3 övningar som förbättrar emotionell intelligens

3 övningar som förbättrar emotionell intelligens
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Har du någonsin undrat över vad emotionell intelligens är? Har du undrat varför det är så viktigt? Känslor existerar för att ge oss värdefull information, hjälpa oss anpassa oss till förändringar och förbättra våra sociala liv. Men vet du hur man tolkar vad de försöker säga till oss? I denna artikel kommer du lära dig övningar som förbättrar emotionell intelligens.

För att du ska kunna dra nytta av dem till fullo är det viktigt att du identifierar dem och förstår vad de innebär. Du kommer då förstå varför du upplever dessa känslor och även förstå vad de betyder i olika situationer.

“Att veta vem du själv är är början till all visdom.”

-Aristoteles-

Övningar som förbättrar emotionell intelligens

Mer emotionell intelligens kommer resultera i mer emotionell intelligens, och detta kommer ge dig de kriterium du behöver för att identifiera och skilja på dina egna känslor och andras. Du kommer dessutom att förstå varför du har dessa känslor och hur de kan hjälpa dig. Du behöver emotionell kunskap och erfarenhet för att kunna reglera dem effektivt så att de inte gör dig stressad.

Om din emotionella intelligens inte är tillräckligt utvecklad så kommer du nu att ha några bra anledningar att förbättra den. Så hur kan du börja lära känna ditt emotionella jag?

Kvinna bland bubblor.

Du kan börja skriva dagbok, där du skriver ner alla de känslor du upplever under dagen och i vilka situationer du kände dem. Du kommer då bli mer medveten om de känslor som förekommer mest i ditt dagliga liv. Detta kommer även hjälpa dig att se att vi ofta upplever motsägelsefulla känslor.

Prova med att skriva en lista med frågor att besvara, som exempelvis “Vad var det för känsla?” och “Hur kändes denna känsla?”. Det kommer hjälpa dig att reda ut känslorna.

Dra nytta av din emotionella intelligens

När du har ökat din emotionella intelligens och lärt dig hur man identifierar sina känslor, är det dags att omsätta det i praktiken. Målet är att förstå hur dina känslor fungerar och hur de får dig att agera. Tanken är att man ska förstå att alla har olika tankar, känslor och avsikter. Du kommer sedan kunna använda denna kunskap inom dina sociala interaktioner.

Försök att förstå vilka känslor du upplever i olika situationer. Det kan vara situationer som du själv är involverad i, men även sådana du ser på tv, som andra berättar för dig etc.

Det är sedan bra om man även förbättrar emotionell intelligens genom att dela in situationen i sekvenser. Analysera varje sekvens och vilka personer som är involverade. Analysera vad personerna gör och säger och vilka känslor de upplever.

Det kommer göra dig mer medveten om att det finns en stark relation mellan känslor, tankar och beteenden. Du kommer dessutom förstå att det du tänker och känner inte alltid går i linje med vad andra tänker och känner. Vidare kommer du förstå vilken motiverande funktion som känslorna har. Du kommer se att känslor informerar oss och får oss att försöka skaffa det som vi vill ha.

Kvinna som flyter bland blommor.

Försök inte att analysera alla känslorna på en och samma gång!

Som med allt annat i livet bör du försöka använda den emotionella intelligensen på ett balanserat sätt. Du kommer inte kunna använda den emotionella intelligensen om du inte är medveten om den. Det kommer inte heller fungera om du hela tiden är fixerad på dina känslor. Om du har börjat analysera varje känsla du har så bör du ta det lugnt för att inte riskera att tappa dina känslors dynamiska kraft.

“Skifta din uppmärksamhet och dina känslor skiftar.
Skifta dina känslor och din uppmärksamhet skiftar.”

-Frederick Dodson-

Under en hel vecka bör du ägna i alla fall en halvtimme varje dag åt att tänka på vad som gör dig upprörd och vilka tankar du inte kan släppa taget om, samt att känna obehagliga känslor utan att undvika dem. Detta är inte en övning för att du ska sjunka ned bland negativa känslor, utan för att du ska kunna ge dig själv tillräckligt med utrymme för att känna dem, vilket förbättrar emotionell intelligens.

Om du börjar uppleva obehagliga känslor så bör du inte tänka alltför mycket på dem. Spara denna upplevelse till den halvtimme som du tillägnar denna typ av känslor. Under denna tid sitter du på en tyst och lugn plats där du inte kommer bli störd, och sätter ett alarm om 30 minuter. När larmet tjuter återgår du till dina dagliga aktiviteter.

“Det är fantastiskt hur logiskt och klart allt verkar då sinnet
har frigjorts från emotionella föroreningar.”

-Clyde DeSouza-

Dessa övningar förbättrar emotionell intelligens. Du kommer kunna använda dina känslor för att förbättra både ditt mentala och fysiska välmående. Det är normalt att känna negativa känslor, men det är viktigt att lära sig hur man identifierar dem så att man inte känner dem för mycket, för intensivt eller under alltför lång tid.

Bilder: Aral Tasher, Alejandro Alvarez och Averie Woodard.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.