Bestämd kommunikation: säg vad du känner utan skuld

Bestämd kommunikation: säg vad du känner utan skuld

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Bestämd kommunikation är inte lika enkelt som vi tror. Det kan nämligen komma med skuldkänslor för att vi uttryckt vad vi verkligen ville ha sagt.

Hur många gånger har du hållit tyst för att undvika att känna dig skyldig? Detta sker när vi är rädda för att säga vad vi menar, speciellt om det handlar om att inte hålla med eller framföra kritik. Vi känner oss vanligtvis skyldiga om vi säger något som andra inte vill höra, även om vi tror att det är för deras bästa.

När du säger “ja” till andra personer ska du se till att du inte säger “nej” till dig själv.

Att lära oss att uttrycka vad vi vill genom bestämd kommunikation

Ylande varg

Ordet “bestämdhet” är relaterat till säkerhet. En känsla av att gå på solid mark och säga vad man vill i just det ögonblicket man vill säga det. Fler än en gång har du säkerligen hållit på något som du verkligen velat dela med dig av till andra. Detta är inte att vara bestämd; detta är osäkerhet.

Uppenbarligen kan våra ord såra eller vara ovälkomna. Det viktiga är att veta hur vi ska uttrycka dem utan att såra den andra parten, även om detta blir en bieffekt av våra ord.

Sanningen kan göra ont. Att känna till andras åsikter kan ibland vara obekvämt, men vi måste lära oss att kämpa mot denna känsla.

“Inte undergivenhet eller aggression. Om balansen är ‘bestämdhet’.”

Walter Riso

Är det svårt att vara bestämd? Är det svårt att utöva effektiv bestämd kommunikation? Om du är säker i dig själv och har starka kommunikationsfärdigheter så kommer det vara mycket lättare för dig att använda bestämd kommunikation. Raka motsatsen kommer följaktligen ske om du är en lättmanipulerad person, osäker och om du lider av känslomässig instabilitet.

Karaktärsdrag hos personer som utövar bestämd kommunikation

Vill du veta huruvida du redan är en bestämd person eller inte? Om du använder bestämd kommunikation? Dessa är egenskaperna hos personer som kommunicerar bestämt:

  • De uttrycker tydligt sina känslor och önskningar, oberoende av huruvida de är negativa eller positiva.
  • De löser problem baserat på sina egna kriterier, inte andras.
  • De säger “nej” utan rädsla och ursäkter.
  • De ljuger och grälar inte.
  • De accepterar kritik och förstår talarens position.
  • De gör överenskommelser, erbjuder alternativ och förhandlar.
Fönster vid sjö

Om du känner att du identifierar dig med dessa karaktärsdrag så är du en bestämd person. Om inte ska vi idag ta en titt på stegen du kan ta för att ta fram den bestämdhet som göms inom dig.

Lita på dig själv

Att ha självtillit kommer vara det första steget mot att uttrycka vad du verkligen vill ha. Ingen förutom du kan ha denna länge efterlängtade tillit. Den måste komma inifrån dig.

“Om du vill så kan du flyga; du måste bara lita starkt på dig själv.”

-Steve Jobs-

Men utöver att lita på och vara säker i dig själv, måste du veta vilka riktlinjer du bör följa för att framgångsrikt uttrycka vad du verkligen vill ha.

Eldflugor i burk
  • Var nöjd med dig själv. Du har rätt att besluta, rätten att uttrycka dig, rätten att ha dina egna tankar.
  • Visa säkerhet i din förmåga att välja. Du har rätt att välja vad du vill ha och önskar.
  • Utstråla styrka och övertygelse. Om du inte gör det kommer andra försöka manipulera dig, och du kommer falla i “obestämdhetens” klor. Var alltså säker på vad du vill, så kommer du dela det med andra.
  • Respektera andras åsikter. Alla åsikter är värda respekt och ingen är bättre än någon annan, så länge de är sammanhängande. Ingen bör tvinga på andra sina åsikter.

Dessa är några saker du måste ha i åtanke om du vill börja kommunicera med bestämdhet. Men kom ihåg att du måste vara medveten om huruvida tillfället är rätt och den andra partens känslighet. Vidare måste du kontrollera dina känslor, så att du inte framstår som aggressiv.

Att säga vad vi vill utan skuldkänslor

Om du uppnår detta har du uppnått något stort: att kunna uttrycka vad du känner utan att känna dig skyldig över det.

Släpp lös bestämdheten som slumrar inom dig, men ha alltid empati för den andra parten. Var således försiktig så att du kan uttrycka dig utan att såra den andra personen. Bestämd kommunikation finns inom dig. Använd den.

Kvinna i glänta som behöver lära sig bestämd kommunikation

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.