Marcelo Ceberio talar om vikten av uthållighet

Författaren och psykologen Marcelo Ceberio talar om vikten av uthållighet i denna intressanta intervju.
Marcelo Ceberio talar om vikten av uthållighet

Senaste uppdateringen: 05 september, 2019

Marcelo Ceberios imponerande bibliografi är inspirerande och baseras på kommunikation, psykodiagnos, psykoterapi samt vikten av uthållighet.

Han har gett ut flera böcker, som God kommunikation, Hjältar behöver också terapi och Skönheter och fula ankungar.

Han har gjort intressanta utredningar rörande systemisk terapi vid Mental Research Institute, Palo Alto, Kalifornien, där han undervisar.

Han representerar även Argentina vid Familjeterapifakulteten vid Hospital de Sant Pau i Barcelona.

Han har dessutom deltagit i avinstitutionaliseringsinsatsen i Trieste, Italien. Det är alltid ett nöje att höra honom tala om vikten av att jobba med sig själv och reflektera över samhället.

“Självkänsla och uthållighet är två koncept som går hand i hand. En person var som har balanserat självberöm är en person som är stark och som har tillräckligt med resurser för att hantera problematiska situationer.”
-Marcelo Ceberio-

Klossar med bokstäver.

Intervju med Marcelo Ceberio angående vikten av uthållighet

I den här intervjun med Marcelo Ceberio kommer du lära dig mer om konceptet uthållighet. I Livet måste ha mening beskriver Viktor Frankl transcendensen av egenvärde i våra liv.

Att ha uthållighet kan influera ditt välmående och förstärka din självkänsla. Marcelo Ceberio ser uthållighet från ett systemiskt perspektiv och ett relationellt synsätt.

De psykosociala resurserna som du använder för att bemöta dina hinder är inte det enda viktiga. Din omkringliggande miljö har också en påverkan.

Detta värdefulla och intressanta tillvägagångssätt kan hjälpa dig att lära dig mer om uthållighet. Du kan nu se det som en synergisk kombination av biologiska aspekter och din emotionella intelligens.

Låt oss titta på vad Marcelo Ceberio har att säga om detta.

Vad är uthållighet?

Man kan definiera vikten av uthållighet som människans förmåga att överleva svåra tider.

Då man känner sig sårbar för saker så kan en uthållig person använda sina resurser för att bemöta, anpassa sig och komma över svårigheter.

Vad kan du berätta för oss om uthållighet från ett systemiskt synsätt?

Vikten av uthållighet är ett relationellt koncept. Det händer då man interagerar med andra personer och man måste förlita sig på sig själv för att bemöta sina problem.

När det gäller ens uthållighetsförmågor, vad är viktigast: personliga eller miljömässiga resurser?

Personliga resurser är de som du redan har, de som kommer från dig själv och som utvecklas med varje interaktion med andra och med de problem som du bemöter.

Miljön och sammanhanget är såklart väldigt viktigt. Det är en motivation som stärker dina uthållighetsresurser.

Jag skulle kunna säga att båda är relevanta eftersom den ene influerar den andra för att förstärka eller minska sig själv.

Jag är jag eftersom du är du, vilket innebär att din identitet kommer från dina interaktioner. Du är interaktionen med ett sammanhang. handlingar, situationer, personliga resurser, biologi och relaterade meningar.

Allt detta gör dig uthållig.

Hängande boxningshandskar.

Är omtanken relaterad till vikten av uthållighet?

Omtanke är viktigt, inte bara för en uthållig person utan även för själva livet. Jag säger alltid att det finns fyra element i naturen: luft, eld, vatten och jord.

I det mänskliga territoriet så har du ett femte element: kärleken. Kärleken är uthållig och det som gör att vi inte drabbas av katastrofer. Du är en relationell varelse, du behöver andra för att kunna överleva.

Denna relation har visat sig i fynden från en studie från Harvard rörande vuxen utveckling. Det är ett forskningsprojekt från 1938 som kontinuerligt har undersökt liven hos 700 män och kvinnor och i vissa fall även deras partners.

Denna studie, som även är den längsta longitudinella studien i historien, visar att vikten av att leva kommer från våra relationer. Man behöver ha nära relationer.

Det är ett faktum att de lyckligaste och mest mentalt hälsosamma personerna delar ett starkt band med sina familjer och vänner.

En av studieledarna, Waldinger, påpekar vikten av att ha relationer av god kvalitet och att man undviker relationer med konflikter samt fokuserar på de hälsosamma.

Att ha många vänner kommer inte göra dig till världens lyckligaste person, men det kan kvaliteten hos dina relationer göra. Det handlar inte om kvantitet, utan om kvalitet.

Det är även viktigt att man kan sätta sig i andras situation och att man kan vara empatisk samt förstå dem. Detta är ett sätt att minska konflikter och leva ett bättre liv.

Detta kommer hjälpa dig att förstå det goda i varje situation, att göra dig av med trauman och att se det positiva i varje situation.

Jag bör dock tillägga att det finns vissa situationer där det ibland är svårt att se att glaset är halvfullt, som då man exempelvis drabbas av katastrofer.

Tror du att någon utan starka band fortfarande kan ha uthållighet? Hur då?

Tillgivenhet, ett koncept som myntades på 40-taket av J. Bowlby, menar att människan för att kunna överleva åtminstone måste ha kontakt med en viktig person i livet.

Inte bara någon som utfodrar oss, utan någon som skyddar oss och visar oss tillgivenhet.

Tillgivenhet involverar inte bara känslor, utan är även ett interaktionskoncept, och tillgivenhetskänslor kan därmed stanna med dig under hela livet och få dig att känna dig starkare.

Osäkra personer med relationsproblem känner sig många gånger inte älskade som barn och saknar det stöd som kan ge dem självförtroende och självkänsla.

Den där biologiska och emotionella interaktiva stilen kan utvecklas senare, men det kan också läras in och systematiseras tidigare.

B. Cirulnyk, som är en av författarna som har arbetat mest med uthållighet, pratar om uthållighetslärare som är emotionella stöd och guider som hjälper dig att komma över svåra situationer.

Det är också viktigt att man är medveten om att omtankesfigurer inte bara är ens föräldrar, partner, vänner, etc. Filmer, citat, historier, böcker och sånger kan också stimulera och generera motivation.

Om du har haft säkra tillgivenheter så kommer det göra det enklare för dig att motivera dig själv.

Detta är tillgivenhetens riktiga resultat: att göra dig starkare för att du ska kunna bemöta livets problem.

Det kommer även ge dig förmågan att bli räddad av personer i den vuxna världen, få hjälp samt få stöd för att komma över konflikter.

Vikten av uthållighet: hur påverkar ens självkänsla ens förmåga att vara uthållig?

Självkänslan och uthålligheten är två koncept som är relaterade till varandra.

En person vars personliga självberöm är balanserat är också stark och har tillräckligt med resurser för att bemöta de problem som uppstår.

Dessa personer vet då man bör be om hjälp och omger sig med positiva personer som kan guida dem.

Du kanske ibland är omedveten om dessa förmågor beroende på hur du ser på dig själv.

Jag definierar självkänsla som självmedvetenheten att känna igen mina resurser och mina svagheter eftersom genom att veta att jag är sårbar så kommer jag också att bli starkare.

“Balansen mellan självkänsla och uthållighet är det bästa sättet att bemöta traumatiska situationer.”
-Marcelo Ceberio-

Kvinna som tittar sig i spegeln.

Hur kan en person hantera en brist på självkänsla och sina osäkerheter?

En brist på självkänsla och känslan av osäkerhet är två ofta relaterade aspekter. Om du saknar självkänsla så kommer du känna dig osäker. Din osäkerhet sänker din självkänsla och du kommer fastna i en ond cirkel.

För att komma över osäkerhet och brist på självkänsla så måste man sluta göra saker bara för att få andra att tycka om en eller bry sig om en. Självkänsla är en process som börjar inombords, och inte tvärtom.

Folk som inte uppskattas försöker göra saker för andra i hemlighet för att få erkännande, och inser inte att de sätter andras önskningar framför sina egna bara för att få en kram eller för att andra ska uttrycka sin tacksamhet.

De blir till machos, wonder women, sjukvårdare, brandmän, perfekta studenter, offer, bara för att få en dos självkänsla med varje interaktion. Detta fungerar inte.

Man blir någon utan självkänsla, som en påse fylld med hål. Man försöker fylla den, men det kan man inte.

Ja, alla vill få beröm och höra hur bra de är, hur smarta de än är, men det kan också bli patologiskt.

Se inom dig själv och gör en lista på dina dygder och defekter. Försök att förstå vem du är med alla dina svagheter och styrkor, eftersom detta kommer ge dig en större självkänsla.

Sätt dig själv först, ge utan att förvänta dig något i utbyte, gör de saker som du tycker om att göra, be om saker och spendera tid med personer som visar dig sann tillgivenhet och som uppmuntrar dig varje dag.

Vissa personer har haft riktigt dåliga erfarenheter i livet, men de är tysta. Varför?

Det är svårt att peka på endast en sak med dessa typer av personer.

Det är fortfarande ett mysterium. Människan har överlevt krig, koncentrationsläger, familjeförhållande, svält och andra sårbara situationer. De har alla en naturligt överlevnadsförmåga.

Uthållighet är en synergisk sammanslagning av biologiska förmågor (neurotransmittorer som serotonin, dopamin, endorfiner, hippocampus som är inlärningscentret med tillgänglig adhoc-information, bra utveckling av spegelhormoner som hjälper dig att vara empatisk).

Det inkluderar även emotionell intelligens (precis som Goleman sade om intelligensens fem komponenter: självmedvetenhet, självreglering, motivation, empati och sociala förmågor).

Vidare krävs kreativa element (den högra hjärnhalvan) för att se den positiva sidan på saker, kreativitet för att hitta en väg ut ur problem och empatiska förmågor för att skapa hälsosamma band.

En uthållig person har en kognitiv attityd som strukturerar en sekvens av positiva tankar. Dessa positiva tankar kanaliserar de negativa som traumatiserar och infekterar våra känslor.

Det är också en evolutionär process. Det finns uthålliga vuxna som skapat en metod för att identifiera det som gör dem uthålliga.

Föräldrar med svåra liv som kommer över smärtsamma situationer har motiverat deras barn till att också bli uthålliga. De har gett dem resurser för att bemöta alla problem som de kan tänkas stöta på.

Detta är egenskaper som jag har märkt hos uthålliga personer.

vikten av uthållighet i våra liv

Vikten av uthållighet: finns det en typ av uthållig personlighet?

Det är en bra fråga! Jag tror att det finns en uthållig personlighet eller iallafall en tendens att vara uthållig. Vissa personer har helt enkelt en speciell överlevnadsförmåga och förstår vikten av uthållighet.

Uthållighet kan dock skapas och stimuleras. Inom psykoterapin skapar vi uthållighet. Vi förstärker vissa personers resurser så att de kan utveckla en förmåga för att komma över de problem som de stöter på.

Detta innebär att det är lättare för personer som har resurserna att lösa och komma över katastrofer, men andra behöver lite hjälp eller motivation för att skapa sådana överlevnadsverktyg.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.