Emotionell intelligens enligt Salovey och Mayer

Även om alla pratar om emotionell intelligens idag, så har det inte alltid varit fallet. I den här artikeln kan du lära dig mer om Salovey och Mayer, de första som delade detta koncept med världen.
Emotionell intelligens enligt Salovey och Mayer
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många intresserar sig för att studera emotionell intelligens och är nyfikna på hur den kan hjälpa dem att hantera sina känslor. Den emotionella intelligensteorin signerad Salovey och Mayer publicerades först i en bok 1990.

Det är dock få som är bekanta med detta ursprung ursprung. I denna artikel ska vi därför titta på deras definition av emotionell intelligens och hur den är formulerad.

Vilka är Salovey och Mayer?

Då var Salovey professor vid Yale University, medan Mayer var postdok. De forskade och publicerade många artiklar om ämnet.

Trots allt deras arbete tillskriver många människor fortfarande konceptet till dess mest uttalade förespråkare – Daniel Goleman.

Han populariserade Salovey och Mayers emotionella intelligenskoncept 1996 när han publicerade sin bok som heter Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.

Daniel Golemans definition av emotionell intelligens är något annorlunda än den som Salovey och Mayer hade. Följaktligen har det rått viss förvirring kring den ursprungliga teorin.

Lysande hjärna och hjärta

Salovey och Mayer och deras teori om emotionell intelligens

Enligt deras definition är emotionell intelligens förmågan att bearbeta information om dina egna och andra människors känslor.

Det är även möjligheten att använda den här informationen för att vägleda dina tankar och beteenden.

Således uppmärksammar, använder, förstår och hanterar emotionellt intelligenta människor sina känslor.

Enligt dessa två författare måste en person ha fyra grundläggande förmågor för att denne ska kategoriseras som emotionellt intelligent:

  • Förmåga att uppfatta och korrekt uttrycka sina egna och andra människors känslor.
  • Förmågan att använda känslor på ett sätt som underlättar tankeverksamheten.
  • Förmåga att förstå känslor, känslospråk och känslomässiga signaler.
  • Förmågan att hantera sina känslor för att uppnå mål.

Enligt denna specifika teori om emotionell intelligens signerad Salovey och Mayer har varje förmåga fyra olika stadier. Men denna process sker inte nödvändigtvis spontant. Tvärtom kräver den vanligtvis en medveten insats.

Här är de fyra stadierna:

1. Korrekt emotionell uppfattning och rätt uttryck

Den första färdigheten inom emotionell intelligens är att identifiera dina egna och andra människors känslor. Först och främst bör du kunna förstå vad du känner. Detta inkluderar både dina tankar och dina känslor.

I det andra steget får du förmågan att göra samma sak rörande hur andra människor tänker och känner. Till exempel kan du förstå andras känslor eller de känslor som uttrycks av ett konstverk.

I det tredje steget får du förmågan att korrekt uttrycka dina känslor. Inte bara det, för du lär dig även att kommunicera dina behov.

I det fjärde och sista steget får du förmågan att skilja mellan korrekta och felaktiga emotionella uttryck.

2. Emotionellt underlättande av tankeverksamheten

I det första steget hjälper känslor dig att rikta dina tankar till den viktigaste informationen. I det här stadiet kan du ännu inte ta hänsyn till dina egna känslor.

Under det andra steget börjar dina känslor att intensifieras så att du kan identifiera dem. Som ett resultat kan du använda dem för att hjälpa dig att fatta beslut.

Enligt Salovey och Mayer påverkar dina känslor ditt humör i tredje etappen. Följaktligen kan du överväga olika synpunkter rörande ett visst ämne.

Slutligen, i det fjärde steget, hjälper dina känslor dig att fatta bra beslut och tänka mer kreativt.

3. Att förstå känslor

Först får du förmågan att skilja mellan grundläggande känslor och lära dig att använda rätt ord för att beskriva dem. Sedan tar denna förmåga dig ett steg längre för att kunna placera känslorna i ditt emotionella tillstånd.

I det tredje steget kan du tolka komplexa känslor. Slutligen får du förmågan att upptäcka övergångarna mellan känslor. Till exempel övergången från ilska till skam eller överraskning till glädje.

Klädnypor med emojis.

4. Emotionell reglering för intellektuell och emotionell tillväxt

Till att börja med kräver denna förmåga din villighet att inte begränsa den viktiga roll som dina känslor faktiskt har. Detta är mycket lättare att uppnå med positiva känslor än negativa.

Under detta steg låter du dig själv välja vilka känslor du vill identifiera dig med beroende på om de är användbara eller inte.

I föregående steg får du förmågan att studera känslor. Detta inträffar beroende på hur inflytelserika, rimliga eller tydliga känslorna är.

Slutligen kommer du kunna reglera dina egna och andra människors känslor, moderera de negativa och öka de positiva.

Salovey och Mayers modell för emotionell intelligens kommer inte nära att omfatta allt vi nu vet om emotionell intelligens. Ändå visar det oss något som verkligen var revolutionerande under den tiden.

Denna teori är enkel och lätt att förstå. Som sådan är det den perfekta utgångspunkten om du är intresserad av att fördjupa dig i den underbara känslovärlden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.