Att vara överbelastad av arbete och dess konsekvenser

Om du begränsar tiden du arbetar och istället tar hand om ditt liv till en högre grad så kommer du förbättra din livskvalitet.
Att vara överbelastad av arbete och dess konsekvenser
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är vanligt att vara överbelastad av arbete nuförtiden eftersom så många spenderar allt mer tid på jobbet. Vissa arbetar nästan hela tiden.

Folk lämnar sina hem tidigt på morgonen för att arbeta och återvänder väldigt sent, vilket innebär att de spenderar de flesta av dessa dagar på arbetsplatsen.

Hur kan då alltför mycket arbete ha en negativ påverkan på ditt liv? Om du ägnar alltför mycket tid åt jobbet så kommer du inte kunna ägna mycket tid åt andra delar av ditt liv.

Om man arbetar för mycket så kommer man ha mindre tid för sina egna personliga behov; man kommer inte heller kunna tillbringa så mycket tid med familj och vänner.

Det här är bara några av de negativa effekterna med att arbeta för mycket.

Att vara överbelastad av arbete minskar din livskvalitet

Ana Alcayaga är chef för riskförebyggande vid USS och menar att en överbelastning av arbete är en risk som minskar ens livskvalitet och produktivitet.

Detta uttalande stöds av de slutsatser som getts av det spanska nationalsystemet för arbetshälsa (SISESAT).

Denna studier tar även upp de fysiska och psykologiska risker som kan uppstå då man arbetar alltför mycket.

Att vara överbelastad av arbete medför många hälsorisker och minskar din livskvalitet.

Anledningen till detta är att du kommer försämra ditt fysiska och psykologiska välmående även om du verkligen tycker om vad du gör. Faktum är att produktiviteten minskar allt eftersom timmarna går.

När du ägnar alltför mycket tid åt att arbeta så blir sinnet “mättat” och du lyckas inte uppnå lika mycket.

Överbelastad med arbete och med ångest

En hård arbetsdag kan göra att man riskerar att drabbas av ångest.

Med andra ord uppstår stressen då överbelastningen leder till att det utsöndras alltför mycket hormoner som exempelvis kortisol (även känt som stresshormonet).

Detta hormon förbereder dig för vissa typer av situationer, och är därför inte skadligt i små doser.

Då det utsöndras alltför mycket kortisol p.g.a. konstant stress och oro så kommer det över tid leda till besvär. Det kan visa sig som bröstsmärtor, magsmärtor och hjärtklappningar.

Insomnia

Det är inte ovanligt att personer som arbetar mycket börjar få svårigheter med att sova, vilket ibland resulterar i kronisk insomnia.

Arbetsbördan är så står att ens sinne inte kan koppla av innan det är dags att gå till sängs. Detta gör att du inte kan vila, vilket medför att nästa dag kommer vara ännu mer utmattande, både fysiskt och psykiskt.

De sociala relationerna bryts ner

Att vara överbelastad med arbete medför också att du inte kan spendera så mycket tid med de personer som står dig nära.

Du kanske knappt får träffa din partner, vänner, syskon, barn, föräldrar, etc. Du blir till den där älskade personen som alltid är frånvarande, och ingen annan förväntar sig något från dig förutom pengar.

Utbrändhetssyndrom

Världsorganisationen (WHO) har nu officiellt erkänt utbrändhetssyndrom.

Denna organisation klassificerar det som en sjukdom som påverkar folk på både ett emotionellt och psykologiskt plan.

Det påverkar främst de personer som arbetar eftersom de ständigt lever med både stress och ångest.

Det är alltfler personer från olika sektorer som drabbas av detta syndrom. Enligt data från en nyligen utgiven studie så får vi allt fler läkare som säger att de känner sig utbrända.

Faktum är att det är många inom sjukvården som känner sig utbrända. Även inom många andra yrken så ökar detta problem varje dag.

Tänk på att du måste begränsa den tid som du arbetar, för annars kommer din livskvalitet att minska.

Det är därför viktigt att man blir medveten om de effekter som kan uppstå då man arbetar för mycket, och hur man kan arbeta förebyggande för att man inte ska drabbas från första början.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.