Det är bra att bli uttråkad då och då

Det är bra att bli uttråkad då och då
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Att vara uttråkade skrämmer oss. Faktum är att det kan vara farligt att vara kroniskt uttråkad. Det kan leda till skadliga beteenden, som att äta på konstiga tider eller mer än du borde (med allt vad det innebär).

Kronisk leda är även en riskfaktor när det gäller den mentala hälsan. Det kan leda till ångest, depression eller tvångshandlingar (OCD)Hursomhelst kan det tvärtom vara hälsosamt att bli lite uttråkad då och då. Det för med sig intressanta konsekvenser som är värda att analysera.

Vi kan inte gå vidare utan att ställa flera viktiga frågor. Varför är vi rädda för att bli uttråkade? Vad innebär det att vara uttråkad? Varför behöver vi vara upptagna hela tiden? Är vi rädda för att slösa bort livet eller är vi rädda för att vara ensamma med oss själva?

“Det finns något ljuvt, lugnande och framförallt förståndigt i vad de världsvana kallar leda.”

-Miguel de Unamuno-

Den hälsosamma vanan med att låta dig själv bli uttråkad ibland

Vi tänker ofta på frustration när vi talar om leda. När vi talar om leda hänvisar vi ofta till en frustrerande upplevelse där vi vill men inte kan utföra en särskild aktivitet. Därför kan inte någon som är uttråkad justera de nödvändiga faktorerna för att skapa en aktivitet som tillfredsställer honom. Det kan vara interna faktorer (som tankar och känslor) eller externa faktorer (som omgivningen). Du bör dock lära dig att tolerera frustration; du måste lära dig hur man hanterar leda.

Som du kommer att se längre fram är det faktiskt hälsosamt att bli uttråkad ibland. Detta eftersom uttråkning väcker och sporrar kvaliteter och dygder som är långt ifrån föraktliga. Under historiens gång finns det många berömda människor som understrukit fördelarna av leda.

“Att vara uttråkad vid rätt tidpunkt är ett tecken på intelligens.”

-Clifton Fadiman-

Det är viktigt att bli uttråkad ibland

Leda uppmuntrar kreativiteten

Även om leda kan ses som en obehaglig känsla som du bör undvika till varje pris, menar vetenskapen att det kan gynna din mentala aktivitet. En studie utförd av forskare på det brittiska psykologiska samfundet visar till exempel att passiva aktiviteter, aktiviteter som du skulle klassa som tråkiga, faktiskt kan öka din kreativitet.

Den här studien ville säga sanningen om den populära uppfattningen att leda på arbetet är en negativ upplevelse. Faktum är att många företag ser leda som ett hinder för effektivitet och innovation av deras organisation.

Studien lyckades visa att tillfällig och kortvarig uttråkning ökar dagdrömmande. Detta är något som faktiskt kan hjälpa företagen med sin önskade innovation. Detta baserat på faktumet att ökat dagdrömmeri tillåter dig att skapa nya och innovativa samband.

Å andra sidan visar andra studier på att leda uppmuntrar ett sökande efter nya objektiv när det förra inte längre är intressant nog. Så om du är ointresserad av ditt jobb kan det vara ett tecken på att det inte är rätt jobb för dig. Kanske är det inte tillräckligt av en utmaning för dig. På så sätt kan leda fungera som en katalysator för att förbättra en otillfredsställande situation.

Leda gynnar kreativiteten hos barn

Enligt flera nyligen utförda studier ökar leda även kreativiteten hos barn. En av studierna utfördes av forskare på det engelska universitet East Anglia. De kritiserar idén om att hålla sinnet konstant upptaget skulle leda till högre intelligens eller social utveckling.

Enligt dessa studier är inte leda någonting negativt. Tvärtom kan det faktiskt uppmuntra kreativa kvaliteter hos barn. De kommer att ha ett svar på den fantastiska frågan – Vad gör jag nu? Så i motsats till vad folk tror måste barn tillåtas att bli uttråkade. Det kommer att hjälpa de att leva med “livets frustrationer” och komma på goda lösningar för detta.

Att vara uttråkad ökar kreativiteten

Att vara uttråkad gynnar samhällets välmående

Som om detta inte var tillräckligt visar en annan studie, utförd av forskare på det irländska universitetet i Limerick, på ytterligare en intressant fördel med leda. Enligt dessa forskare är det långt ifrån ett hinder för hjärnan eller en orsak till minskad produktion. Att vara uttråkad kan inspirera folk att söka vägar mot att vara osjälviska, empatiska och att sysselsätta sig med osjälviska handlingar som gynnar samhällets väl. Till dessa handlingar hör donationer, hjälp- och volontärarbete samt mindre behagliga uppgifter, såsom att vara blodgivare.

Enligt dessa forskare känner uttråkade människor att deras handlingar saknar mening. Därför vill de delta i en aktivitet som är meningsfull. De säger att om samhällsgynnande arbete uppfyller det här behovet (att ha en mening) så gynnar leda den här typen av beteende.

Även om det kan verka lite konstigt så förklarar forskarna att leda paradoxalt nog kan vara en starkt motiverande faktor, där människor söker obehagliga men meningsfulla uppgifter att utföra. Genom en uppsättning bestående av sju olika studier fann forskarna därigenom att leda ökar den samhällsgynnande motivationen som påverkar positivt beteende. Detta positiva beteende sträcker sig mycket längre än den tråkiga aktiviteten i sig.

Ge ditt sinne en paus, ge deras sinnen en paus

Att ha ett tajt schema och en organiserad dag är ett utmärkt sätt att vara produktiv. Du tar vara i tid och få ut det mesta av din dag. Men då och då måste du stanna upp. Att vila är vitalt för ditt sinne och din kropp.

Faktum är att även om organiserade aktiviteter för din fritid är väldigt intressanta, bör du även lämna lite plats för fri, obunden och tom tid. Du måste även låta personerna runtomkring dig – din partner, dina barn och vänner – ha lite “tom” tid också. Var inte rädd för leda.

Fokusera inte på att fylla upp varje tom minut av din eller dina barns tid. Sluta försöka fylla upp deras scheman med olika nöjen. Tvinga inte din partner att göra något när du ser honom eller henne inaktiv. Bakom barriären att inte veta vad man ska göra finns inte ett tomt bottenlöst hål. Leda kan bana väg till en värld full av möjligheter. Möjligheter och alternativ som kommer att visa dig nya – kanske till och med bättre – vägar att spendera din tid på.

“När jag har tid över försöker jag bli uttråkad, eftersom uttråkning är en sorts vila.”

– Juan Luis Cebrián –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.