Teknostress: att missbruka ny teknologi

Teknostress: att missbruka ny teknologi
Bernardo Peña Herrera

Skriven och verifierad av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Genom att missbruka ny teknologi kan man drabbas av ett tillstånd som kallas för “teknostress”.

Den nya teknologin har gett upphov till förändringar på samhällets alla nivåer. Dessa inkluderar inte bara sociala förändringar, utan även kulturella och ekonomiska.

Det råder ingen tvekan om att de för med sig många fördelar när det gäller relationer och spridning av information. De gör våra liv betydligt enklare, men kan även medföra problem.

Om man inte hanterar teknologin på rätt sätt och inte tänker på hur lång tid man spenderar med den så kan det orsaka problem som nomofobi, “FOMO”-syndrom och teknostress.

I den här artikeln kommer vi prata om just teknostress.

“Det har blivit väldigt uppenbart att vår teknologi har överskridit vår mänsklighet.”
-Albert Einstein-

Vad är teknostress?

Användning av laptop.

Detta fenomen definierades för första gången 1984 av Craig Brod. Han sade att det var “en modern anpassningssjukdom som orsakas av oförmågan att hantera den nya teknologin på ett hälsosamt sätt”.

1997 populariserade Larry Rosen och Michele Well termen med hjälp av deras bok Technostress: Coping with Technology @Work @Home @Play.

I den här boken förklarar författarna att teknostress är en av de negativa effekterna av teknologin. Den kan ha en direkt eller indirekt påverkan på en individs attityder, tankar, fysiologi och beteende.

Som du ser är teknostress ett negativt psykologiskt tillstånd som är relaterat till teknologianvändning.

Enligt psykologen Marisa Salanova uppstår det p.g.a. en uppfattad brist på balans mellan kraven och teknologianvändningens resurser.

Detta leder i sin tur till en känsla av obehag samt negativa attityder och höga nivåer av psykofysiologisk aktivering.

Teknostress uppstår därför då man inte hanterar teknologin på rätt sätt, samt av andra faktorer som dålig självkontroll och dålig tolerans mot frustration.

Att missbruka ny teknologi – orsakerna till detta tillstånd

Orsakerna till teknostress är generellt relaterade till åldern och den generation som personen tillhör. Vissa av dem är:

 • För mycket information och behov av kunskap.
 • Behovet att alltid vara uppkopplad.
 • Ett behov av att alltid kunna nås.
 • Att vägra använda teknologi då du känner att du saknar förmågan att använda den.
 • Ett beroende av nya teknologier innebär en oförmåga att koppla bort från den och använda tiden på ett effektivt sätt.

Beroende och teknostress

Som Salanova M., et al. (2007) påpekar så erbjuder den nya teknologin både unga och gamla direkt sensorisk stimulans.

Att vara fysiologiskt och sensoriskt aktiv under långa tidsperioder kan dock ha skadliga fysiska och mentala konsekvenser. Det är inte förvånansvärt att dessa konsekvenser kan påverka en persons funktioner.

Så hur utvecklas detta beroende?

 • Först och främst så kan teknologi skapa tolerans. Med andra ord kommer du behöva vara uppkopplad allt längre tid och använda nya teknologier.
 • Det skapar för det andra ett beroende. Du kommer att vilja vara i konstant kontakt med de saker som ger dig sensorisk stimulans.
 • Det kan också orsaka allvarliga beroendesymptom. Personer som är beroende av teknologi kan drabbas av obehag, ångest, irritation och andra relaterade symptom om man tar bort deras apparater.

Varför är nya teknologier så intressanta?

Många menar att denna attraktion är baserad på det sätt som dessa teknologier ger oss stimuli.

Den snabba tillfredsställelsen och stimulansöverbelastningen som ständigt förändras kan aktivera hjärnans belöningscenter.

Denna konstanta stimulans kan till en början få dig att må bra och dra till sig din uppmärksamhet. Det är anledningen till varför man dras så mycket till teknologin. Detta gör också att det är svårt för dig att undvika den.

Att missbruka ny teknologi kan göra dig stressad.

Att missbruka ny teknologi: Behandling av teknostress

I de mer allvarliga fallen så är det bäst att ta hjälp av en psykoterapeut. För mindre allvarliga fall så rekommenderar experterna följande:

 • Ge dig själv tid till att prata med andra öga mot öga.
 • Koppla bort från de nya teknologierna och prova istället att ha en sport som hobby.
 • Begränsa dig själv till att bara använda de nya teknologier som är användbara för dig.
 • Sätt upp ett schema för att interagera med teknologin.
 • Använd bara teknologi för att uppnå konkreta mål. Använd den aldrig för att du är uttråkad och inte har något annat att göra.

Den nya teknologin har såklart varit bra för människan inom vissa områden. Man bör också tänka på att världen har blivit mindre med hjälp av den.

Det är dock även extremt viktigt att man använder dessa teknologier på ett förnuftigt sätt. Du bör aldrig placera teknologianvändningen framför den mänskliga interaktionen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gumbau, Susana Llorens, Marisa Salanova Soria, and Mercedes Ventura. “Efectos del tecnoestrés en las creencias de eficacia y el burnout docente: un estudio longitudinal.” Revista de orientacion educacional 39 (2007): 47-65.
 • Llorens, S., M. Salanova, and M. Ventura. “Guías de intervención: Tecnoestrés [Intervention guidelines: Technostress].” Madrid: Síntesis. (2011).
 • Salanova, M., et al. “El tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial.” Nota técnica de prevención 730 (2007).
 • Salanova Soria, Marisa. “Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: el rol de las creencias de eficacia.” Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 19.3 (2003).
 • Selva, José María Martínez. Tecnoestrés: ansiedad y adaptación a las nuevas tecnologías en la era digital. Paidós, 2011.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.