Kärleken måste vattnas varje dag

Kärleken måste vattnas varje dag

Senaste uppdateringen: 28 september, 2016

Jag vill ha en aktiv kärlek som tänker på detaljer; jag vill ha en kärlek som gör mig glad och inte ledsen, och som ger mig eviga kramar.

Alla vill vi ha denna typ av relation, men ibland glömmer vi det viktigaste: relationer bör vattnas varje dag, för omtanken växer inte i tomrummet, utan behöver vara aktiv för att växa.

Kärleken är en tråd som förenar två hjärtan; två liv som behöver ett dagligt ljus. Om det inte finns detaljer så finns det inte någon essens, och utan essens går tråden av.

När förhållandet har varat en längre tid uppkommer det ofta en daglig fiende som kallas “rutin”. Man tänker att man inte behöver säga något eftersom den andra personen redan vet om det, eller att något inte är viktigt för man vet att den andra personen tycker om en.

Dessa är felaktiga idéer, för kärleken bör aldrig sluta vattnas. Kärleken kan även om den är mogen ha osäkerheter och behöva ord, gester etc. som visar på att det finns kärlek från båda håll. Vi rekommenderar att du reflekterar över detta.

Kärleken behöver ett speciellt dagligt språk

Hjärtan

Kärleken är precis som livet eftersom den ändras och omformas. En relation går igenom olika epoker och har olika behov i varje ögonblick. Omtanken är dock alltid densamma och den bör ges genom ett speciellt språk.

Det finns ett språk inskrivet i vår kärlek, och det är entusiasmens språk, det språk som gör att ögonen lyser upp, och att vi söker närhet.

Det är antagligen så att dagens passion inte är likadan som den under de första dagarna, men det krävs ändå att man när närheten och förstår att det finns behov, behov som bör tas om hand varje dag.

  • En kärlek som inte vattnas varje dag för med sig besvikelser och osäkerhet. Detta beror inte alltid på att kärleken har försvunnit, utan att man har blivit van vid det dagliga livet och inte känner att man måste tillföra något med detaljer och gester.
  • Ett av de främsta kännetecknen för parrelationer är att det behövs omtanke och uppmärksamhet för båda personerna. Om det finns en emotionell dissonans så kan detta medföra problem.
  • En vanlig fiende som uppkommer i detta fall är bristen på empati. Det innebär att man imiterar ett negativt beteende som ens partner har utan att tänka på det och att man då gör sin partner illa. “Om min partner glömmer bort att ringa mig eller går från bordet utan att säga något så kommer jag att ge igen genom att försvinna under helgen”.

Dessa är skadliga beteenden som verkligen inte är konstruktiva och som inte för med sig något bra. Ett problem löses inte genom att skapa ett annat.

Blommor

Kärleken baseras på ett gemensamt utbyte

Det är inte alltid lätt att hitta en kärlek som möter våra behov, och som kan passa oss. Det viktigaste är att visa kärlek med värderingar och att man går hand i hand i en vital cykel, och att man växer som par och som personer.

Jag vill ha en kärlek där vi inte är antagonister, där det finns en som alltid vinner och en som alltid gråter. Jag vill dansa under nätter med stjärnor och år av lugn.

En relation som inte “vattnas”, som inte tas om hand varje dag, är en relation som inte får näring. Därför är det viktigt att tänka på dessa enkla råd.

Förstå sättet som din partner uttrycker sin kärlek på

Ibland känner man att det är viktigt att ens partner visar sin kärlek på ett sätt som man vill och som man förväntar sig.

  • Om personen inte säger att han/hon älskar dig varje dag betyder dock inte att så inte är fallet. Uppskatta detaljerna, hjälpen och autenticiteten.
  • Kärlekens språk kommer att vara detsamma oavsett vad man säger.

Varje handling, varje ord och varje gest bör vara autentisk

Det finns en aspekt som vi bör tänka på och det är att det kan finnas dagliga gester som alltid visar kärlek, med en miljon detaljer och känslor av omtanke. Men dessa bör vara autentiska.

Kärleken bör inte forceras och inte tryckas på under obligatoriska former. Det är bättre med en överraskning eller en oväntad gest eller kram.

Kärleken handlar inte bara om att tycka om,
utan om att förstå, vara närvarande och ge lycka.

Soffa

Bilder av Mila Marquis och Christian Schloe.