Hur man blir en medveten konsument

Möjligheten att förvärva de varor och tjänster du vill ha växer hela tiden. Därför är det viktigare än någonsin att vara en medveten konsument.
Hur man blir en medveten konsument
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Numera bombarderas vi av ett alltför stort och ofta ofiltrerat flöde av produkter, tjänster och information. Företag som är intresserade av att skapa de produkter som du bara ”inte kan leva utan” anställer drivna människor för att ägna all sin tid och ansträngning åt att få dig intresserad av deras produkt. De skapar antingen nya önskningar eller förstärker de som redan finns. I detta sammanhang av vanvettig marknadsföring och konsumtionshysteri är det viktigt att prata om att vara en medveten konsument.

Låt oss börja med definitionen. Ett konsumtionssamhälle är per definition ett samhälle där människor ofta köper nya varor, särskilt varor som de inte behöver, och där ett högt värde kopplas till ägandet av många saker. Att vara medveten i detta sammanhang innebär att ha en förståelse av sig själv och sin omgivning.

Därför är medveten konsumtion relaterad till förvärv av varor och tjänster på ett sätt som är hållbart. Dessutom främjar det val som tar hänsyn till vårt ansvar att vara medvetna om hur vi påverkar vår omgivning. Det innebär att vi tar hänsyn till oss själva, till andra och till miljön.

En man som håller ett jordklotspussel

En medveten konsument bryter ner hinder

Medveten konsumtion är ett koncept som uppmuntrar dig till att inte vara likgiltig mot effekten som överdriven konsumtion har på naturen och andra varelser. Dessutom uppmuntrar det dig att reflektera över vad du investerar i, vilket innebär att alla kan vara medvetna konsumenter.

För att bli en medveten konsument måste du vara mer kunnig om ditt beteende, dina tankar och dina känslor. Det är bra att ha god kommunikation med ditt inre vara så att du vet vilka alternativ du bör välja, liksom orsakerna till att du gör dessa val. Om du gör det kommer du att kunna bli en mer självsäker konsument.

Att betona vilken inverkan din konsumtion har på naturen och på människor är också avgörande. För att göra det bör du odla medkänsla och empati, båda underbara verktyg som gör att du kan ha hälsosamma interaktioner med andra.

Dessutom är det viktigt att hålla miljön i åtanke, inte bara dina omedelbara behov. För att göra det, fråga dig själv vilka saker du personligen kan göra för att hjälpa miljön. Du behöver inte göra allt på en gång. Det viktiga är att välja alternativ som är mindre förstörande för miljön och som är bättre för allas (och allts) välmående.

Hur man tar in information

En stor del av konsumtionen idag är baserad på informationsbaserade strategier för att få dig att köpa eller förvärva vissa tjänster. Medveten konsumtion handlar inte om att helt eliminera konsumtion. Istället inbjuder den dig att välja de saker du verkligen behöver och hitta produkter och tjänster som är bra för alla. Därför måste vi lyfta fram vikten av information.

Ett av de medvetna konsumenternas ansvar är att ta reda på om de faller i fällan med överbelastning av information eller om de faktiskt väljer den information de behöver och som är viktig för deras välbefinnande. Det betyder inte att du måste se på digital marknadsföring som din värsta fiende, men det betyder att du bör använda den till din fördel och sätta vissa gränser.

Framför allt är den medvetna konsumenten i förståelse om vilken inverkan de har på resten av världen. Så när du engagerar dig i någon form av konsumtion, fråga dig själv: ”Behöver jag den här produkten?” och: ”vilken inverkan har produktionen på sin omgivning?”

Du kan också hjälpa till genom att öka medvetenheten om initiativ som främjar positiva investeringar och förvärv av varor. Det är små saker du kan göra som du kanske inte annars har märkt eller informerats om.

Tro och värderingar

Som Albert Vinyals i Ros skriver i sin doktorsavhandling, anses det idag acceptabelt att prata om hållbar konsumtion i ett föränderligt samhälle med allt fler som påtalar faran med klimatförändringar. Det verkar dock som om det är ganska stor skillnad mellan vad folk säger och vad de gör.

Studier visar att miljön är en av de faktorer som har minst vikt när vi bestämmer vad vi ska köpa. Variabler som pris eller estetik är ofta mycket högre upp på listan.

För att konsumtionen ska kunna ske på ett medvetet sätt bör du fokusera på att anta värderingar som hjälper dig att få mesta möjliga positiva effekter av ditt sätt att handla. Det främjar välbefinnande för människan och planeten. Några av värderingarna som hjälper dig att göra detta är följande:

  • Respekt
  • Äkthet
  • Altruism
  • Empati
  • Etik

Således vet den medvetna konsumenten hur värdefullt det är att bara ha det de verkligen behöver. De delar även med sig av etiska råd och förstår kraften som de har i att rekommendera, och inte bara i att köpa. Dessutom köper de basvaror och tjänster från socialt ansvarsfulla företag.

Motivation

När du uppfattar att en viss åtgärd har någon form av fördel så förstärker du ditt beteende, eller så är det mer troligt att du upprepar den åtgärden. Faktum är att en faktor som gör det svårare att vara en medveten konsument är att komfort och lättja är kraftfulla motivationsfaktorer. För att vara en medveten konsument måste du gå utanför din komfortzon.

Att ta dig ur din komfortzon kräver motivation. Med andra ord måste du få tillfredsställelse av att göra saker för att det ska ha en positiv inverkan. Om du uppnår det kommer du att delta i en transformativ konsumtion.

Konsumtionsvanor

Vanor är upprepade former av beteenden. För att vara en medveten konsument måste du därför göra dina vanor mer hållbara. De måste vara i harmoni med dina känslor och din ekonomi, för annars kommer du inte att kunna göra det under en lång tid.

Ett sätt att ändra dina vanor är att sluta prioritera komfort och att sluta vara lat. Lathet kan leda till förhalning vilket leder till att du till slut ser att tiden gått utan att några verkliga förändringar skett i ditt liv.

Du kan också läsa böcker eller guider som hjälper dig att göra mer miljövänliga val. Till exempel visar Daniel Golemans i sina böcker hur du kan känna igen de dolda effekterna av de saker du köper och använder.

En kvinna som tänker på att vara en medveten konsument

Planering hjälper dig att vara en medveten konsument

God planering är ett sätt att bli en mer medveten konsument. Det hjälper till med att fastställa prioriteringar och följa dem. Dessutom är din köpkraft och pris också viktiga faktorer. Att planera sina inköp och hålla sig strikt till planen gör det möjligt att tillfredsställa sina behov till en betydligt lägre kostnad.

Du kan också göra en investeringsplan. Kom ihåg att medveten konsumtion inte bara har att göra med miljön och andra människor, utan också med dig själv. Ställ dig själv frågor som: ”Är det bra för mig att köpa det här?” eller: ”Hur skadar eller gynnar denna produkt min fysiska, emotionella och sociala hälsa?”

Sammanfattningsvis har var och en av oss förmågan att vara en mer medveten konsument och hjälpa andra att bli samma sak. Det är bra för naturen, andra människor och oss själva. Så gör din del för kollektivt och individuellt välbefinnande. Genom att tänka på de miljömässiga och sociala effekterna av konsumtion så kan vi tillsammans förbättra vår livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vinyals I Ros, A. El consumidor consiente análisis de los factores psicosociales implicados en el consumo sostenible a partir del estudio de miembros de cooperativas de consumo agro-ecológico. Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Goleman, D. (2010). Inteligencia Ecológica. Barcelona: Kairos.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.