De vanligaste typerna av ångest i dagens samhälle

De vanligaste typerna av ångest i dagens samhälle
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 07 mars, 2018

Ångest är en stor ondska i vår tid. Faktum är att man har identifierat de vanligaste typerna av ångest, och det kommer ständigt nya klassifikationer. Detta är faktiskt inte så förvånansvärt om du tänker på hur krävande och snabb vår värld är idag. Den där balansen, både med dig själv och andra, är dynamisk.

Ångest är ett av rädslans många ansikten. Men till skillnad från själva rädslan så finns det i detta fall inte något specifik stimulus som utlöser den. Rädslan är normal då man bemöter ett specifikt hot och upplever att man är i fara. Men ångesten är en form av rädsla som många gånger inte har en specifik orsak. Det är därför inte enkelt att hitta dess ursprung eller anledningen till att den kommer tillbaka.

Du vet att det är ångest eftersom du känner dig obekväm eller oroad över “något”, även om det är oprecist. Du känner dig som att du befinner dig på ett flygplan, att du faller fritt, när du faktiskt bara sitter i ditt vardagsrum hemma. Du kanske känner ett inre pirrande som inte låter dig vara ifred. Detta gör dig sedan irriterad och du kan inte riktigt komma på orsaken.

Det finns många olika typer av vanlig ångest. Vissa personer kallar det bara “stress” eller “oro”, men ifall du tittar lite närmre på det så kan det vara en allvarligt typ av ångest. Det som är bra är att alla olika typer av ångest kan behandlas. Vi ska börja med att lära oss lite mer om dem.

Två av de vanligaste typerna av ångest: generaliserad ångest och social ångest

Generaliserat ångestsyndrom definieras som ett tillstånd av konstant oro av en anledning man inte förstår. Den måste ha en varaktighet på minst sex månader. Det kommer generellt med svårigheter att sova, irritation, koncentrationsproblem och allmän utmattning.

Kvinna och ångest

Social ångest är ett tillstånd där personen upplever rädsla eller blir upprörd när denne måste interagera med andra. Personer med denna typ av ångest är rädda för att komma i kontakt med andra personer. En stor del av denna typ av ångest har att göra med förväntan; det händer alltså innan den sociala kontakten faktiskt skett.

Båda tillstånden har en stor påverkan på en persons livskvalitet. Det är inte något som blir bättre av sig själv över tid. Denna typ av ångest tenderar att näras av ett undvikande beteende. Och låt oss komma ihåg att du inte bara går igenom en svår tid – du har ett tillstånd som måste behandlas.

I de flesta fall behövs det bara terapi under en kort tid för att återta kontrollen över ens känslor. Andra gånger behövs det mer tid. Oavsett vilket så är möjligheten för att komma över dessa tillstånd väldigt hög.

Tvångssyndrom och post-traumatisk stress

Tvångssyndrom (OCD) kännetecknas av att man har konstanta och påträngande känslor som triggar rädsla och ångest. Oavsett hur mycket individen försöker få ut denna idé ur huvudet så går det inte. Besattheterna kan komma att invadera individens personlighet och ha en stor påverkan på dennes liv.

Kvinna tystad av ångest

Post-traumatisk stress uppstår å andra sidan efter att man har gått igenom en traumatisk upplevelse. Den manifesterar sig som rastlöshet, svårigheter att sova och framförallt återkommande fantasier om att traumat ska hända igen. Personen befinner sig därför alltid på alerten. Denne ger näring åt sin osäkerhet och isolering.

I båda fallen så finns det beroende på symptomens allvarlighet olika sätt att hantera problemet. Avslappningstekniker kan ha en stor påverkan på en persons ångest. Det kan även förstärka personens förmåga att kunna koncentrera sig. Om dessa metoder misslyckas så är professionell terapi ett fantastiskt val som ofta lyckas väldigt bra för att motverka de vanligaste typerna av ångest.

Agorafobi och hypokondri

Agorafobi är en av de vanligaste typerna av ångest. Det är en vag, osäker rädsla för varje situation som inte verkar ha någon nödutgång. Med andra ord är de rädda för situationer som kommer fånga dem och förhindra att de får hjälp om de drabbas av en panikattack. Den kallas ofta för torgskräck eftersom många drabbade är rädda för öppna utrymmen.

Det är på ett sätt som att vara rädd för själva rädslan. Det finns folk som söker hjälp för agorafobi varje dag, och detta antal växer. Folk med agorafobi lider verkligen och har svårigheter med att leva ett normalt liv.

Man vid fönster

Något liknande händer med hypokondriker, som tolkar varje signal som deras kropp ger dem som det värsta som kan hända. De är oroliga för att de själva eller en närstående har en allvarlig sjukdom och att deras tillstånd kan bli värre när som helst. Det känner också att de inte kan göra något åt detta.

I vilket fall som helst så är det väldigt rekommenderbart att man använder sig av avslappningstekniker. De hjälper med att minska eller deaktivera ångesten och förhindra att den eskalerar. De lär även en person att läsa de tecken som kroppen sänder dem, vilket få får dem att känna att de har mer självkontroll. Det är även användbart att utöva vanlig fysisk träning.

Som med alla typer av ångest är det givetvis fördelaktigt att tala med en expert.

Detta kanske intresserar dig
Friflytande ångest: en sida av GAD
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Friflytande ångest: en sida av GAD

Jag är inte rädd för något specifikt, men egentligen är jag rädd för allt. Det är vad friflytande ångest är. Ovisshet smygandes i skuggorna.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.