Mikrouttryck enligt Paul Ekman: vad är de?

Mikrouttryck enligt Paul Ekman: vad är de?
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Paul Ekman anses vara en av de mest prestigefyllda och inflytelserika psykologerna på 2000-talet. Han är ledande inom områden som upptäckt av lögner och relationen mellan känslor och ansiktsuttryckUtöver allt det är han medupptäckare av mikrouttryck. I denna artikel ska vi tala om mikrouttryck och Paul Ekman.

Ekman säger att vi använder mikrouttryck under konversationer. Dessa kan gå helt obemärkt förbi av den potentiella mottagaren, och gör ofta det. De är väldigt korta ansiktsrörelser som inte kontrolleras av personen. De representerar olika känslor, vilket vi ska diskutera nedan.

Från fakta till teori

Paul Ekman är en av de som bäst känner till hur genuina uttryck målas upp på våra ansikten.

Efter år av publiceringar om emotionella drag fick han finansiering för ett projekt som blev vändpunkten för hans karriär. Detta hjälpte honom att studera, in situ och på djupet, känslornas ursprung i fler än 20 kulturer.

Hans resultat lät honom etablera hans mest välkända generalisering: känslor är inte kulturella, utan biologiska. Därför är de universella och resultatet av genetiska uttryck.

Tack vare dessa gener kan vissa muskelgrupper i ansiktet dra ihop sig samtidigt. De följer ett visst mönster beroende på det emotionella tillstånd som personen är i. Om du är glad så kommer du göra radikalt annorlunda rörelser än om du är överväldigad av rädsla. Detta ger i sin tur upphov till två andra idéer.

Mikrouttryck – Paul Ekman

Mikrouttryck enligt Paul Ekman: universella och kopplade till känslor

Det första är att mikrouttryck sker på liknande sätt hos alla människor. Alla personer, oavsett kultur, utveckling, sättet de uppfostrats eller hur de spenderat sin barndom, öppnar till exempel sina munnar för att uttrycka överraskning.

Det andra är att det finns en grupp universella känslor som är nära kopplade till dessa små gester.  Ett litet leende, ett krökt ögonbryn, ett plötsligt ryck i näsan… Alla dessa små variationer i ansiktsmusklerna. De är praktiskt taget oupptäckbara och ofrivilliga, och i de flesta fall är de en reflektion av våra känslor.

Därför är Ekmans centrala idé att eftersom det finns väldefinierade känslor och förbestämda sätt att uttrycka dem, är det fullt möjligt att andra personer kan känna igen dem, förstå dem och till och med använda dem i olika syften.

Mikrouttryck som representerar känslor

Vi behöver känslor för att ta beslut, kommunicera, förstå andra och försäkra förmedlingen av våra gener. Med detta i åtanke identifierade Ekman upp till 10,000 olika uttryck. 1978 klassificerade han dem tillsammans med Wallace Friesen i vad som kallas Facial Coding System (FACS), baserat på muskelanatomin i ansiktet.

Kan man se vilken känsla en person använder om denne rynkar på näsan? Kan man se om någon är rädd bara genom att se personen i ögonen? Låt oss ta en titt på vilka mikrouttryck som Paul Ekman anser signalera de sex universella känslorna:

  • Lycka: upphöjning av kinderna. Läpparnas hörn dras tillbaka och lyfts upp. Rynkor på huden under det lägre ögonlocket. Rynkor mellan näsan och överläppen samt i kanterna av ögonen.
  • Avsky: lyft överläpp. Generellt asymmetriskt. Rynkor på näsan och området nära överläppen. Rynkor på pannan. Upphöjning av kinderna, vilket rynkar de lägre ögonlocken.
  • Ilska: höjning och sammandragning av ögonbrynen. Upphöjda övre och lägre ögonlock. Spända läppar. Ibland är munnen öppen.
  • Överraskning: ögonbrynen höjs upp, arrangerade i en cirkulär position. Spänning av huden under ögonbrynen. Öppna ögonlock (övre upphöjt, lägre neddraget). Käken sänks.
  • Sorg: yttre sidan av ögonen vinklas ned. Huden på ögonbrynen i form av en triangel. Mungiporna sänks, läpparna kan till och med skaka.
Rädd kvinna

Lär dig att upptäcka lögner på 32 timmar

Paul Ekman säger att den vanligaste anledningen till att folk ljuger är för att undvika bestraffning för att de brutit mot en regel. Han tror att med tanke på den oro vi har angående ärlighet, kan mikrouttryck hjälpa oss att upptäcka lögner andra försöker dra för oss.

Dessa mikrouttryck varar i 1/25-del av en sekund. Om det mänskliga ögat inte är tränat så kommer uttrycket inte upptäckas. För att demonstrera detta beslutade sig psykologen för att testa 15,000 personer. Han visade att 99% av deltagarna inte kunde uppfatta dessa uttryck.

Därifrån började han betona de potentiella konsekvenserna av att kunna läsa dessa mikrouttryck. Det var därför han började ge workshops om hur man kommer på lögnare och upptäcker mikrouttrycken som avslöjar dem. Det mest överraskande är att han försäkrar att det är möjligt att lära sig hur man upptäcker lögner på bara 32 timmar!

Nyckeln är att identifiera variationerna/dissonanserna hos en persons normala beteende. Om någon till exempel bekräftar något och samtidigt lyfter lite på axlarna, är det förmodligen en lögn. Samma sak gäller om personen kliar sig på näsan eller rör huvudet åt sidan.

Men inget är dock 100% pålitligt. Det finns alltid en liten felmarginal. Författaren Roberto Espinosa påpekar att pålitligheten mer beror på personen som analyserar än personen som gestikulerar: “Det sägs att det inte finns några dåliga lögnare, bara bra experter.”

Hur mikrouttryck är automatiska

När det kommer till att upptäcka mikrouttryck, hjälper det att de är automatiska. De kan alltså inte helt döljas. Du kan försöka gömma dem ett tag, men det är i princip omöjligt att maskera dem jämt. Även de mest bedrägliga och vanemässiga lögnarna kan inte kontrollera sitt undermedvetna kontinuerligt. Förr eller senare kommer de avslöja sig för ett tränat öga.

Och även om övning är viktigt för att tyda mikrouttryck, är det ibland inte så enkelt. I praktiken involverar upptäckt av dem att vara väldigt uppmärksam på personen. Man måste praktiskt taget stirra på denne och observera personen på avstånd… Allt detta kan vara obekvämt för personen som utvärderas.

Vidare kan “informativt oväsen” ibland påverkar oss. Detta maskerar våra gester, och det är därför det ibland är nödvändigt att använda ett specialiserat team för att anteckna observationer.

De flesta lögner lyckas lyckas eftersom ingen bryr sig om att ta reda på sanningen.

Kvinna med mikrouttryck

Träning hjälper oss att utveckla andra förmågor

Enligt Paul Ekman kan träning i att upptäcka mikrouttryck hjälpa oss att utveckla andra sociala och emotionella färdigheter. Dessa färdigheter inkluderar  emotionell intelligens och empati, såväl som bättre emotionell hantering.

Att dölja en känsla… är också att ljuga.

Att vara skicklig och snabb på att identifiera dessa små uttryck hjälper oss att känna igen vissa beteenden och uppskatta andra personers känslor. Det hjälper oss även att bli mer medvetna om samt uttrycka våra egna känslor mer exakt, vilket ökar chansen för att andra ska förstå oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.