5 nycklar för att övervinna känslomässigt beroende

5 nycklar för att övervinna känslomässigt beroende

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Vi människor är “sociala varelser” som behöver andra; det är oemotsägligt. Men hur mycket behöver vi dem? Var går gränsen mellan ett hälsosamt band och ett känslomässigt beroende? Och än viktigare, kan du övervinna känslomässigt beroende om du skulle drabbas? Dessa frågor ska vi titta närmare på nedan.

Kontakt med andra är nödvändigt för vår utveckling. Barn behöver någon som tar hand om dem. Någon som inte bara ger dem mat, utan även mänsklig värme och affektion. För att få ett uppfyllande liv när vi växer upp är det nödvändigt för oss att ha en social krets bestående av släktingar, vänner, en partner…

Men det är en sak att tala om behovet av social kontakt rent generellt och en helt annan att diskutera konkreta förhållanden som vi dedicerar oss till och hur vi lever i dessa.

Känslomässigt beroende

Ofta, och framförallt i kärleksförhållanden, inträffar känslomässigt beroende och får förhållandet att istället för att vara en form av stöd att bli till ett hinder för utvecklingen och till och med den mentala hälsan hos de båda personerna.

Hjärtformat lås

Om du inte är lycklig i ditt förhållande kan det vara på grund av det faktum att du lever i ett beroende. Med detta i åtanke ska vi beskriva några av tecknen som kan indikera någon form av känslomässigt beroende av din partner.

Vilka av dessa tecken stämmer in på dig?

1. Om ditt förhållande först och främst orsakar lidande (såsom ledsamhet eller ångest) och du känner dig inkapabel att byta riktning eller lämna det så är risken stor att du lider av någon form av känslomässigt beroende. Förhållanden är komplicerade och kräver ansträngning, men inte lidande.

2. Ett av de tydligaste tecknen på beroende är att du inte ägnar dig åt några aktiviteter utanför förhållandet. Hobbyer, studier, karriär, vänner – om allt du gör är med din partner är ditt förhållande förmodligen ett beroende.

3. Ett annat karaktärsdrag på att man är beroende av sin partner är oförmågan att vara ensam. Kanske har du blivit så van vid att dela all tid med din partner att du inte längre vet vad du ska göra när du är ensam. Eller kanske är det så att oro överväldigar dig. Oro över att något kan drabba partnern eller det denne ägnar sig åt.

4. Du har tankar om eller tror att du inte kan leva utan personen, alternativt att ditt liv skulle sakna mening utan denne; att denne är hela din värld. Dessa tankar är synonyma med känslomässigt beroende.

5. Svartsjuka är ytterligare en bra indikator på ett beroendeförhållande eftersom den är relaterad till osäkerhet och brist på kommunikation.

Orsaker till känslomässigt beroende

Känslomässigt beroende kan ha många orsaker. I vissa fall är det på grund av det faktum att vi inte har lärt oss att tolerera det lidande som existerar naturligt i livet. Därför är vi inte förmögna att överge partners som sårar oss eftersom vi är rädda för förändring och att vara ensamma. I extrema fall kan vi inte ens lämna dem om vi utsätts för misshandel och annan dålig behandling.

Med andra ord får problem med självkänslan oss att bli beroende av att vår partner gör att vi känner oss nöjda med oss själva, beundrar oss eller ger oss säkerheten vi inte har själva.

Vad anledningen än må vara är partnerberoende i slutänden alltid ett problem för de som lider av det. Dessa personer måste jobba med sig själva så att de kan etablera hälsosamma förhållanden. Om inte kommer deras förväntningar, tendens att ständigt be om sällskap samt svartsjuka tära på alla deras förhållanden.

“Låt inte din partner ockupera hela ditt väsen och ditt sinne på ett sådant sätt att det inte finns plats för dig. Att älska är inte att försvinna.”

-Walter Riso-

Promenerande par

Hur kan man övervinna känslomässigt beroende?

1. Det första du ska göra för att övervinna känslomässigt beroende är att vara ärlig mot dig själv och försöka hitta rötterna till det. Kanske är du rädd för att vara ensam eftersom du aldrig behövt vara det förr. Kanske är din självkänsla beroende av din partners beröm. Reflektera över detta eftersom det kommer vara en grundläggande pelare för att du ska kunna övervinna problemet.

2. Gör upp med din ensamhet. Hitta platser där du kan vara dig själv utan din partner, och njut framförallt av dem. Du kan börja utöva yoga, leta efter en grupp som går på vandring, gå en fotografikurs… Säkerligen finns det något som väcker ditt intresse eller som du alltid velat göra. Det viktiga är att du ska kunna lita på det faktum att det finns något hos dig själv som inte är beroende av din partner.

3. Var medveten om dina negativa tankar, och framförallt svartsjuka och rädsla. Försök att bli starkare än de är. När du inser att du håller på att falla ned i en spiral av negativa tankar ska du ta en promenad, ringa en god vän och tala ut om det…

4. Tala med din partner. Kommunikation är en fundamental pelare i ett förhållande. Det handlar om att dela upplevelser med partnern så att han eller hon blir medveten om vad du genomgår och förändringarna du hoppas uppnå. På så sätt kommer du kunna stödja och bättre förstå dig själv.

5. Självklart ska du även överväga alternativet att söka professionell hjälp om du inte lyckas hitta ett sätt att uppnå förändring själv.

Lärandets väg

Livet är en lärandets väg. När vi släpper bördor, rädslor och ångest kan vi därför njuta av allt, speciellt våra förhållanden, på ett mycket mer uppfyllande sätt.

Tror du att du är eller har varit beroende av din partner? Hur hanterade du detta problem och vad tror du att man kan göra för att övervinna det?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.