Hur man argumenterar utan att bråka

Hur man argumenterar utan att bråka

Senaste uppdateringen: 30 mars, 2022

Vet du hur man argumenterar på ett bra sätt? Är det möjligt att argumentera utan att bråka? För vissa personer är detta helt omöjligt. Men ja det är det. Detta är en särskilt komplicerad uppgift när man argumenterar med någon man lever med. Sanningen är dock att det är inte bara är möjligt att argumentera utan att bråka. Det är även hälsosamt, både för dig och den andra personen.

Att lösa konflikter är viktigt och om resultatet är positivt kommer relationen att berikas. Men många vet inte hur man argumenterar på ett korrekt sätt utan att bli arg. Att inte kunna se sina egna begränsningar kan försvåra detta.

“Att hålla sig fast vid ilska är som att ta en brinnande bit kol för att kasta den på någon. Du är den som kommer att bränna sig.”

-Buddha-

Att argumentera innebär inte att man försöker vinna

Ett av de stora problemen är att folk anser argumentationer vara tävlingar. En där en kommer att vinna och en annan kommer att förlora. Många tar detta väldigt personligt och ser det som en förödmjukelse att inte vinna.

Händer

Med argumentationer skapas situationer som tar denna tävlingsinstinkt till det extrema. Många personer provocerar våldsamma diskussioner bara för att vinna och för att känna att de har makt.

Det är därför viktigt att du närmar dig dina diskussioner från ett hälsosamt perspektiv. En dynamik där man trots sin ilska kan kommunicera i harmoni, utan att försöka trycka sig på den andra. Att kunna förstå den andra personens behov.

“I en kontrovers, i det ögonblick vi känner av hat, har vi slutat kämpa för sanningen och vi har börjat kämpa för oss själva.”

-Buddha-

Hur man argumenterar på ett civiliserat sätt

Det sägs att två personer inte kan bråka om den ene inte vill. Situationen kan dock bli absurd. Många utnyttjar att vissa håller sig lugna. En diskussion bör i vilket fall som helst vara riktad mot att lösa konflikten eller komma till någon form av konsensus. Allt annat hade varit ett slöseri med tid och energi.

Men hur kan man göra detta? Du kommer snart att få några strategier som kommer att omvandla våldsamma diskussioner till konstruktiva konversationer. Du kommer att behöva en stor dos tålamod och självkontroll. Ingen har sagt att det kommer att bli enkelt.

  • Reflektera innan du börjar argumentera. Fråga dig själv om du verkligen letar efter en lösning eller om du bara vill såra personen eller känna att du har makt.
  • Planera argumentationen i förväg. Du kan inte argumentera när som helst. Du måste hitta ett bra tillfälle som är bra både för dig och den andra personen.
  • Uttryck dina intentioner klart och direkt. Gå direkt på ämnet och anklaga inte den andra personen. Fokusera inte på fakta utan på lösningar.
  • Specificera vad du förväntar dig från den andra personen. Gör klart vad du föreslår och hur du förväntar dig att den andra personen ska bete sig.

Vad du gör om du finner dig själv i en våldsam diskussion

De föregående råden gäller för den person som påbörjar diskussionen. Men vad händer om en annan person påbörjar en hätsk diskussion med dig? Många gånger har vi märkt att vi svarar på ett hätskt sätt vi också, och säger saker som vi senare ångrar. Och vi vet inte ens hur vi kom till den punkten.

Det råder ingen tvekan om att det är väldigt svårt att reagera på ett lugnt och diplomatiskt sätt när anklagelser haglar ner på en, eller när någon skriker eller när man blir provocerad. Om du inte klarade av detta första problem, oroa dig inte. Det finns fortfarande sätt att lösa det.

  • Sluta prata och ta ett djupt andetag. Ta dig lite tid till att börja om situationen.
  • Be den andra personen att lugnt förklara vad denne vill eller vad som händer. Låt inte denne fortsätta skrika på dig. Be denne att uttrycka sig lugnt.
Händer
  • Lyssna på den andra personen utan att avbryta. Försök att förstå dennes synsätt. För att kunna göra detta måste du veta allt. När personen är klar, fråga om de tvivel som du kan tänkas ha.
  • Be personen att berätta för dig vad denne vill och vad denne föreslår att du gör (och hur).

Hur man argumenterar om personen insisterar med att skrika och provocera

Se det då som ett spel där vinnaren inte är den som skriker högst, utan den som kan hålla sig lugn. I sådana situationer kommer du inte komma någonstans. Och om den andra personen vill ha ett krig så kommer denne bara ha ett krig inom sig själv för att denne inte får dig att tappa ditt lugn.

Det bästa att göra är att avsluta situationen så snart du kan. Säg till den andra personen att du skulle vilja prata när denne har lugnat ner sig. Du har rätt att kräva respekt. Genom att göra detta kommer du att respektera dig själv. Det implicerar inte arrogans, utan snarare självkänsla. Du kan nämligen inte be någon annan att respektera dig om du inte respekterar dig själv.

“Ilska är en väldigt intensiv känsla som tar över hjärnan. När ilskan fångar oss får detta våra minnen att omorganisera sig till den grad att vi glömmer, mitt i argumentationen, varför den ens började.”

-Daniel Goleman-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.