Motsatta poler attraherar inte varandra i längden

Motsatta poler attraherar inte varandra i längden
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Det existerar en falsk övertygelse om att motsatta poler attraherar varandra, och att partners som är olika kompletterar varandra… Det som fattas i mig kompletterar du och vice versa.

Det stämmer att det vi uppfattar som nytt och annorlunda kan attrahera till en början eftersom människor är mycket nyfikna. Men det är ofta svårt för väldigt olika personer att fungera i ett förhållande. Detta betyder dock inte att det är omöjligt.

Om vi tänker efter så väljer vi ofta personer som har liknande intressen och mål, som har tycken som liknar våra och detta är vad som håller oss samman under en lång tid.

Parrelationer är inte så värst annorlunda än vänskapsrelationer. Personligen tror jag att partners inte bara bör vara älskare, utan även bra vänner. Förstå och främst måste de tycka om livet tillsammans så att detta berikar relationen, och för det andra så kommer passionen alltid att svalna efter ett tag och då är det vänskapen som håller ihop relationen.

Om personerna inte är lika alls, såsom motsatta poler, kommer de att tröttna på varandra då passionen försvinner.

Motsatta poler

Kortvarig attraktion

Att ha en person som är annorlunda nära oss kan hjälpa oss att lära oss nya saker. Men det kommer en punkt när det infinner sig fler diskussioner och tvister. Då kommer relationen bli svår att upprätthålla efter en tid.

Det handlar först och främst om skillnader när det kommer till värderingar, intressen och vitala mål. Många gånger väljer den ena parten också att överge sina egna värderingar för att göra sig själv till en kopia av den andra personen. Tyvärr är detta vanligare än vad många tror.

Personer med låg självkänsla attraheras ofta till personer som inte är lika dem alls. De tror felaktigt att den andra personen kommer att komplettera dem. Men faktum är att vi redan är kompletta människor och inte behöver någon annan för att bli kompletta.

Vad för slags problem kan uppstå hos personer som är som motsatta poler?

Motsatta poler
  • Problem med empati: Det är betydligt svårare att vara empatisk med personer som verkar vara helt annorlunda. Att sätta dig in i en annan persons situation när denna person är helt annorlunda än du själv kan kännas frustrerande och komplicerat. Detta för med sig många problem i det långa loppet eftersom det är fundamentalt viktigt för att bibehålla denna typ av relation.
  • Problem med att leva tillsammans: Om den ena personen är organiserad och metodisk och den andra kaotisk och slarvig så kommer det uppstå problem med att leva tillsammans. Det kan först verka bra och man skojar om ämnet, men efter ett tag börjar sprickorna att synas. Detta händer även med partners som har olika intressen.

Detta betyder inte att det inte är väldigt viktigt att varje person har sitt eget utrymme och gör egna saker. Detta är hälsosamt och bra för relationen, men det är alltid bra att ha en gräns.

  • Man tröttnar på den andra personen: Om man inte har något gemensamt är det logiskt att man kommer tröttna på den andra personen. Desto enklare blir det om man delar smak när det gäller musik, böcker, film… Då kommer man att fungera bra tillsammans.
  • Individualitet: Detta är relaterat till vad vi har sagt ovan gällande att man tröttnar på varandra. Efter ett tag kommer man att börja söka sin egen väg och finna andra personer som är mer lika en själv, personer som man kan ha roligt med och som gör en lycklig.
  • Uppfostran av barn: Hur kan man uppfostra ett barn om man har helt olika värderingar? Detta kommer att sluta i katastrof eftersom det resulterar i många gräl, där man försöker övertyga varandra om vad som är “bäst” för barnet.

Olikheter kan attrahera som ett afrodisiakum till en början. Men i det långa loppet kommer motsatta poler skapa fler problem än fördelar.

Bilder av Anita Mejia.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.