Medkännande empati: från känsla till handling

Det är underbart när en människa förstår din emotionella verklighet. Men det är ännu bättre när hon inte stannar vid känslor och avsikter, utan istället ger prov på medkännande empati. Detta innebär att hon agerar och ger dig aktivt stöd och på ett allmänt sätt hjälper dig så gott hon kan.
Medkännande empati: från känsla till handling
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Om det är något världen behöver just nu så är det medkännande empati. Det betyder att man inte nöjer sig med att förstå, knyta an till och ömma för andra människor och deras lidande.

Det betyder att man gör något för att hjälpa. Vad det innebär är att man medvetet anstränger sig för att erbjuda människor stöd och kärlek för att främja sant välbefinnande.

Lewis Carroll sade en gång att en av livets hemligheter är att inse att vi inte är här bara för att existera. Vi är även här för att hjälpa till och göra så att alla kan uppleva världen på ett värdigt och vackert sätt.

Men om vi är uppriktiga så kan det ibland vara oerhört svårt att göra det för andra.

Vad som gör det svårt är att vi ofta kör fast i avsikter och känslor utan att agera. För att ta ett exempel så stödjer vi alla otaliga kampanjer på sociala medier genom att gilla och dela dem eller genom att skriva på petitioner.

Vi är inriktade på en massa problem i samhället. Dock ser vi inte alltid problemen som berör oss på en mer personlig nivå.

Medkännande empati gör att du kan ge värdefullt stöd åt människorna i din närhet. Problemet är bara att du kanske inte inser att denna vän, familjemedlem eller kollega behöver aktivt stöd vid en viss tidpunkt.

Eller också inser du kanske detta, men vet inte riktigt vad du ska göra.

“Det vi gör enbart för oss själva dör med oss; det vi gör för andra och för världen finns kvar och är outplånligt.”

-Albert Pike-

Medkännande empati hjälper oss att växa

Medkännande empati – en tredje form av empati

Det var psykologen Paul Ekman, emotionernas lärofader, som definierade begreppet medkännande empati.

Det var också en idé som Daniel Goleman hade nytta av när han utvecklade begreppet emotionell intelligenskvot (EQ), som ingår i teorin om emotionell intelligens.

Vidare är det viktigt att förstå att empati inte är ett snävt, enhetligt begrepp. Det kan handla om mycket mer än bara det att förstå en annan människas emotionella verklighet.

I själva verket är empati ett mycket vidare och mer komplext begrepp. Och sanningen är att många människor inte skulle få särskilt höga poäng om de tog ett test som mäter emotionell kompetens.

Låt oss ta en djupare titt på vad empati egentligen är.

Empatins olika former

  • Först talar man om känslomässig empati. Som Goleman själv framhåller är denna ofta smittsam och den kan till och med bli farlig om man inte vet att sätta gränser för den och man låter sig överhopas av andra människors lidanden.

Denna form av empati går i stort sett ut på att kunna knyta an till en annan persons emotionella verklighet. Det innebär att känna vad den andre känner och att kliva in i hans värld.

Det är en process som involverar våra spegelneuroner, våra känslor och även våra fysiska reaktioner.

  • Sedan finns det tankemässig empati. Denna typ av empati utgår från intellektet och kognitiva processer, som uppmärksamhet, eftertanke, kommunikation och slutledningar. I huvudsak består den i att veta hur en människa känner sig, varför hon känner sig på det sättet och ibland även att kunna gissa vad hon tänker.
  • Slutligen finns det som är så illa känt, som så många av oss nonchalerar: medkännande empati. För att använda Golemans ord: “Sant medlidande är inte bara att känna en annan persons smärta, utan också att bli så rörd att man försöker lindra den”. Den här formen av empati bygger på att man förstår hur en annan människa känner sig och varför, och att man sedan gör något för att försöka hjälpa till.
Medkännande empati förutsätter ett ömsesidigt förhållande

Vad utmärker människor med medkännande empati?

Den här sortens människor har kommit ett steg längre i sin personliga utveckling. Man kan säga att de är experter på att hantera medmänskliga relationer.

De är sansade och vet hur man bör reagera i olika situationer

Om du tränar dig i att förbättra din empati hjälper det dig att alltid handla utifrån en kombination av logik och känsla. Det kan göra det lättare för dig att utvärdera situationer ur ett mycket balanserat perspektiv.

Det betyder att du inte låter dig ryckas med av människors känslor, men även att du går bortom den kalla logiken som bara observerar utan att handla.

Med andra ord vet personer som har medkännande empati hur man agerar i nästan alla situationer. De hittar alltid ett sätt att erbjuda rätt sorts stöd.

De förstår vikten av ömsesidighet

Goda relationer och meningsfulla bindningar förutsätter alltid en känsla av ömsesidighet. Det återkommande temat är: “Jag kliar din rygg om du kliar min”.

Det innebär att man förstår att lyssna och svara, men också att man har känslan av att förtjäna detsamma.

Därför är medkännande empati en del av det personliga välbefinnandet. Det handlar inte bara om att hjälpa andra människor. Det gäller också att ta emot hjälp när man själv behöver det.

Medkännande empati är viktigt för vårt välbefinnande

De förstår vad som är nyckeln till mänskliga band

Mänskliga band är själva kärnan i medkännande empati. Denna empati hjälper dig att veta hur du ska umgås med en annan människa på ett uppriktigt sätt.

Du kan förstå hennes verklighet och acceptera den utan kritik, fördomar eller baktankar.

Dessa band, som grundar sig på respekt och uppskattning, gör det också lättare för dig att se vad hon behöver och vad du kan göra för att hjälpa henne.

Men något som är lika viktigt är att tänka på är att det att hysa medkännande empati inte betyder att man uppträder som räddare varje gång man hjälper någon. Att veta hur man stöttar någon är en sann konst.

Du måste veta vad du ska erbjuda och hur, för människor ber inte alltid om det de behöver. Det måste du alltid komma ihåg.

Vi vill avsluta med ett citat av Thich Nhat Hanh: “Den mest värdefulla gåva vi kan erbjuda någon är vår uppmärksamhet. När medveten närvaro omger dem vi älskar, kommer de att slå ut som blommor”.

Det är sant, men ibland måste du gå ett steg längre. Du måste agera, du måste veta vad som är rätt att göra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.