Selektiv abstraktion: Maximera det negativa och minimera det positiva

Selektiv abstraktion: Maximera det negativa och minimera det positiva

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Selektiv abstraktion är en kognitiv förvrängning som får dig att känna att det negativa väger mer än det positiva i livet. Det är inget du gör med flit, utan det är bara ett automatiskt sätt att bearbeta verkligheten. Det är väldigt troligt att du har anammat detta sätt att tänka genom inlärning och sedan fortsatt.

När du lever i en miljö där de negativa aspekterna av människor och situationer framhävs så kommer du att vänja dig vid denna typ av analys och tro att detta är rätt sätt att tänka. Detta perspektiv kommer gradvis att bli fixerat i din hjärna, och därför kommer du inte upptäcka sprickorna i ditt resonemang.

Du kanske även har försökt rättfärdiga att du har gjort på detta sätt. Kanske du tänker att om du bara fokuserar på det negativa så minskar risken för att du ska bli besviken eller frustrerad när du inte uppnår ett mål eller när du upptäcker fel hos andra personer. Eller så kanske du tror att valet att se det negativa är en mer analytisk och kritisk attityd. Detta eftersom bra saker inte behöver ändras; istället så är det de dåliga sakerna som bör förbättras.

Selektiv abstraktion i det dagliga livet

De personer som bibehåller denna kognitiva förändring blir ofta arga. Det är normalt för dem att ha en hel katalog med saker som de inte tål eller som gör dem arga. De tolererar inte mycket och trender får dem att explodera. Samtidigt kan de även känna sig attackerade av andra personers misstag.

Kvinna med fågel

Selektiv abstraktion är inte bara riktat mot den externa världen. Det appliceras även på den egna personen. Detta resulterar i personer som “sätter samman en film i sina huvuden”. Med andra ord tenderar de att hitta på utgångarna i alla situationer och anse att de är negativa.

Här är ett exempel: en pojkvän är lite sen till en träff med sin flickvän. Hon börjar flippa ut och tror att detta kanske är hans sätt att säga till henne att han inte är så intresserad längre.

Det slutar med att hon tycker att han är en självisk kille som inte älskar henne, vilket han många gånger har sagt till henne i hennes fantasier. När han anländer så kastar hon alla dessa anklagelser mot honom utan att inse att han var sen på grund av en bilolycka eller något som inte var hans fel.

Ett annat exempel kan appliceras på arbetsplatser. Som när en person har förberett en presentation som förväntas bli lyckad. Men en av de närvarande framför en mindre kritisk synpunkt på presentationen. Presentatören tappar den lyckliga känslan och det enda som kvarstår i minnet är kritiken, vilken personen återupplever under de följande dagarna.

Personen går därifrån och tänker att de andra också hade kritik men att det bara var en av dem som uttryckte detta. Denne börjar anse att allt var förgäves eftersom presentationen inte levde upp till publikens förväntningar.

Att kämpa mot selektiv abstraktion

Att leva med selektiv abstraktion kommer att driva dig till ilska och frustration. Det berikar inte ditt liv på något sätt och det är inte en process som du bör kultivera. Det rekommenderas att du raderar detta automatiska tänkande så att du kan leva ett mer normalt liv. Men hur kan du göra detta?

Kvinna som upplever selektiv abstraktion

Precis som allt mekaniskt beteende så bör du först och främst bli medveten om vad du gör. Ställ dig själv följande fråga: Hur mycket uppmärksamhet lägger jag på negativa aspekter av personer eller situationer? Tror jag att negativa aspekter förtjänar mer uppmärksamhet än positiva?

Utför en självobservation

När du har insett förekomsten av selektiv abstraktion i ditt tänkande, är nästa steg att utföra en självobservation. Syftet är att upptäcka om detta händer hela tiden, eller om det är något som bara uppkommer under vissa omständigheter.

Denna attityd med självobservation kommer att få dig att inse hur du ska undvika detta problem. Det är troligt att du kommer att upptäcka att mekanismen utlöses under vissa omständigheter som får dig att känna dig osäker.

När detta tillfälle anländer så säg till dig själv: “Jag ser bara de dåliga sakerna”, och då är du redo att ta nästa steg. Varför inte försöka att se det positiva?

Försök att göra detta till en permanent övning, ett nytt automatiskt sätt att tänka. För varje negativ utvärdering du gör av någon eller något, försök direkt att motverka detta med en positiv. “Jag har hittat denna defekt så nu måste jag hitta en dygd.” På det sättet kommer du att kunna överkomma problemet med selektiv abstraktion.

Kvinna i skog

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.