Den tysta behandlingen: förklädd psykologisk misshandel

Den tysta behandlingen: förklädd psykologisk misshandel
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Den tysta behandlingen är en strategi som ofta används av personer som verkar besitta stor självkontroll och hävdar att de är rationella snarare än emotionella. Samtidigt är det inte bara kopplat till ett uttryck av passivt våld, utan även en förklädd strategi för psykologisk misshandel. Med andra ord kan den tysta behandlingen djupt såra den andra personen.

Denna metod karaktäriseras av en grupp beteenden vars syfte är att ignorera den andra personen. Vi ser det i alla typer av relationer: par, vänner, föräldrar och barn, släktingar etc. Bruk av denna strategi antyder en tidigare konflikt. Ibland är dock offret inte medvetet om det, just för att den andra personen inte uttrycker det.

“Den värsta synden mot våra medvarelser är inte att hata dem, utan att vara likgiltig mot dem: det är omänsklighetens essens.”

-George Bernard Shaw-

Den tysta behandlingen involverar handlingar såsom att vägra tala med någon, inte uppmärksamma vad denne säger, låtsas att man inte hör personen, ta avstånd eller undvika dennes sällskap som om personen vore pestsmittad. Man ignorerar uttryckliga förfrågningar och behov, och gör kort sagt allt för att personen ska känna sig osynlig.

Dessa typer av beteenden är ganska skadliga. De demonstrerar inte bara omognad, elakhet och brist på emotionell intelligens, utan kan även få allvarliga konsekvenser för den andra personen. Att ägna sig åt detta beteende är ett försök att kontrollera och trakassera, och utgör inte något positivt i relationen.

Den tysta behandlingen kan orsaka stress och emotionellt trauma

En person som är målet för den tysta behandlingen kan känna väldigt intensiva negativa känslor. Att ignorera en person är att demonstrera att denne inte är värd något, att denne inte spelar roll.

Saker och ting blir än mer allvarliga när detta sker i en grym och kall tystnad som offret inte vet hur det ska tolka.

Emotionellt trauma

Personer som ignoreras blir till slut överväldigade av sina känslor av sorg, vilket ibland leder till depression. De känner även ilska, rädsla och skuld. Att ignorera någon är ett sätt att anklaga eller peka ett dömande finger mot denne på ett indirekt sätt. Detta är just vad som gör denna strategi ett ohälsosamt sätt att hantera konflikter.

Offer för denna typ av beteende tenderar att känna sig otroligt bedrövade. De kan inte förstå vad de gjort fel eller varför den andra personen behandlar dem som denne gör.

Det är som om de tappar kontrollen, vilket orsakar mycket stress. Det är därför man anser att det är en form av misshandel eller övergrepp. Skrik och slag förekommer inte, men våld finns det gott om.

Den tysta behandlingen har även fysiska effekter

Studier har utförts som visar att man genom att känna sig exkluderad eller ignorerad kan drabbas av förändringar i hjärnan. En zon i den mänskliga hjärnan vid namn “främre gördelvindlingen” ansvarar för att upptäcka olika nivåer av smärta. Forskare har bevisat att denna zon aktiveras när någon utsätts för den tysta behandlingen.

Hjärnan påverkas allvarligt

Aktivering av denna zon innebär att fysiska symptom också börjar dyka upp. Några väldigt vanliga symptom är huvudvärk och matsmältningsproblem. Trötthet och sömnlöshet är också vanliga klagomål.

Om situationen är allvarlig och utdragen kan allvarliga problem uppstå, såsom ökning av blodtrycket, diabetes eller till och med sjukdomar såsom cancer.

Det autoimmuna systemet påverkas också, huvudsakligen på grund av de höga stressnivåer som situationen orsakar. Konsekvenserna blir ännu allvarligare om personen som drabbas är en auktoritetsperson, såsom en lärare, förälder eller chef.

Att lära sig att navigera i dessa situationer

Ibland används den tysta behandlingen av två personer som älskar varandra, såsom kärlekspartners, goda vänner, syskon etc. Ibland tror folk att om de använder den tysta behandlingen, kommer den andra personen ändra sitt beteende eller göra vad den första personen vill.

De ser nästan på det som ett verktyg för utbildning; de har dock väldigt fel. Att ignorera en annan person som en form av bestraffning förgör bara relationer.

Tysta behandlingen bland vänner

Som med många defensiva taktiker som har sin grund i osäkerhet är detta ett tecken på väldigt dåliga kommunikationsfärdigheter. Tystnad kan vara hälsosamt när humören är heta och en paus är på sin plats innan något förvärrar situationen.

Men tystnad används här som en metod för kontroll eller bestraffning, och blir då till ett övergrepp.

Ingen bör passivt låta sig bli ignorerad av någon, åtminstone inte utan en förklaring. Ingen bör heller försöka lösa en konflikt med hjälp av den tysta behandlingen. När det finns ett problem mellan två personer är det enda hälsosamma att föra en dialog för att hitta lösningar.

Tystnad och avstånd genererar bara fler problem och löser i slutänden ingenting.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.