Inlärd hjälplöshet: ett hopplöst, djupt hål

15 februari, 2018

Inlärd hjälplöshet är ett av de värsta hålen vi kan falla ned i. Det är den perfekta grogrunden för ångest och depression. Det är faktiskt både en konsekvens och en orsak till brist på bestämdhet (varför orsaka konflikt genom att uttrycka vår åsikt om det ändå inte leder till något?).

Det gör oss till tomma kroppar med döda själar. Detta tillstånd kan summeras som ”oavsett vad du gör, kommer det vara fel” eller ”oavsett vad du gör, spelar det ingen roll, det kommer inte ändra något. Resultatet kommer vara detsamma”.

Och det är här inlärd hjälplöshet uppstår. Hjälplöshet vi lärt oss som ett resultat av att ha provat att bete oss på olika sätt, men sett att det inte påverkar resultaten. Därför har vi ingen motivation att svara på vår situation.

Kanske har du funnit dig själv i denna typ av situation. På jobbet eller i en relation till exempel. I en omgivning där det finns en annan person som dömer huruvida det du gör är rätt eller fel.

Det är inte rationellt, det är inte konsekvent. Vad du gör, vad det än är, kommer nästan alltid vara fel, och de gånger när det inte är fel kommer du inte ha någon aning om varför. Så du kan inte upprepa det, oavsett hur mycket du försöker.

Inlärd hjälplöshet får oss att ge upp kontrollen

På något sätt hör vi bakom denna motsägelsefulla attityd något som liknar ”jag är den som dömer vad du gör; jag sätter reglerna”. Personer som orsakar inlärd hjälplöshet hos andra är de som gör värdebedömningar utan förklaring eftersom de har inflytelse över dem.

Kvinna i bur

Så vilken lärdom kan en person dra när han mottar denna typ av behandling? Att det inte är värt att anstränga sig eftersom resultatet är slumpmässigt. Känslan är att oavsett vad han gör, kan han inte kontrollera resultatet.

Bristen på kontroll över vad som händer är jobbigt och väldigt begränsande. Eftersom vi till synes inte kan göra något åt det. Detta är ofta starten på emotionell misshandel. ”Jag beslutar hur du ska känna. Du bestämmer inte. Jag har kontrollen, inte du.”

Att lämna är lösningen, men inlärd hjälplöshet gör det svårt

Martin Seligman upptäckte fenomenet på 70-talet. I ett experiment som inte hade kunnat utföras idag på grund av dess etiska implikationer, upptäckte Seligman att hundar som utsattes för elchocker oavsett om de försökte fly eller inte, antog en passiv attityd mot dem. De fann sig i att lida i tystnad.

Detta fenomen kopplades snabbt till orsakerna och attityderna hos många personer som fallit ned i depressionens avgrund. Ångesten, depressionen, den absoluta bristen på motivation börjar kontrollera personens attityd och beteende. Till slut blir denne helt passiv.

Om en möjlighet att förändra situationen dyker upp kommer han därför inte se den, utan låta den passera. Hans tro och hopp har försvunnit eftersom han känner att oavsett vad han gör, oavsett vilken riktning han väljer, kommer han fortfarande inte få resultaten han vill.

Detta psykologiska fenomen är väldigt kraftfullt eftersom det totalt kapar vår förmåga att agera. Det stjäl vår kreativitet att se alternativ och lösa problem. Det gör oss blinda för lösningarna till våra problem. Det är extremt svårt att fly från denna destruktiva plats.

Hjälplöshet tar över våra tankar, beteenden och känslor

Många personer känner sig oförmögna att lämna en situation som sårar dem. De är totalt påverkade av den hjälplöshet de lärt sig. Hjälplöshet är ett tillstånd som tar över tankar, beteenden och känslor.

För att bryta denna växande, nedåtgående spiral måste man komma till roten av problemet. Vi kan inte stanna på ytan. Att säga åt någon att lämna fängelset denne befinner sig i och säga ”hur kan du inte se?”, hjälper inte.

Fly från ditt fängelse

De vill inte känna så här; de söker inte efter det. Därför måste de förstå hur de hamnade här. Hur gav de bort kontrollen över vad som händer med dem? Lösningen är att ge dem makt; ge dem tillbaka kontrollen över sina egna liv.

En kontroll som förlorades för länge sedan, stulen av personen som behandlade dem illa. De behöver bara hjälp att få tillbaka den. Att förstå vad som skett och acceptera det är det första steget på denna väg.