Hur är det att leva med OCD?

Hur är det att leva med OCD?
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 12 maj, 2023

Har du någon gång funderat på hur det är att vara besatt av ordning, renlighet eller följandet av speciella regler? Har det hänt dig? OCD (Obssessive compulsive disorder), eller tvångssyndrom, består av två delar. Tvångstankar som invaderar personens sinne och tvångshandlingar, som skapas för att minska ångesten som skapats av tvångstankarna.

Cykeln mellan det att tvångstanken uppträder till att tvångshandlingen uppstår, definierar personer med OCD. De lever med en hög grad av ångest och lidande. Ofta känner de sig missförstådda och spenderar en stor del av sin tid på att mota bort ångesten med sina tvångshandlingar. I den här artikeln förklarar vi hur deras dagliga liv ser ut och vilken sorts tankar, känslor och rädslor de har.

Cykeln mellan det att tvångstanken uppträder till att tvångshandlingen uppstår, definierar en person med tvångssyndrom.

Ångest är en stor del av OCD

Människor med tvångssyndrom lever med mycket ångest. Den följer dem som en skugga. Varför? I slutändan är det ångesten och behovet att undvika den det som motiverar det mesta av deras beteende. När en tvångstanke uppstår ökar ångesten. Om de inte får möjlighet att utföra sin tvångshandling växer ångesten oproportionerligt och blandas med rädsla.

Någon som har som tvångstanke att ha rena händer känner till exempel ingen ångest när han eller hon står med händerna under kranen. Men vem kan spendera hela dagen där? Vems hud klarar av så mycket tvål och vatten?

Tvättar händerna tvångsmässigt

Föreställ dig att en person kommer upp från tunnelbanan och tänker på alla bakterier denne varit i kontakt med. Eftersom personen befann sig på en plats där denne inte kunde utföra sin tvångshandling känner denne en hög grad av ångest. Ångesten kommer att öka för varje minut som går tills det att personen kan tvätta händerna igen.

Det är lätt att se hur begränsad de drabbades förmåga att följa en normal rutin är. De kan vidta extrema försiktighetsåtgärder för att undvika situationer där de inte kan utföra sina tvångshandlingar. De kommer även undvika att utsätta sig för det som utlöser deras tvångstanke (i det här fallet smuts i alla former). Resultatet blir att deras liv blir begränsat till deras eget hem, platser som ligger nära hemmet och en liten grupp vänner med ingen eller väldigt liten social aktivitet.

Rädsla för dina egna tankar

Människor som lider av OCD är rädda för sina egna tankar. De är rädda för att om de tänker på något kommer det att öka risken för att det inträffar. Därför skapar de regler och normer för vad de kan och vad de inte kan tänka på. De känner det som att om de inte följer dessa regler så kommer något hemskt att hända dem. I det här fallet är den grundläggande känslan rädsla, och tvångshandlingen en misslyckad strategi som förevigar rädslan.

Det är omöjligt att ha full kontroll över dina tankar. Att försöka att inte tänka på en rosa elefant kommer att få dig att tänka enbart på en rosa elefant. Människor med OCD har samma tankar som andra, men de hanterar dem på ett sätt som får dem att bli mer intensiva.

En regel i mänsklig psykologi är att ju mer du försöker undvika något, ju mer närvarande blir det.

Människor med tvångssyndrom vill eliminera allt i sina sinnen som provocerar rädsla. Eftersom detta är omöjligt blir de rädda för sina egna tankar. Människor med OCD är rädda för att inte ha kontroll över sina tankar. De vill enbart tänka på behagliga saker men de misslyckas i sina försök eftersom det är ett omöjligt uppdrag.

Man med OCD

Besatt av vad sinnet säger

På grund av detta är dessa människor fixerade vid vad deras sinnen säger. De försöker kontrollera sina tankar med ineffektiva strategier. När de inte lyckas ökar deras ångest och omvandlas till rädsla, och det känns som om enbart deras tvångshandling kommer att föra dem tillbaka till sin komfortzon.

De lever som fångar i sina egna sinnen. De är oförmögna att inse att ingenting dåligt kommer att hända om de inte utför tvångshandlingen. Varje dag försöker de desperat kontrollera det okontrollerbara.

Om du känner någon som lider av tvångssyndrom är det viktigt att inte försöka rationalisera med personen. Denne vet redan att det denne är rädd för eller anteciperar troligen inte kommer att inträffa. Med andra ord är de drabbade inte psykotiska eller omedvetna om verkligheten. De vet att de överdriver sin förmåga att kontrollera saker. Rädslan och ångesten är bara för stark och knuffar in dem i en ond cirkel som de inte kan bryta.

Det bästa du kan göra är att uppmuntra personen att gå till en psykolog som specialiserar sig på tvångssyndrom eller ångestrelaterade tillstånd. Du kan hjälpa personen att hitta en, och om denne har stort förtroende för dig och så vill kan du närvara vid det första behandlingstillfället. Tvångssyndrom kan vara riktigt handikappande. Det finns dock terapeutiska strategier med bevisad effekt när det kommer till att reducera dess negativa inverkan på de drabbades dagliga liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.