Vad är dina gränser i ett förhållande?

Vad är dina gränser i ett förhållande?

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När det kommer till gränser i ett förhållande, oavsett om det är familjemässigt, socialt eller kärleksrelaterat, delas vissa av alla. Andra är dock personliga, och etableras med personer omkring oss i enlighet med vad vi är beredda att tolerera.

När det kommer till gränser i ett kärleksförhållande, kan de skilja sig mycket från person till person. Vissa personer kan tolerera och till och med förlåta otrohet, medan andra aldrig skulle göra det, oavsett hur förälskade de är i sina partners. Personens uppfostran, personliga upplevelser, värderingar och självkänsla har stor influens på detta område.

Men även om alla har sina egna personliga gränser och att det finns mångfald i dessa, finns det vissa beteenden som du aldrig bör tillåta om du vill skydda din självkänsla och din värdighet.

Gränser och emotionellt beroende i ett förhållande

Nästan alla vet vad de inte vill ha i ett förhållande. Men när den andra personen går över den gränsen, förblir ofta personerna i förhållandet och känner sig inkapabla att avsluta det och gå skilda vägar.

Hjärtformat lås

Trots att de vet att de inte är okej med beteendet, föredrar de dagligt lidande över smärtan av permanent förlust.

De ser sina partners som en vital nödvändighet, likt sömn eller mat. Därför blir det omöjligt för dem att släppa taget. Rädslan för att förlora en älskad är så stor för vissa personer att de accepterar beteenden såsom lögner, misshandel eller förtryck för att bibehålla förhållandet.

Att se ens partner som en nödvändighet är resultatet av känslomässigt beroende. Det sker när du är inkapabel att etablera din egen uppsättning kriterier och gränser i ett förhållande.

Beroende personer uttrycker normalt sett sitt sätt att tänka på följande sätt: “saker och ting kommer säkert förändras”, “det är inte så illa, kanske överdriver jag bara”, “hon gör det för att hon är stressad, det kommer inte vara för alltid” etc. De rättfärdigar sina partners beteenden trots att det sårar dem eftersom de måste göra detta för att övertyga sig själva. Även om de innerst inne vet att det bara är ursäkter, får det dem att må bättre, förlåta sina partners och fortsätta med förhållandena, åtminstone tillfälligt.

Gränser och självkänsla i ett förhållande

Frisk självkänsla, eller att acceptera sig själv ovillkorligt, är en grundpelare för mental hälsa och emotionellt välmående. Låg självkänsla, eller brist på acceptans av en själv, är startpunkten för många psykologiska problem.

Om du verkligen vill bli lycklig måste du acceptera och älska dig själv, med alla dina brister, dygder, begränsningar och potentialer.

Låg självkänsla har mycket att göra med begränsningar i alla områden av livet, speciellt kärleksförhållanden. Om du värderar den andra personen mer än dig själv eller om du tror att du inte kan vara ensam, att du behöver den personen för att vara lycklig eller att din partner är det enda som ger ditt liv mening, kastar du i princip sårande bomber mot din självkänsla. Bomber som kan explodera när som helst.

Hjärtformat träd

Detta kan vara farligt eftersom om du börjar acceptera dåligt beteende, kan du komma till en punkt där det är extremt svårt att lämna förhållandet, eller där du är otroligt olycklig med personen.

Du kommer bara vara lycklig i ditt förhållande när du vet vad du är beredd att tolerera och inte, vad du vill ha i livet och vad du inte vill ha.

När detta står klart för dig och du är konsekvent med det, kommer du inte behöva sätta dina behov under den andra personens. Denna attityd är inte alls självisk, om det är vad du tror; den är väldigt resonlig. Om du är i frid och i linje med dina idéer och värderingar, kommer du ha mycket högre harmoni med den andra personen, vilket kommer göra att denne även mår bättre med dig.

Vad bör vi inte tolerera?

Som vi sade i början har alla sin personliga uppfattning om vad de vill ha från sitt förhållande. Om du tvivlar på relationen ska du fråga dig själv: är detta vad jag vill ha ut av livet? Ser jag mig själv med denna person om fem år? Är detta beteende något jag är beredd att tolerera?

Viktigast av allt är dock att om du frågar dig själv dessa frågor, måste du vara ärlig med svaren. Negativa svar är anledningar att lämna relationen, trots att du vet att du förmodligen måste genomgå en smärtsam process med att sätta ihop dig själv igen.

Grälande par som behöver sätta gränser i sitt förhållande

Smärtan kanske inte är behaglig, men det är ännu obehagligare att uppleva smärta hela livet, dag efter dag.

Så vad bör du inte tolerera?

Några exempel

En av sakerna ingen människa bör tolerera från någon annan är att bli avfärdad som person. Med andra ord att det du gillar, dina värderingar och dina åsikter avfärdas. Ingen kan säga åt eller befalla andra att sluta vara som de är, för då är det helt enkelt inte logiskt att välja dem som partner. Om du inte gillar personen du är med kan du alltid ta ett steg tillbaka, men aldrig säga åt denne hur denne ska vara eller bete sig.

En annan av våra uppenbara gränser i ett förhållande är misshandel, både fysisk och psykisk. Du får inte låta någon behandla dig illa, för ingen har den rätten. Att hitta rättfärdiganden för misshandel kommer bara göra att situationen varar längre. Lämna förhållandet samma sekund som detta dyker upp.

Avslutningsvis får du inte låta någon inskränka din frihet. Den är det värdefullaste du har. Du måste vara fri att komma och gå, att besluta vilken typ av livsstil du vill ha, att ha dina egna vänner etc. Därför ska du alltid sätta din egen frihet framför allt annat.

Och kom ihåg att kärlek inte kan göra allt. Ibland måste kärlek vara något man resonerar kring snarare än bara känner, och därför måste det finnas gränser i ett förhållande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.