Denna video kommer lära dig att värdera dig själv

Denna video kommer lära dig att värdera dig själv

Senaste uppdateringen: 08 september, 2022

Har du någonsin tänkt på ditt eget värde? Har du lärt dig att värdera dig själv? Eller rör ditt liv sig så snabbt att du inte ens har tid att göra det? Kanske har du aldrig stannat upp för att tänka på ditt värde; eller så kanske du bara fokuserar din uppmärksamhet på negativa aspekter när du väl gör det, liksom protagonisten i videon längre ned gör.

Hur vi värderar oss själva är något som påverkar allt vi gör. Från våra personliga förhållanden till våra prestationer på jobbet. Allt är på ett eller annat sätt influerat av bilden vi har av oss själva.

Vad är självkänsla?

Det finns många uppfattningar och teorier om självkänsla. Carl Rogers, en humanistisk psykolog, definierar självkänsla som den grundläggande kärnan i vår personlighet. Samtidigt försvarar han idén om att många av problemen vi har inte är mer än logiska konsekvenser av de hån och den kritik vi ger oss själva, där vi inte anser oss vara värdiga att motta kärlek.

Å andra sidan bekräftar psykoterapeuten Nathaniel Branden att självkänsla är möjligheten och upplevelsen att leva ett betydelsefullt liv, där känslor av personlig förmåga och värde är de betydande faktorerna.

En nyare studie är en som presenteras av psykiatrikern Luis Rojas Marcos, som definierar självkänsla som känslan av uppskattning eller bortstötning som kommer av den generella uppfattning vi har av oss själva.

Självkänsla är den utvärderande uppfattning vi har om oss själva.

Pappershjärta

Olika definitioner för en och samma term, men egentligen med ett enda budskap: att ha självkänsla kommer uppmuntra oss att vara mer generösa i våra relationer. I de vi upprätthåller med andra såväl som de vi har med oss själva.

Fängelset som är låg självkänsla

Nästan alla psykologiska problem är nära relaterade till låg självkänsla. Det finns inget som har mer makt över oss än sättet vi dömer andra på. Och om vi gör något negativt kommer detta skapa en typ av mentalt fängelse där vi fängslas av våra egna tankar.

Att ha låg självkänsla kommer hindra dig från att se dig själv som kompetent eller giltig. Det kommer få dina ögon att endast se misstag – precis som det som drabbar Andre, protagonisten i vår video. Och det är väldigt troligt att dina tankar kommer påminna dig om all kritik du samlat på dig.

Om vi tror att vi inte är kompetenta eller giltiga kommer vi agera enligt det.

Att dra allt detta bagage från din barndom kommer göra gallret i ditt mentala fängelse ännu starkare och tjockare över tid. Det kommer därmed gradvis eliminera din förmåga att värdera dig själv. När du inte värderar dig själv kommer du befinna dig i en värld av konstant värdelöshet, ständigt i behov av andras godkännande och acceptans.

Vikten av att värdera och älska dig själv

Även om vår nivå av självkänsla kan variera på grund av olika händelser som drabbar oss samt vår personliga tillväxt så är det viktigaste att vi börjar vårda vår förmåga att värdera och älska oss själva.

För att värdera dig själv måste du börja med att acceptera dig själv som du är.

Acceptans utgör den huvudsakliga resursen du behöver för att älska dig själv. Kom därför ihåg att acceptans av dig själv inte betyder att du ska acceptera bilden som andra säger att du har, utan snarare den du skapar själv. Dessa är två väldigt olika saker. Att acceptera dig själv betyder nämligen att du upptäcker dig själv och börjar smaka på din äkthet som person. Kom därför alltid ihåg dina dygder såväl som dina brister.

När du börjar lära känna dig själv kommer därför en hel värld av förmågor uppenbara sig inom dig. Du kommer inte längre vara den där personen som var inkapabel att göra något, ovärdig av kärlek eller av litet värde. Och du kommer inte vara beroende av extern bedömning.

Kvinna kramar sig själv

Tvärtom kommer du vara mer kapabel och värdig, med höjd självkänsla som kommer erbjuda dig möjligheter så att du kan utöva vissa förmågor för att konfrontera de utmaningar du finner på vägen. När du börjar värdera dig själv så vet du att du har rätt att vara lycklig, och du börjar respektera dig själv och försvara dina intressen och behov.

Har du lärt dig att värdera dig själv?

Nu föreslår jag en utmaning för dig, ungefär som den som den mystiske ängeln i Luc Besson-filmen presenterar för Andre – protagonisten. Ställ dig framför spegeln och se på dig själv: Vad ser du? Hur ser du dig själv? Gå djupare. Beskriv inte bara de fysiska aspekterna… Hur är du? Hur värderar du dig själv? Frigör dig själv från de negativa ögonbindlar du för tillfället bär och se på dig själv för att verkligen värdera dig själv.

Det är verkligen inte lätt att se på dig själv för att kunna upptäcka och öppna upp dig själv. Du kan upptäcka att det inte är så enkelt, eller kanske tvärtom, att det inte alls är svårt för dig. Vad hindrar eller hjälper dig att säga dessa ord till dig själv? Tänk på det…

Sist men inte minst kommer här några frågor för att reflektera över bilden du har av dig själv:

  • Hur är min självkänsla?
  • Älskar jag mig själv eller väntar jag på att andra ska ge mig tillåtelse att älska mig själv?
  • Hur är jag och vad tror jag att andra tycker om mig?
  • Är jag verkligen den jag vill vara eller bara den som andra förväntar sig att jag ska vara?

Kom ihåg att det är dags att börja älska och värdera dig själv nu…

“Endast om jag känner mig värdefull som den jag är kan jag acceptera mig själv, kan jag vara autentisk, kan jag vara sann.”

-Jorge Bucay-

Nu ska vi ge dig videon med spegelscenen från den franska filmen Angel-A:


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.