Ibland är allt vi behöver en smekning

Ibland är allt vi behöver en smekning

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2022

Ibland är allt vi behöver en smekning. Inget annat. Vi vill inte ha samma gamla ord, och ej heller samma gamla fraser som använts om och om igen. Vi vill bli bekräftade, välkomnade och värderade av denna lätta beröring mot vår hud…

Få saker har en sådan känslomässigt och mentalt lugnande effekt som en lätt smekning. Vidare säger man inom fältet humanistisk psykologi och transaktionsanalys att vi alla behöver bli berörda av personerna vi älskar för att känna oss “erkända”.

Inget är mer njutbart än en oväntad smekning, till exempel från en person som trots hundratals ärr är kapabel att erbjuda den mjukaste av smekningar.

Sensorisk deprivation är en verklighet som inte bara upplevs av en bebis och dennes mor, utan även i parrelationer, och det kan hända när som helst. Dessa är band där tillräcklig kontakt fattas, där personen inte blir erkänd med hjälp av smekningar, kramar eller vänliga ord…

I denna typ av relation finns det inte överföring av tillgivenhet eller av den kärlek som går bortom ord. Ett barn som lider av moderlig sensorisk deprivation får mycket långsammare utveckling och kan senare drabbas av reaktiva och känslomässiga åkommor.

På känslomässig nivå och i ett parförhållande kan det vara så att en av de två personerna inte har en underförstådd, känslomässig vishet i sina enkla smekningar, som hjälper till att bygga upp ett autentiskt förhållande.

I dessa fall kommer den andra medlemmen i förhållandet känna sig tom och tvivla på sina känslor samt giltigheten i förhållandets kompromiss. Smekningar är födan som själen och vår känslomässiga hjärna behöver för att känna sig som en del av världen; som en del av sakerna vi älskar.

En smekning: en psykologisk, biologisk och social nödvändighet

Par under tupplur

En smekning är ett kraftfullt vapen, en viktig gest som omsluter hela världen med känslor, inre balans och psykologiskt välmående. Detta behov av erkännande är något som kommer karaktärisera oss livet ut.

En smekning bygger liv, den bekräftar och konstruerar det, och väver en osynlig filt som förenar oss med personen som finns i vårt hjärta. Ingen teknologi kan ersätta något sådant. Ingen maskin har en krams värme, och inte sötman hos en smekning.”

Det sägs även att sättet som personen mottagit smekningar på under sin barndom kommer fastslå sättet denne förväntar sig att motta smekningar på.

Om personen aldrig mottog smekningar är det väldigt möjligt att han eller hon inte kommer veta hur man erbjuder dem. Men behovet att motta dem kommer utan tvivel vara väldigt intensivt, trots att personen egentligen inte uppfattar detta behov. Det är komplext eftersom våra brister under barndomen slår fast många av våra aspekter i vuxen ålder.

Och även om det finns många interpersonella skillnader så är behovet av beröring, närhet och tillgivenhet universellt. Det hittas inte bara hos människor, utan även hos andra djur. Vi kan faktiskt se detta behov hos våra husdjur.

Men låt oss ta en titt på de grundläggande karaktärsdragen och de psykologiska effekterna hos smekningar.

Kraften hos en ovillkorlig smekning

För att en smekning ska kunna ha en effekt, relevans och överskridande kraft måste den vara ovillkorlig. Jag smeker ditt ansikte med min hand eftersom det är vad mitt hjärta känner, för att jag erkänner dig som en del av mig. Och jag gör detta osjälviskt – ovillkorligt.

En smekning ligger bortom all sinnesstimulans. En känsla produceras, men för att den ska vara autentisk och ovillkorlig måste smekningen uppväcka positiva känslor.

Om smekningen är uppriktig och ovillkorlig så upprättas en tillräcklig ömsesidighet. De två personerna erkänner sig själva som en del av varandra. De mottar dessa smekningar som en typ av språk som binder samman och förstärker dem.

Smekning i regnet

Det finns en del av mig i varje smekning jag ger dig

Vi smeker inte andra bara för att erbjuda njutning, för att lindra eller omvårda och belöna. Vi smeker för att skicka en del av oss själva och bygga ett band.

När en smekning getts så är den vad den är. Senare måste den andra personen bedöma den som autentisk eller falsk. För vi får inte glömma att det även finns smekningar som kan orsaka skada; fromma eller ironiska smekningar som kan förstöra bandet.

En smekning säger mycket om oss. Därför måste vi erbjuda dem lugnt, med ömhet, och skicka de delaktiga budskap som inte behöver ord.

Smekningar som en del av hälsosam tillgivenhet

På vår sajt talar vi ofta om konceptet tillgivenhet. Det må vara sant att tillgivenhet ofta uppfattas som “beroende” eller att hålla sig fast vid något eller någon för mycket. Men från ett humanistiskt eller känslomässigt perspektiv behöver människor hälsosam tillgivenhet för att kunna skapa band.

En smekning är en handling genom vilken vi erkänner, omsluter och integrerar en eller flera människor i vårt väsen. De blir en del av våra hjärtan, och vi behöver denna hudkontakt för att bekräfta våra känslor.

En smekning är ett ord fastetsat i huden som vi alla behöver motta, för det finns inget bättre lim för brustna hjärtan än en massa smekningar.

Kramande par

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.