10 grundläggande kommunikationsfärdigheter

10 grundläggande kommunikationsfärdigheter

Senaste uppdateringen: 20 september, 2022

Du kanske tror att kommunikationsfärdigheter är enkla att bemästra. Kommunikation baseras på olika medel, inklusive verbalt språk, kroppsspråk, skriftligt språk och annat. Det viktiga är att du är medveten om detta och lär dig alla kommunikationsmedel som finns tillgängliga för dig. På så sätt kommer du kunna anskaffa värdefulla kommunikationsfärdigheter för att tackla olika situationer och förbättra dina interpersonella relationer.

10 sätt att stärka dina kommunikationsfärdigheter

1. Var rättfram

Du ska alltid visa respekt för andra, men försök även att uttrycka dina idéer på ett rättframt sätt, utan att gå som katten kring het gröt. Att uttrycka sig väldigt indirekt kan nämligen göra andra förvirrade. De kanske inte förstår vad det är du vill förmedla och ignorerar i slutänden dig och dina argument. Så uttryck dina idéer rättframt och gå rakt på sak.

2. Var uppmärksam på ditt uppförande

Se alltid till att uppföra dig väl när du kan. Kom ihåg att artighet öppnar många dörrar, och det är det bästa sättet att få som du vill i många sociala och yrkesmässiga situationer.

3. Använd “jag” i dina påståenden

När du talar på detta sätt informerar du åhörarna om att du uttrycker din personliga åsikt. Det innebär alltså att du lämnar en öppning för andras åsikter. En person som tar hänsyn till andras åsikter och som inom sina egna åsikter gör plats för andra att uttrycka sina tankar och osäkerheter, kommer alltid vara välkommen i en konversation.

4. Förbättra dina kommunikationsfärdigheter genom att vara positiv

Lägg alltid vikt vid den positiva sidan av saker. Det spelar ingen roll var du är eller vilken din sentimentala eller ekonomiska situation är. När du har positiva tankar kommer du kunna förbättra din kommunikation med andra människor.

5. Visa förståelse för att stärka dina kommunikationsfärdigheter

Förmågan att lyssna på andra kan göra underverk för dina interpersonella relationer eftersom det gör andra personer medvetna om att du tänker på och bryr dig om dem.

6. Ge värde åt dina ord

Gör din kommunikation intressant. Om du kommunicerar verbalt ska du se till att göra pauser och använda olika röstlägen för att göra din dialog lite mer intressant, och därmed inte tråka ut dina lyssnare. Ge dina ord betoning.

7. Använd visuella hjälpmedel

När du kommunicerar ska du använda visuella element för att stödja vad du säger. Detta är väldigt användbart när du vill göra en presentation för klassen eller under andra föredrag. Använd bilder, videor, grafik och andra visuella element som kan tjäna som hjälpmedel.

8. Skicka tydliga budskap

Detta råd är väldigt likt det första. Det är bra att vara direkt och tydlig med budskapen vi försöker förmedla. Undvik därför vokabulär som kan göra andra förvirrade, så att ditt meddelande kan uppfattas tydligt. Anpassa ditt vokabulär till din lyssnares.

9. Planera i förväg

Läs av de möjliga reaktioner dina lyssnare kan ha, men anta aldrig hur de kommer reagera. Var förberedd på alla typer av oväntade reaktioner och situationer.

10. Var tålmodig för att förbättra dina kommunikationsfärdigheter

Tålamod är en utmärkt dygd när det kommer till att förbättra sina kommunikationsfärdigheter. Om du forcerar saker och blir frustrerad över att du inte får resultaten du var ute efter, kommer dina kommunikationsfärdigheter bli lidande. Var därför tålmodig med andra. Om du behöver gå tillbaka och förklara något, gör det. Om du måste göra det två gånger, gör det. Dina lyssnare kommer uppskatta det.

Jag hoppas att dessa tio grundläggande kommunikationsfärdigheter som jag delat med mig av idag kommer vara till stor hjälp för dig och öppna vägen mot daglig förbättring!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.