Albert Ellis irrationella idéer

Albert Ellis irrationella idéer

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

Hur många gånger har felaktiga tankegångar lett dig till oönskade situationer? Tanken kan således utöva en mäktig kraft på oss. Den beslutar nämligen att vi vill tänka. Det slutgiltiga beslutet hittar vi därmed inom oss. Albert Ellis var en av grundarna till kognitiv psykologi. Han började utveckla denna terapi 1962 och gav den namnet “rationell emotiv beteendeterapi” (REBT). Ellis menar vidare att ett stort antal psykologiska problem orsakas av mönster av irrationella idéer och tankar.

Ellis fokuserar sin teori på idén om att “Människor förändras inte av faktum, utan av vad de tänker om faktumen”, vilket sades av den grekiske, stoiske filosofen Epiktetos. Därför kan man säga att “REBT” är en del av följande hypotes:

Det är inte händelser (A) som skapar känslomässiga tillstånd (C), utan sättet man tolkar dem på (B). Om vi är kapabla att ändra vårt mentala schema så kommer vi därför kunna skapa känslomässiga tillstånd som är mindre smärtsamma, mer positiva och konsekventa med verkligheten.

Irrationella idéer

Albert Ellis listade därmed en serie irrationella övertygelser och grupperade dem i elva grundläggande, irrationella idéer som vi sammanfattar nedan:

1. “Jag behöver kärlek och erkännande från personer omkring mig” eller “jag måste vara älskad och få erkännande från alla viktiga omkring mig”.

2. “För att vara värdefull måste jag uppnå allt jag sätter siktet på” eller “om jag är en värdefull person måste jag alltid vara kompetent, tillräcklig och kapabel att uppnå allt jag sätter siktet på”.

3. “Dåliga människor måste bestraffas för sina dåliga handlingar.”

4. “Det är horribelt och katastrofalt att saker inte är, går eller blir som jag vill eller önskar.”

5. “Mänsklig olycka har sin källa i externa orsaker och jag kan i stort sett inte göra något för att undvika eller kontrollera smärtan och lidandet som detta åsamkar mig.”

6. “Jag måste konstant tänka att det värsta kan ske.”

7. “Det är lättare att undvika än att konfrontera ansvar och problem i livet.”

8. “Vi måste ha någon starkare att lita på.”

9. “Mitt förflutna fastställer mitt nu och min framtid.”

10. “Jag måste konstant oroa mig över andra personers problem.”

11. “Varje problem har en riktig lösning, och det är en katastrof att inte hitta den.”

Dessa fundamentala, irrationella idéer innehåller tre grundläggande uppfattningar om att individer kräver absolut karaktär från sig själva, andra och världen.

1. Jag har rätt att agera och jag måste förtjäna erkännande genom sättet jag agerar.

2. Alla måste agera på ett behagligt, hänsynsfullt och rättvist sätt mot mig; om de inte gör det är de värda förakt och måste bestraffas.

3. Livsvillkoren måste vara goda och enkla så att jag kan uppnå praktiskt taget allt jag vill utan större ansträngning eller obehag.

Men allt är inte irrationellt…

Mental pusselbit

På andra sidan av myntet kan vi dock finna rationella övertygelser om alla övertygelser som vi presenterade ovan. Rationella övertygelser tenderar att vara mer flexibla och inte placera hinder i vår väg, och ej heller skapa samma intensiva stress som irrationella idéer.

Du behöver alltså finna rationella övertygelser om de som presenterades av Albert Ellis. Reflektera därför över ditt eget liv om du har lite tid över. Gör en lista över de irrationella tankar som åsamkar dig obehag, och i en separat kolumn alternativa sätt att tänka. På så sätt kan du nämligen börja lösa upp knutarna och öppna nya vägar mot fridfullhet.

“Vår belöning finns i ansträngningen, inte resultatet. Full ansträngning är full seger.”

-Gandhi-

Bilder av Francisco Rodriguez.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.