Den som ler är alltid starkare än den som blir arg

Den som ler är alltid starkare än den som blir arg

Senaste uppdateringen: 31 augusti, 2023

Det sägs att du lever i vad du fokuserar din uppmärksamhet på. Av denna anledning verkar det logiskt att vi försöker lösa det som får oss ur balans snarare än att spendera våra dagar med att försöka trotsa gravitationslagen. En av de saker som får oss ur balans är dispyter, och det bästa sättet att undvika dessa är att vara den som ler och inte blir impulsiv eller arg.

När en situation överväldigar dig och du känner att du inte vet var du ska börja så bör du ha tålamod samt en nivå av optimism för att klara av detta problem utan att fara illa. Om du väljer negativitet kan detta orsaka onödig emotionell obalans, vilket ger dig mer stress, ångest och ilska.

Det är bra att vara den som ler om man vill uppnå något

Ibland finner vi oss själva instängda i ett gräl, och de flesta gånger tenderar detta att vara med en familjemedlem eller en vän. Detta gör spänningen större eftersom en dåligt hanterad situation kan leda till resultat som vi inte vill ha.

När vi möts av dessa eller liknande situationer finns det två möjligheter. Vi kan tappa kontrollen över situationen eller rationalisera den så bra som möjligt. Om vi väljer den ena eller den andra lösningen beror på vår styrka när det kommer till att kontrollera våra impulser och att hålla huvudet så kallt som möjligt. Det är därför mycket hälsosammare att ha ett öppet sinne som kommer att leda oss till “lugnare vatten”.

“Det är enklare att få vad du vill med ett leende än med ett svärd.”

-William Shakespeare-

Den som ler är alltid starkare

Det handlar inte om att en person vinner och att den andra förlorar, utan om den lärdom som ges till den som handlade med större lugn. Denna lärdom kommer att vara mycket berikande för framtiden. En fridfull dialog, ett vältajmat leende och ett avslappnat beteende kommer att vara användbara i situationer med obehag. Därför anser vi att du ska vara den som ler med ett lugnt sinne om du vill uppnå något.

Att bli arg tjänar ingenting till

Ilska leder till olösliga situationer. När vi blir arga slutar vi att lyssna och ingen annan lyssnar på oss. Detta låter oss inte bli förstådda eller förstå andra.

Gräl uppstår då konversationens ton ändras abrupt. Vi höjer våra röster och vi tittar inte bortom vårt eget ego. Ingen av de involverade parterna stannar upp för att tänka att något inte är som det ska.

“Att hålla fast vid ilska är som att hålla i en het kolbit för att kasta den mot någon annan; det är du som kommer att bli bränd.”

-Buddha-

Arg kvinna

Ilska förmörkar sinnet hos den arga personen och får honom att tro att han inte kan ha fel. Han kanske inte heller är medveten om att även om han vinner grälet så kommer detta inte att ge honom något för han kommer inte att ha lärt sig vad den andra personen tänker.

Att hantera en svår situation på ett lugnt sätt

Å andra sidan, den som ler under svåra situationer kommer att vara starkare än den som blir arg. Han kommer även veta att reflektion och analys är de största fienderna för en arrogant attityd som är skapad av ilska.

Han kommer att få erfarenhet genom att leta efter lösningar på problem och öppna upp för den tolerans som följer när man har ett brett spektrum av relationer. Det är viktigt att vi lär oss hur man lyssnar och respekterar andra som kanske inte tänker som oss. Dessutom måste vi komma ihåg att vi alla gör misstag: ibland med våra ord och andra gånger med våra handlingar.

Det kan verka som en kliché, men att lära oss att kontrollera nerverna under svåra situationer hjälper oss att kanalisera de ögonblick av ilska som vi inte kan undvika. Det handlar inte om att se problem med andra som om de inte existerade, utan att lära sig att hantera dem på ett effektivt sätt.

“Under stunder av stress och motgångar är det alltid bäst att hålla sig upptagen, att ploga sin ilska och omvända sin energi till något positivt.”

-Lee Lacocca-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.