Att uttrycka sin kärlek för någon som inte längre är där

Att uttrycka sin kärlek för någon som inte längre är där
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2023

Bara för att någon man älskar dör så innebär inte detta att kärleken för personen dör. Det är viktigt att uttrycka sin kärlek även när man måste sörja. Det är också nödvändigt att uttrycka sin kärlek för de personer som inte längre är med oss under denna process.

Alla vet att det finns en personlig sorgeprocess, men det finns även en social process som har att göra med begravningar, kondoleanser, besök etc. Den processen är för närvarande väldigt kort. Människor antar att man redan inom några dagar måste vara redo att gå tillbaka till ett “normalt” liv och att man måste göra allt man kan för att glömma. Man måste försöka skjuta den där svåra upplevelsen åt sidan eftersom andra i omgivningen blir störda av att man sörjer för länge.

“Och när min röst är tyst i döden så kommer min sång att tala i ditt levande hjärta.”

Rabindranath Tagore

Ibland lyckas du anpassa dig till de där sociala mandaten och återgå till din normala rutin på kort tid. Du kanske känner att du vill gråta efter att du har sett en vacker solnedgång, men du låter bli. Det kan också hända att något inom dig inte vill säga adjö och det börjar då verkligen bli svårt att leva med sig själv och andra. Det är möjligt att vi i båda dessa fall måste uttrycka vår kärlek för personerna som inte längre är med oss.

Hedra personerna som inte längre är här

Ingen av de personer som vi har älskat dör. En del av dem stannar alltid kvar inom oss även om vi inte är medvetna om detta. Var och en av oss har en bit av dem inom oss, även om vi känner av deras frånvaro. Vår kärlek dör inte heller.

Att uttrycka sin kärlek efter någons bortgång.

Det har därför inom alla kulturer funnits traditioner för att hedra de personer som har dött. I västvärlden har det länge varit vanligt att man besöker gravar och planterar blommor och ber. Det är inte alla som göra detta längre. Många människor vill inte befinna sig på kyrkogårdar. Vi får slut på sätt att uttrycka vår kärlek för dem som vi älskar som har gått bort.

De saker vi gör för att hedra de döda är inte bara konventionella. Det är sätt att uttrycka vår kärlek för personerna som inte längre är där. Det verkar som det hade varit mycket lämpligare att säga att dessa saker är ritualer som hjälper oss att hantera deras bortgång. De hjälper oss att komma ihåg dem, även om det kan göra ont.

Att uttrycka sin kärlek för personerna som inte längre är här

Att fastna inom vår smärta är lika farligt som att undvika den. Personerna som inte längre är här är fortfarande med oss, speciellt om vi älskade dem djupt eller om de spelade en viktig roll i våra liv.

De kommer tillbaka till oss när vi känner oss ensamma och när vi sörjer. De kommer tillbaka plötsligt, i formen av en ledsamhet som inte försvinner eller en känsla av hjälplöshet. Av denna anledning har alla kulturer hedrat de personer som gått bort. De visste att det var väldigt viktigt att uttrycka sin kärlek för dem.

Kvinna och moln.

Det sägs att människor är fundamentalt närvarande, och detta stämmer generellt sett, men det hade varit mer lämpligt att säga att vi framförallt är det förgångna. Vi är en historia som fortsätter att berättas dag efter dag. Det är därför viktigt att inte glömma bort de personer som kom innan oss.

Hur man kan uttrycka sin kärlek för personerna som inte längre är här

En av de vackraste traditionerna i världen är “De dödas dag” i Mexiko. Det är ett evenemang som är en blandning av en ritual och en karneval. Varje första november minns befolkningen sina älskade som gått bort. Deras fotografier visas upp och de blir protagonister i de levandes värld igen.

I Mexiko skriver man brev till dem, sätter upp altare och ber för dem. Människor går också till begravningsplatserna och sjunger för sina älskade. De gör så att deras andar blir synliga och pratar med dem. Och de hedrar dem genom att deklarera att det är omöjligt att glömma dem.

Att uttrycka sin kärlek för personerna som har gått bort.

Vi bör alla ha våra egna ritualer för att hedra personer som har gått bort och uttrycka vår kärlek för dem. Det blir då lättare för oss att acceptera deras död trots att vi fortfarande har emotionella band med dem som inte ens döden kan bryta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.