Hur är genuina vänner?

Hur är genuina vänner?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Det sägs att den som har en vän har en skatt. Och detta stämmer. Genuina vänner är som balsam för själen, och ett motgift mot sjukdomar, både fysiska och emotionella.

Men alla människor vi omger oss med är inte våra vänner. Och vissa som säger sig vara våra vänner är inte alltid det på riktigt. Djupa och riktiga vänskaper är det ont om, och vi bör därför lära oss att värdera de vi har.

“Gå inte framför mig, jag kanske inte följer dig.
Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder dig.
Så gå bara bredvid mig, och var min vän.”

-Albert Camus-

Vänskap är kanske den ultimata formen av kärlek. Till skillnad från familjerelationer är vänskap något som väljs, och inte något som kommer av sig självt. Till skillnad från fallet med kärleksrelationer finns det inga åtaganden i vänskap, och inte heller några exklusivitetsavtal.

Vidare förutsätter alla former av kärlek att det finns vänskap, men det är inte all vänskap som utvecklas till kärlek.

Så hur är genuina vänner?

Genuina vänner bryr sig verkligen om dig

En sann vän kommer inte bara till dig då han eller hon behöver dig eller inte har något bättre för sig. Om något händer dig kommer han eller hon att söka upp dig och inte bara vänta på att du själv ska höra av dig. En sann vän vill veta hur du mår och kommer även att vara en av de första personerna som dyker upp ifall du råkar ut för något eller drabbas av en kris.

Denna person bryr sig om dig utan att ha några andra motiv. Denna person bryr sig om dig för att han eller hon verkligen vill att du ska må bra. Han eller hon kommer inte “att dö” ifall något händer dig och har heller inte några planer på andra typer av relationer med dig, men du vet att han eller hon alltid kommer att finnas där för dig.

Riktiga vänner

De vill förstå dig, inte döma dig

“En vän är en person som du kan tänka högt med.”

-Emerson-

Vänskap förutsätter en ömsesidig acceptans. En riktig vän vill inte ändra på dig, och ej heller kritisera dig eller ifrågasätta ditt liv. Denna person vet att du har dina defekter, men har inget intresse av att upplysa dig om dessa saker hela tiden. Och om han eller hon ändå skulle göra detta är det med intentionen att underlätta ditt liv; inte att du ska bli någon annan.

En riktig vän är öppen för att förstå dig. Ifall du pratar med denna person om dina problem kommer han eller hon att försöka förstå dig och inte peka ut dina fel. Med honom eller henne kommer du därför att kunna känna dig bekväm med att vara dig själv och visa vem du verkligen är.

De underlättar svåra situationer

En riktig vän är medveten om att han eller hon inte är din mor, inte en präst och ej heller en psykolog. Så istället för att ge dig en föreläsning om hur du bör agera kommer han eller hon dela svåra stunder med dig på ett enkelt och lugnt sätt.

Om din vän vet att du känner dig nere kommer han eller hon bjuda dig på en fika eller att ta en promenad i parken med dig. Han eller hon vet att du går igenom en svår situation och kommer därför att vara med dig och muntra upp dig så att du glömmer bort allvaret i situationen. Han eller hon kommer helt enkelt spendera tid med dig på ett sätt som inte känns påträngande.

Genuina vänner lyssnar på dig

Något som verkligen utmärker riktiga vänner är förmågan att lyssna, och att vara tyst medan den andre personen talar och försöker säga något. En sann vän lyssnar seriöst och respektfullt. Han eller hon kommer även få dig att reflektera över dina egna ord och tankar på ett lugnt sätt.

Personen vet hur man lyssnar och kommer inte att avbryta dig ifall det inte verkligen är nödvändigt. Genuina vänner accepterar vad som sägs utan ogillande gester eller attityder.

Riktiga vänner

Genuina vänner bryr sig verkligen om varandra. De vet var de står och att de kan lita på varandra. Det finns inget utrymme för hyckleri mellan riktiga vänner.

I andra typer av relationer dröjer sig ofta konflikter kvar, men inte inom vänskap. Genuina vänner glömmer snabbt dessa konflikter och de blir som löv i vinden. Det finns förstås gränser, men bland riktiga vänner skapar inte meningsskiljaktigheter så stora problem.

Sann vänskap är ömsesidig och kräver båda parters engagemang. Istället för att fundera över ifall din vänner uppfyller dina krav vill vi ge dig tipset att tänka på hur bra vän du själv är. På detta sätt kommer du lättare kunna forma långvariga och äkta vänskapsrelationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arellano, N. P. (2018). Yo, mi mejor amigo. Universo de Letras.
  • BBVA. Los españoles confían en la mayoría de las personas, siendo altísima la confianza que expresan hacia su familia y amigos, y confían ampliamente en las instituciones y profesionales de la medicina, la ciencia, la tecnología y en el Estado de derecho. (n.d.). Notas de prensa. Retrieved January 18, 2023, from Fundación BBVA website: https://www.fbbva.es/notas-prensa/estudio-opinion-publica-confianza-sociedad-espanola/
  • Corcuera, F. U. (2014). El arte de la amistad. Ediciones Rialp.
  • Requena, F. (1995). Friendship and subjective well-being in Spain: A cross-national comparison with the United States. Social Indicators Research35(3), 271–288. doi:10.1007/bf01079161
  • Santana González, Y., Hernández Figueredo, L., & Soteras del Toro, M. del P. (2005). Skills and values in adolescentes’ relationship of friendship. Santiago, 300+. Retrieved from https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA170020815&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00489115&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7Ece4a7534

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.