7 livsläxor från Walter Riso

7 livsläxor från Walter Riso

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Jag var 17 år gammal när jag träffade Walter Riso. Jag kommer ihåg att jag genomgick en komplicerad period i mitt kärleksliv när boken The Limits of Love föll ned i mina händer. Den hjälpte mig öppna ögonen för många aspekter av mitt personliga liv och lägga märke till de otaliga misstag jag begick, både med min partner och med mig själv.

Jag hade fullkomligt uppslukats av de hyperromantiska idéerna som säljs till oss, och jag lärde mig att dessa, i de flesta fall, orsakar mer lidande än något annat i världen.

“Om du inte kan älska mig som jag förtjänar, gå. Någon kommer komma som kan uppskatta mig för den jag är.”

Walter Riso

Walter Riso är utöver författare även klinisk psykologspecialist inom kognitiv psykologi, utbildare och terapeuttränare.

Efter att ha läst The Limits of Love blev jag intresserad av att läsa hans andra verk – runt tjugo publicerade böcker – och än idag förblir han en av de författare som haft störst inflytande över mitt liv. I denna artikel ska jag dela med mig av de av hans lärdomar som tillfört mest till mitt liv, både på en personlig och professionell nivå, men jag uppmanar dig fortfarande att ta en titt på hans reflektioner själv.

Farorna med känslomässig bindning

Riso lär oss att känslomässig bindning är ett besatt band till någon eller något. När vi är känslomässigt bundna har vi en tendens att tro att personen eller objektet kommer göra oss fullständigt lyckliga, ge oss säkerhet och tillföra mening till våra liv.

I verkligheten är detta en falsk uppfattning, en produkt av hyperromantik, som kan leda till att en person drabbas av patologisk svartsjuka, känslomässigt beroende, brist på identitet och mer.

Det finns flera sätt att ta reda på huruvida du är känslomässigt bunden till något eller någon:

  • Om du aldrig är nöjd och ständigt behöver mer.
  • Om du har tappat självkontrollen och inte längre kan kontrollera ditt eget beteende.
  • Om du blir extremt obekväm av att vara utan ett visst objekt eller en viss person.
  • Om du förblir bunden till något eller någon trots att du vet att det orsakar dig skada.

Att vara kontra att ha

En av nycklarna till personlig tillväxt är att veta hur vi uppskattar oss själva som vi är, för våra värderingar, våra principer och vår essens; inte för vad vi äger.

När vi uppskattar oss själva baserat på vad vi äger sätter vi vår lycka utanför oss själva, vilket är anledningen till att vi alltid kommer vara beroende. Vi måste vara medvetna om det faktum att vi är mer än vi har och att vi har värde för vilka vi är.

Vårt perfekta jag och vårt verkliga jag

Vår osäkerhet föds alltid i gapet mellan det perfekta jaget och det verkliga jaget. Vårt verkliga jag är vad vi är, medan vårt perfekta jag är det vi en dag vill bli.

Problemet är att vi ofta inte ser det verkliga jaget särskilt klart, och vi tenderar att bestraffa oss själva genom att fokusera på våra brister, utan att kunna se våra dygder. Å andra sidan tenderar vi även att skapa orealistiska och överdrivet krävande mål för oss själva, vilket leder till att avståndet mellan det verkliga jaget och det perfekta jaget blir för stort.

Par på fält

Kärlek kontra besatthet

Att säga saker som “jag tänker bara på dig”, “allt påminner mig om dig” eller “jag kan inte leva utan dig” är tecken på besatthet, inte kärlek, och när det finns en besatthet slutar kärleken att fungera.

Det är nödvändigt för partners att förstå att de måste njuta av och vara exalterade över varandra, men utan att vara beroende av varandra och givetvis utan att någon förlorar sin identitet. Vi är individer som har beslutat att knyta band med en annan person, och vi måste kunna knyta upp dessa band imorgon.

Att vara levande så att kärleken kan triumfera

Talesättet att “motsatser attraherar” är mer myt än sanning. Sanningen är att likheterna mellan personerna är viktiga för att förhållandet ska hålla. Det spelar givetvis roll hur lika man är gällande grundläggande saker, hur man tänker, värderingar, övertygelser och essens, och inte bara inom personliga preferenser och hobbys.

Att först förälska oss i oss själva

Samhället lär oss att vi måste göra uppoffringar och ta hand om andra innan vi tar hand om oss själva, och Riso lär oss att vi i själva verket är vår viktigaste kund.

Vi måste lära oss att utöva självkärlek och ha bordets fyra ben: en hälsosam självaktning, utan att tortera, överdrivet bestraffa eller sätta omöjliga mål för oss själva; en positiv självbild i enlighet med våra egna kriterier, och inte de som samhället tvingar på oss; vanan att ge oss själva beröm för våra framgångar och prestationer; samt ett bra självförtroende.

Par i solnedgång

Att bli bekväm med känslomässig ensamhet

De vill sälja på oss idén att ensamhet är detsamma som att var inkomplett och att vi måste tycka synd om personer som går på bio eller fikar ensamma. Men ensamhet är inte dåligt: ensamhet tillåter oss att vara med oss själva, att få nya idéer och att ha absolut frihet.

I verkligheten kan ensamhet endast såra dig om du tror att dina personliga prestationer kräver att du har en partner vid din sida, och detta är inget annat än en falsk idé som slagits fast av samhället. Därför är det bra att spendera tid ensamma och bara ha oss själva som sällskap; utöva detta även om du har en partner för att bli vän med ensamheten, utan att vara rädd för den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.