättfärdigad kritik utan att försvara sig för mycket.

“Du utförde övningen för långsamt.”
“Jag kunde verkligen ha gjort det snabbare, det är sant. Jag är ledsen.”

3. Negativt förhör

Detta är användbart för att få reda på vad andra tänker, vilket gör kommunikationen enklare när de kritiserar oss. Det bidrar nämligen till att få fram uppriktig kritik från andra. “Vad stör dig angående sättet jag går?” “Vad är det för fel med att ha gått på teater?” Eller “Vad är fel med sättet jag klär mig?”

4. Förbättra dina sociala färdigheter genom att ställa frågor

Frågor är till för att hjälpa den andra personen att lägga märke till en impulsiv reaktion. “Är du upprörd över något?”

5. Att avväpna ilska

Ignorera innehållet i budskapet som förmedlas (förolämpningar, kritik…) och fokusera din uppmärksamhet på det faktum att den andra personen är arg. Du kan till exempel skifta konversationens fokus från innehållet till någon process som observeras hos den andra personen, såsom en känsla eller ett beteende denne uppvisar.

6. Smörgåstekniken

En av de effektivaste teknikerna för att förbättra dina sociala färdigheter består av ett börja med en positiv aspekt, följa upp med en aspekt som kan förbättras och avsluta med motiverande ord av tillit.

“Jag vet att du anstränger dig för att förändra din attityd. Och det märks, du har förbättrats. Jag vet att du kan bli bättre på [aspekt som ska förbättras]. Du kommer säkerligen ha klarat av det snart.”

7. Upprepa vad den andra personen känner

Upprepa vad den andra personen säger för att skicka ett budskap om att du förstår, men utan att på något sätt antyda att du håller med om vad som sägs. “Jag vet att det är väldigt viktigt för dig att jag lånar ut min bil till dig, men…”

8. Förbättra dina sociala färdigheter genom att visa tillgivenhet

Att visa tillgivenhet är fundamentalt för att bibehålla hälsosamma relationer. Ibland måste vi göra mer än att bara uttrycka oss med ord, till exempel genom en kram, kyss, hand på axeln eller till och med ett leende. Känslor kan också förbättra våra sociala färdigheter.

9. Att erbjuda komplimanger

Precis som att vi själva gillar att få komplimanger måste vi även veta hur man ger dem.

10. “Jag”-budskap

“Jag”-budskap används för att yttra vår åsikt eller uttrycka våra övertygelser till den andra personen istället för att använda generaliseringar. Det som är på ett visst sätt för dig är inte nödvändigtvis på samma sätt för den andra personen. “Jag tycker att…”, “Jag tror att…”, eller “Jag anser att…”

11. Att upprätthålla konversationer för att förbättra dina sociala färdigheter

Detta är att upprätthålla en balans mellan att lyssna och tala, vilket gör vårt deltagande tillfredsställande. Några användbara tekniker är att se på den andra personen, respektera dennes tur att tala, ge tecken på att vi lyssnar (nicka med huvudet till exempel), tala om något som är relaterat till vad denne säger samt tydliggöra att vi bytt ämne, med mera.

Generellt kan vi alltså alltid förbättra våra sociala färdigheter och sättet vi relaterar till andra. Framförallt måste vi vara villiga att börja utöva vad vi lär oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.