Emotionell läskunnighet: förstå och uttrycka känslor

Emotionell läskunnighet: förstå och uttrycka känslor
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att veta vad du känner är inte alltid lätt. Även om vissa av oss gör det bättre än andra, är den emotionella arenan fortfarande ett stort mysterium. Det är därför emotionell läskunnighet är så viktig.

Ingen har någonsin lärt oss vad känslor är, vad de är till för eller hur man identifierar dem. Det finns inget ämne i skolan som talar om dem, och de har aldrig setts som viktiga för vår utbildning – där ligger fokus snarare på att acceptera vad andra säger till oss.

Känslor har gått obemärkt förbi i åratal, men sakta men säkert har de börjat få den uppmärksamhet de förtjänar.

Utöver att vara sociala varelser är vi även emotionella. Det innebär att sättet du bearbetar allt inombords kommer slå fast hur du mår.

Nu ska vi ta en djupare titt på exakt vad emotionell läskunnighet är.

“Socio-emotionell inlärning hjälper barn att utveckla färdigheter för kommunikation och social integration.”

-Neva Milic Müller-

Vad är emotionell läskunnighet?

Ordet läskunnighet handlar främst om förmågan att kunna läsa. Det är en grundläggande förmåga när det kommer till utbildning. Men det verkar även som att detta koncept har förgrenat sig i olika riktningar beroende på vad man försöker lära sig. Det finns till exempel informationsmässig, vetenskaplig och teknologisk läskunnighet.

En av de huvudsakliga och mest intressanta utmaningarna för vår hälsa och lycka är emotionell läskunnighet. Det är processen av att lära sig att läsa av och förstå känslor, och den börjar i skolan.

Barn ritar ansikten

Emotionell läskunnighet innebär att man lär folk vad känslor är, vad de är till för och hur man uttrycker demDet innebär att man lär folk att förstå sig själva och andra på en emotionell nivå. Det är en utbildningsmässig utmaning som allt fler skolor och förskolor tar tag i med emotionella utbildningsprogram.

Man kan använda emotionell läskunnighet och emotionell utbildning som synonymer. De är som två tåg med olika namn men samma destination.

“Emotionell utbildning är den konstanta, permanenta utbildningsprocess som försöker uppmuntra emotionell utveckling. Den ser detta som en nödvändig partner till kognitiv utveckling, eftersom de båda är nyckelelement för att utveckla en full personlighet.”

-Rafael Bisquerra-

Författare som Daniel Goleman och Rafael Bisquerra har tagit ett stort intresse för att utveckla detta koncept. Goleman säger att utbildning om karaktär, moralisk utveckling och medborgerliga uppgifter går hand i hand med emotionell läskunnighet och utbildning om emotionell intelligens.

Emotionell läskunnighet ger dig förmågan att hantera störande beteenden, aggression och konflikter i relationer. Brist på emotionella färdigheter kommer trots allt med alla dessa problem. Det är därför de förmodligen kommer uppstå mindre ofta om vi utbildar folk om känslor.

Målen för emotionell läskunnighet

Utöver att hjälpa folk utforska känslovärlden har emotionell läskunnighet specifika mål:

 • Att identifiera fall av dålig emotionell prestationsförmåga.
 • Att lära sig vad känslor är och hur man känner igen dem hos andra.
 • Lära sig att klassificera känslor.
 • Reglera och bearbeta emotionella nivåer.
 • Utveckla tolerans för frustrationerna i det dagliga livet.
 • Förebygga konsumtion av beroendeframkallande substanser och andra riskabla beteendet.
 • Utveckla motståndskraft.
 • Ha en positiv attityd mot livet.
 • Förebygga mellanpersonliga konflikter.

Det finns även författare som påpekar andra mål, såsom att lära sig empati, emotionell självkontroll samt försenad tillfredsställelse. Dessa är positiva beteenden som inte bara spelar en roll i vårt eget välmående, utan även andras välmående.

Glad eller arg

Fördelarna med emotionell läskunnighet

Att förstå våra känslor bättre gör oss smartare, så att vi kan bli lyckligareDet är den typ av total intelligens som inte bara handlar om kognitiva saker. Den måste absolut ha emotionella och beteendemässiga delar också.

Vad vi menar är att det inte bara är viktigt att titta på vad du känner. Det är även viktigt att titta på hur detta uttrycker sig och hur du bör bearbeta informationen dina känslor skickar dig. Avslutningsvis kommer sättet du bearbetar dem på spela en roll för din mentala hälsa.

Det är inte bara barn som gagnas av denna undervisningsprocess. Lärare och hela utbildningsvärlden får också ut något av att lära ut ämnet. Till och med föräldrar kan tjäna på att jobba med sina barn med vad de lärt sig i klassrummet.

Emotionell läskunnighet är en gigantisk utmaning. Men den innebär även en stor chans. Det är ett värdefullt sätt att lära känna dig själv och andra. Det är ett uppvaknande som absolut är värt ansträngningen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Nikolajeva, M. (2013). Picturebooks and emotional literacy. Reading Teacher. https://doi.org/10.1002/trtr.1229
 • Liau, A. K., Liau, A. W. L., Teoh, G. B. S., & Liau, M. T. L. (2003). The case for emotional literacy: The influence of emotional intelligence on problem behaviours in Malaysian secondary school students. Journal of Moral Education. https://doi.org/10.1080/0305724022000073338
 • Clarke, A. M., Bunting, B., & Barry, M. M. (2014). Evaluating the implementation of a school-based emotional well-being programme: A cluster randomized controlled trial of Zippy’s Friends for children in disadvantaged primary schools. Health Education Research. https://doi.org/10.1093/her/cyu047

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.