Montessorimetoden för att främja kreativitet hos barn

Montessorimetoden för att främja kreativitet hos barn

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

För barn är hela livet ett äventyr av kreativitet. Montessorimetoden ger barn möjligheten att hitta sina egna vägar och bygga upp sina egna förmågor. Detta låter dem utforska världen med frihet.

Daniel Goleman berättar i sin bok The Creative Spirit om en pojke som vid tio års ålder sade till sin mor att han måste göra en kortfilm för skolan. Modern köpte sedan sylt som hon började smeta på möblerna. Därefter gav hon pojken en kamera för att han skulle spela in sin egen film i vardagsrummet. Det barnet var Steven Spielberg.

Det är ett enkelt exempel som visar oss det inflytande som vi kan ha som vuxna. Vi bör underlätta kreativitet och inte motverka den. I de mest traditionella skolorna främjas inte lyckan över att lära sig något. Istället skapas press för att barnen ska bli så perfekta som möjligt, vilket dränker glädje och fantasi.

Barn som använder Montessorimetoden

Montessorimetoden främjar kreativt lärande

Nära Milano finns det en skola som kallas “Reggio-Emilia”. Den har applicerat Montessorimetoden under 40 år och även Piagets teori om evolutionära förändringar hos barn. Resultaten har varit fantastiska.

“Den första uppgiften av en utbildning är att reta upp ens liv, men låta det vara fritt så att man kan utveckla sitt eget.”

-Maria Montessori-

Lärare och experter inom utbildning uppskattar detta center, känt som “den roliga skolan” eller “lekens skola”. Barn mellan åldrarna 2 till 6 år går här, och de lär sig flertalet aktiviteter. De arbetar utomhus och med olika material. De ritar, modellerar, löser gåtor och besöker museum. Och de får även sin nyfikenhet tillfredsställd under denna viktiga period av deras utveckling.

En viktig del av Reggio-Emilia är föräldrarnas medverkande. Detta center grundades efter andra världskriget i en gammal biograf. Familjerna var väldigt tydliga med vad de ville ha. De ville ge världen fria barn som kunde omvandla verkligheten, för kreativitet är förmågan att tänka fritt samtidigt som du har roligt. Det är vad Montessorimetoden är baserad på.

Barn

Hur man applicerar Montessorimetoden i hemmet

Du har säkert mer än en gång blivit förvånad över de extremt konstiga teckningar som ditt barn eller något annat barn har gjort med stor stolthet. Vår vuxna vy är väldigt begränsad och objektiv. Vi kommer knappt kunna förstå varför en person har tio ben, även om barnet säger till oss att personen dansar. Vi förstår inte varför den där pappan är kortare än mamman.

Vi måste uppmuntra ett sinne av spontanitet hos barn. På det sättet kommer allt bli möjligt.

Du bör inte kritisera barns ritningar eller säga något ironiskt om deras galna idéer. Istället för att klippa deras vingar för att de ska bli logiska måste du uppmuntra deras kreativitet ännu mer. Detta kommer säkerligen bli till ett kraftfullt vapen imorgon. Här kommer vi att visa dig hur du kan uppnå detta.

Lärare som tillämpar Montessorimetoden

Nycklarna till att maximera barns kreativitet

Det första vi måste förstå är att barn inte är små vuxna. Men de är professionella när det kommer till att uppleva och prova på olika saker. Barn är proffs på att göra misstag och lära sig av dem. De kan se världen som ett spel. Vi vill inte att de ska behöva växa upp innan de verkligen måste. Låt dem därför leka, skratta och uppväcka världen med glädje.

Förstå att den största kreativa potentialen hittas under barndomen. Neurologer indikerar att barn har mer thetavågor än vuxna. Dessa vågor associeras med förmågan att drömma och skapa.

För att kunna nära barns kreativitet måste vi föreslå saker utan att utöva kontroll. Det kommer alltid vara bättre att närma sig dem genom nyfikenhet snarare än att tvinga dem. Du bör samtidigt undvika kritik, jämförelser eller att ständigt påpeka misstag. Detta kommer att ge barnen en känsla av frihet och säkerhet.

Kvinnor med blommor

Det föreligger även något intressant hos de familjer som har uppmuntrat kreativitet hos sina barn sedan en tidig ålder. De upptäcker över tid att dessa pojkar och flickor har en naturlig talang för en viss aktivitet.

Det enda barn behöver är att känna sig trygga, som personer som är fria att upptäcka världen. Men de behöver också känna sig älskade. Dessa är alla viktiga aspekter hos Montessorimetoden, där vissa fraser aldrig kommer att passa in. Fraser som “du kan inte”, “du vet inte” eller “du kommer inte att komma någonstans”.

Vi måste undvika allt detta. Du måste uppmuntra dem och ge dem vital energi som bara en förälders autentiska kärlek och förtroende kan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.