Ångestens kemi och dess effekter för människan

Ångesten är en viktig mekanism som har sett till att människan har överlevt. I dagens samhälle orsakar denna känsla dock istället för det mesta skada.
Ångestens kemi och dess effekter för människan

Senaste uppdateringen: 05 januari, 2020

Ångestens kemi är något som blir allt mer relevant, och det är därför ännu viktigare än förr att veta vad den innefattar så att du kan vidta lämpliga åtgärder.

Om du känner till vad det handlar om så att du kan hjälpa dig själv och andra att undvika katastrofalt tänkande och andra vanliga symptom på ångest.

I den här artikeln kommer vi prata om ångestens kemi för att förklara vad det är som gör att det uppstår samt ökningen av T-celler i din kropp.

Kvinna med händerna för huvudet.

Effekter av ångestens kemi: är ångest dåligt?

Många experter anser att stress och ångest är samma sak. En av dem tenderar dock att vara stigmatiserad i dagens samhälle.

De är båda relaterade till kroppens stressvar, som är en naturlig biologisk process som är viktig för människans överlevnad. Du bör därför inte anse att ångest är varken bra eller dålig.

När ett upplevt hot gör människor rädda eller ängsliga så kommer det ofta utlösa kamp-eller-flykt-svaret.

Människan har utvecklats med denna mekanism eftersom den har säkerställt vår överlevnad. Utan den så hade du inte kunna agera snabbt och ta beslut på plats; din kropp hade inte haft den fysiska förmågan att skydda sig .

Problemet uppstår då din kropp utlöser ett stressvar för “hot” som inte är farliga eller verkliga. Din kropp förbereder sig därför på att fly eller kämpa, trots att reaktionen är helt onödig.

De kemiska och emotionella svar som är involverade i denna process är vad som får dig att känna må konstigt när du är ängslig.

Effekter av ångestens kemi

Att utvärdera hotet: kamp eller flykt

När du identifierar ett hot så utvärderar du det på några sekunder. Folk jagas inte av lejon längre så värst ofta, men reaktionen passar in på allt som man upplever vara ett hot.

Det kan röra sig om allt från en enkel kommentar till ett konstigt och plötsligt ljud som man anser vara hotfullt.

Konsekvensen av kemiska reaktioner

Efter att ha utvärderat hotet så kommer kroppens kemi att börja rulla. Denna hormonella aktivering ger upphov till många förändringar i kroppen, och inte bara s¨dana som du förväntar dig.

Stressvaret orsakar många interna förändringar som inte alltid är uppenbara.

Som svar på hormonerna kommer din hjärtrytm att öka för att underlätta blodflödet och öka dina syrenivåer. Detta är kännetecknande för ångest och en av de saker som patienterna ofta jobbar mest med.

Vissa av de tekniker som psykologerna använder för att minska svaret på stress är kontrollerad andning och progressiv muskelavslappning.

Båda teknikerna använder andning som ett sätt att minska ångest. Rätt andning kan minska dina hjärtslag och hjälpa till att lugna ned dig.

Vid stressvaret kommer din mjälte också att dras samman och släppa ut många röda blodkroppar. Detta är väldigt användbart vid skador.

Många av de “hot” vi upplever idag representerar inte någon sann fysisk skada, men tänk på att dina förfäder flydde från vilda djur för att skydda sig.

De röda blodkropparna är en del av ditt immunförsvar och skyddar dig vid infektioner.

Levern syntetiserar och släpper ut socker i blodet samtidigt som bronkial vidgning ökar din andningskapacitet som svar på det större behovet av syre.

En annan konsekvens av dessa kemiska reaktioner är att pupillerna vidgas, vilket gör att mer ljus kommer in i dina ögon så att du lättare kan se.

Det sista som din kropp behöver vid ett potentiellt hot är att öka koaguleringen i kroppen och öka cirkulationen av T-celler (en typ av vita blodkroppar).

Kvinna med ryggen mot väggen.

Det viktiga för att minska ångest

Som du kan se så har ångestens kemi ett väldigt specifikt syfte. Den goda nyheten är att avslappningens kemi också har det, samt alla mekanismer som aktiverar den.

Faktum är att det främsta målet med avslappningstekniker är relaterat till det parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet aktiverar systemen i din kropp, men det parasympatiska nervsystemet minskar muskeltonen och får andningen att sakta ner. Den vidgar även artärerna, vilket ökar blodflödet.

Det parasympatiska nervsystemet minskar andningen, utsläppet av adrenalin och noradrenalin från adrenalinkörtlarna samt din basala metabolism.

Det viktiga för att minska ångest är följande: det sympatiska och parasympatiska nervsystemen kan inte vara aktiva på samma gång. Andnings- och avslappningstekniker kan hjälpa dig att avaktivera en och aktivera en annan.

Ångesten har en uppenbar biologisk och fysiologisk grund. Den är ett svar på ett hot och gör att kroppen förbereder sig för vad som kan hända.

Å andra sidan vet vi att det inte är det faktiska hotet som utlöser ångestens kemi, utan det upplevda hotet i sig.

Ångest i sig är inte något dåligt. De psykologiska mekanismer som gör stressresponsen möjlig är normal och nödvändig. Ångesten blir ett problem då du upplever att något är ett hot, oavsett om det är det eller inte.

I det fallet så förbereder sig kroppen för något som inte kommer hända. Det är som att trampa på gaspedalen i ettan och använda all energi utan anledning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bruce, T.J., Spiegel D.A. y Hegel, M.T . (1999). Cognitive-behavioral therapy helps prevent relapse and recurrence of panic disorder following alprazolam discontinuation: a long-term follow-up of the Peoria and Dartmouth studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 151-156.
  • Marks, I.M. (1987). Fears, phobias and rituals. Nueva York: Oxford University Press.
  • Schulte, D. (1997). Behavioural analysis: Does it matter? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 25, 231-249.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.