Vad är den narcissistiska tillförseln för något?

Narcissister tar för givet att deras tillförsel måste känna, tänka och bete sig som dem.
Vad är den narcissistiska tillförseln för något?
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är den narcissistiska tillförseln? Innan vi definierar detta ska vi först analysera konceptet narcissism: vad innebär det att vara en narcissistisk person?

DSM-5 definierar narcissistisk personlighetsstörning som ett dominant mönster av idealisering av beteende. Narcissisterna behöver konstant beundran från andra och saknar empati.

Det börjar under det tidiga vuxenlivet i olika sammanhang och visar sig i grova drag som känslor av överlägsenhet och uppfattningen att personen är unik och speciell, med ett stort behov av beundran.

Det är värt att nämna att den narcissistiska personligheten enligt Otto Kernberg är ett spektrum som går från normalt till patologiskt (narcissistisk personlighetsstörning, enligt DSM-5).

Det är därför inte alla personer med narcissistiska personlighetsdrag som lider av störningen. Faktum är att det beror på graden av dessa drag.

Låt oss titta på några av de aspekter som man bör ta i beaktande rörande narcissisten och det narcissistiska tillskottet.

Narcissistens främsta mål är sitt eget välmående

Narcissisterna utnyttjar sina personliga relationer, och tar alltid från andra utan att bry sig om hur de känner sig. Deras främsta mål är deras eget välmående. Alla andra är bara ett redskap för dem.

De bryr sig i grund och botten inte om deras tillskott har det svårt eller om personerna behöver ett eget utrymme. Narcissisterna tänker bara på sina egna behov, även om detta innebär att de förbiser andras behov.

Man som tittar sig i spegeln.

Vad är den narcissistiska tillförseln?

Den narcissistiska tillförseln är ett psykoanalytiskt koncept som först introducerades av österrikaren Otto Fenichel för att beskriva en typ av beundran, mellanpersonligt stöd och näring som individen får från sin miljö och som blir fundamental för dennes självkänsla.

Enligt hans definition behöver narcissisterna en person som blir deras tillförsel – en källa för de saker som de inte kan uppnå själva.

Denna källa blir som en förlängning av dem själva eller en del av dem.

Av denna anledning finns det inte någon gräns mellan narcissistens jag och själva tillförseln, vilket innebär att narcissisten tror att tillförseln måste känna, tänka och agera som honom.

Faktum är att tillförseln inte har någon egen identitet. Vederbörande existerar istället för att vara narcissisten till lags.

Narcissisten söker efter en tillförsel för att reglera sin egen låga självkänsla som ett sätt att upprätthålla sitt “jag”. Personen behöver därför konstant bekräftelse för denna bild som de upprätthåller: att vara överlägsen med en unik och speciell attityd. Bakom denna fasad finns en osäker person med låg självkänsla som behöver den andra personen som stöd.

Narcissister vill få reaktioner från andra personer

I en artikel av Mitja Back som publicerades i Journal of Personality and Social Psychology gör han ett intressant antagande:

“Det som till en början attraherar oss som sociala partners är inte nödvändigtvis det som gör oss glada på lång sikt. Även om narcissisterna har den där ljusa och charmerande sidan så är det ofta bara en tidsfråga innan molnen visar sig. Faktum är att det finns två distinkta egenskapsdimensioner: narcissistisk grandios och sårbarhet (eller reaktivitet)”.

Med andra ord kommer narcissisterna antagligen att visa sin charmerande sida för att få det som de vill ha, och om folk inte beter sig som de vill så kommer de att visa upp en “värre” sida.

Då de till slut har fått det som de vill ha så kan de verka ointresserade, frånvarande eller arga.

Deras förändrade attityd har som mål att få en reaktion från den andra personen; en reaktion som leder personen till att bete sig så som narcissisten förväntar sig.

Personen kan exempelvis sätta upp ett möte med någon en viss dag. Om den andra personen inte kan vara där så kommer narcissisten att verka frånvarande eftersom han inte fick det som han ville från den där personen.

De egna behoven står alltid före andra personers.

Personer som pratar i soffa.

Är du den narcissistiska tillförseln?

Den narcissistiska tillförseln är inte alltid medveten om vad som händer. Om du tror att du eller någon du känner har blivit offer för detta så bör du fråga dig själv frågande:

Är det som jag känner och tänker i min relation med den här personen verkligen viktigt? Står min partners behov över mina egna? Verkar personen vara frånvarande eller arg då jag inte gör som han eller hon vill?

Med hjälp av dessa frågor så kommer du kanske inte huruvida du är en narcissistisk tillförsel eller inte.

Om du känner att dina behov inte verkar vara viktigt så är bör du kanske sätta upp gränser för den här personen och börja skydda dig själv mot övergrepp. Glöm inte att du och dina behov är lika viktiga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Emmons, R.A.(1987). Narcissism: Theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 11-17.
  • Kernberg, O.(1970). Factors in the treatment of narcissistic personality disorder. Journal of American Psychoanalytic Association, 18, 51-85.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.