Om jag är viktig för dig så visa det alltid, inte bara ibland

Om jag är viktig för dig så visa det alltid, inte bara ibland

Senaste uppdateringen: 02 april, 2024

Om jag är viktig för dig så säg det med blicken, var schysst mot mig och övertyga mig om att vår kärlek är riktig. För att bli ignorerad dagligen av personen man älskar kan såra riktigt ordentligt.

En riktig kärlek som är mogen och autentisk behöver inte kompromisser. Vi skapar band med de vi älskar: med våra barn, våra vänner och vår partner. Dessa band baseras på affektiv säkerhet och är något som inte bör ändras beroende på vilken dag det är, hur vi känner oss eller våra prioriteter.

Jag vill inte ha en relation där jag bara är viktig ibland, för att sedan
bli osynlig imorgon. Om jag är viktig för dig, ge mig säkerhet,
låt mig växa med dig och överge mig inte.

Många gånger när man inte känner “säkerhet” i ett förhållande så visar man upp ett kontrollerande beteende. Att behöva säkerhet i ett förhållande implicerar inte kontroll eller att man hela tiden måste visa uppskattning.

I verkligheten så handlar det om något betydligt enklare: om jag är viktig för dig, så gör mig till en del av din värld och stäng mig inte ute.

Man vet dock att detta inte alltid infaller: det finns de som inte har viljan eller strategierna för ömsesidighet. Intelligenta emotionella planer som man måste sätta i verket och som innebär att man visar en ren kärlek för den andra personen.

Vi rekommenderar att du reflekterar över detta.

Kvinna i havet

När jag känner att jag inte är viktig för dig

Ingen kan leva för alltid i ett tillstånd av osäkerhet. Man behöver balans och en styrka som kommer av att lugnt kunna gå framåt, vetandes att varje steg, varje gest, varje dröm är värd besväret.

När jag känner att jag inte är viktig för dig så förstår jag inte och jag blir desperat. Ibland skrattar du åt mina farhågor. Jag vill inte ha detta. Om du älskar mig bör du alltid visa det, inte bara ibland.

Något man också bör tänka på är att varje person ser annorlunda på kärleken. Men båda parter bör dock nå en balans där det finns harmoni; inte en situation där en alltid förlorar och den andra alltid vinner.

Vi vet även att dessa små emotionella dissonanser är något som vi ibland stöter på i en relation:

  • Ett par kommer inte alltid ha en inre harmoni utan några kriser. Relationer upprätthålls genom att man övervinner svårigheter och respekterar varandras synsätt och har en bra hantering av varandras känslor.
  • En annan aspekt som du bör förstå är att din partner möjligtvis inte har samma emotionella kommunikation som du. Även om personen inte säger att denne tycker om dig varje dag så innebär inte detta att denne inte gör det.
  • Kärleken bör vara något autentiskt från bådas sidor, och bör vara något som stärker och bygger upp en. Om en av personerna inte känner av detta så uppstår ett problem.

Ibland måste man då prata om detta och framföra sina behov. Var inte rädd för att säga “Jag känner…”, “Jag ser…”, “Jag behöver…”

Par

Man bör aldrig kasta in handduken när det gäller kärleken

En annan aspekt som man bör tänka på när man upplever en kris och när man inte känner sig älskad, är att detta kan grunda sig i rutiner.

Kärleken bör aldrig vila på likgiltighet eller förlora sitt värde. Relationer
konstrueras varje dag och närs av våra gester, av varje liten detalj…

Kärleken kräver löpande uppmärksamhet. Små uppoffringar i början av relationen är enkla att utföra eftersom kraften man har i denna fas är väldigt stor. Efter ett tag blir denna kraft allt mindre och rutinerna blir frestande. Tänk på följande:

  • Imorgon kommer solen att stiga upp igen, och det kommer åter att bli vår. Du kan dock inte förlita dig på att den som älskade dig igår kommer att fortsätta göra det om du inte ger näring åt kärleken och gör den till en del av livet.
  • En glad och stabil relation förstår detaljernas värde, och att man bör visa gester och överraska. Man bör göra kärleken till en förhoppning om framtiden.

En autentisk kärlek kommer inte av sig själv, den måste konstrueras;
det är en daglig magi som man genomlever tillsammans. Det är
en relation som kan lyckas om jag är viktig för dig.

Kram

Bilder av Nicoletta Ceccolli och Anna Dittman.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.