Vikten av fysisk tillgivenhet för barn och vuxna

Vikten av fysisk tillgivenhet för barn och vuxna

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Vi underskattar ofta vikten av fysisk tillgivenhet och interaktion med personerna vi älskar och skattar högt. Vi antar att den fysiska kontakten inte är nödvändig. Våra dagliga band med andra förminskas ofta till ord och ögonkontakt. Vi drar inte ens full nytta av den fysiska tillgivenhet vi skulle kunna få av dem.

Vårt behov att markera och skydda våra personliga gränser till varje pris orsakar en gradvis minskning av fysisk tillgivenhet. Vi visar den på minimala, socialt korrekta sätt – en ologisk sed som i allt större utsträckning gör oss mer obekväma eller tomma på grund av bristen på äkthet.

När man hanterar fysisk kontakt på detta vis så glömmer man hur viktig den är för vår fysiska, känslomässiga och mentala hälsa. Att beröra andra människor låter oss förmedla viktiga budskap som ord eller handlingar inte kan visa på egen hand.

Fysisk tillgivenhet är inte bara för barn

Under de senaste årtiondena har man talat mycket om och utrett vikten av fysisk tillgivenhet för den fysiska och emotionella utvecklingen hos småbarn och barn. Diverse studier och erfarenheter stödjer teorin om att unga barn behöver kontakt och smekningar för att växa och utvecklas på ett hälsosamt sätt.

Men fysisk tillgivenhet är inte bara en vital nödvändighet för utvecklingen hos barn; det är även viktigt för att människor ska kunna anpassa sig under livet. Människor utövar vad som kallas socialt beteende.

Socialt beteende är en frivillig handling som gagnar en annan person. Från en evolutionssynvinkel kan sociala grupper, genom deltagande i tillits- och samarbetshandlingar, överleva tack vare ömsesidigt fördelaktiga och altruistiska handlingar, och därigenom främja tillit medlemmarna emellan. Det är därför fysisk kontakt är en vital del av processen för gott socialt beteende.

Kramande vänner

Flera studier har visat att hudkontakt och värme kan förbättra viktuppgång hos för tidigt födda bebisar, och att beröring kan förmedla komplexa känslor, inklusive empati och uppskattning.

Man har även visat att enkel beröring av någon förbättrar kognitiv och känslomässig utveckling, inklusive minskad sårbarhet för depression eller bromsad framfart av Alzheimers sjukdom. Att bli berörd med tillgivenhet kan till och med bidra till starkare immunförsvar i alla åldrar.

Fysisk tillgivenhet med barn

Att visa fysisk tillgivenhet mot barn är något som vanligtvis kommer inifrån rent naturligt, speciellt när barnen är små. Den hjälplösa naturen hos barn gör att föräldrar och släktingar känner sig manade att skydda och omfamna dem.

Det är viktigt att ge barn fysisk kontakt genom att hålla deras händer, stryka deras hår och ge dem kramar såväl som pussar. Detta kommer inte skämma bort barnen. Denna intimitet gagnar båda parter och stärker relationen mellan dem.

Mor och dotter

Med tidens gång är det lätt att glömma vikten och nödvändigheten av dessa gester, men barn behöver fortfarande denna kontakt. Även om de verkar vägra den så uppskattar de den. Kanske behöver de den på nya sätt, mindre barnsligt och mindre uppenbart; kanske privat och inte bland folk.

Fysisk kontakt med vår partner och andra vuxna

Den fysiska intimiteten med vår partner och tillgivenheten mot andra familjemedlemmar och nära vänner är också något vi måste vara mer medvetna om. Det handlar inte bara om att demonstrera nivån av bekvämlighet vi känner med personer som står oss närmast. Det handlar även om att förmedla känslor som går bortom vad vi kan kommunicera verbalt.

Vår sexuella hälsa är av yttersta vikt. Många kulturer anser dock att det är tabu med vissa typer av kontakt i vissa situationer. Dessvärre kan uppfattningen att sexuellt umgänge och fysiska band bara är till för reproduktion orsaka dysfunktion och skada. Detta stör den naturliga utvecklingen av sexdriften och det fysiska behovet av intimitet.

Ur denna synvinkel visar forskning att ömsesidiga sexuella uttryck bland vuxna har många hälsofördelar. Att uppleva sexuell njutning genom ett befriande band och att dela fysisk intimitet är viktigt för vår känslomässiga, fysiologiska och fysiska utveckling.

Par som visar fysisk tillgivenhet

Tvinga inte barn till fysisk kontakt

Vi bör inte tvinga barn att krama eller pussa någon, även om det är en släkting. De bör läras att bibehålla sitt självgående, att markera och upprätthålla sina gränser. På så sätt kan de bygga relationer med tillit. Relationer där fysisk kontakt utvecklas med ömsesidigt samtycke och tillgivenhet, snarare än något som tvingas på.

Om vi tvingar barn att pussa någon eller motta pussar de inte vill ha så tar vi ifrån dem de vapen de har för att försvara sig mot sexuellt utnyttjande från vuxna. Vidare lär vi dem att ljuga om sina känslor och berövar dem på inlärningen av hur man uttrycker sin tillgivenhet mot andra.

Barn bör lära sig om sina kroppar så snart de har förmågan att förstå, vilket är tidigare än vuxna tenderar att tro. Vi har förpliktelsen och ansvaret att lära dem om fysiskt självbestämmande. Detta för att främja deras fysiska omvårdnad och assistera dem i övergången till självständighet. Det är därför det är vitalt att lära dem om deras kroppar, om vad som är lämpligt och olämpligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.