Intuitiva teorier kontra vad skolan lär ut

Vissa kallar det intuition, andra kallar det det sjätte sinnet. Låt oss titta lite på hur vår intuition fungerar och hur den har teoretiserats.
Intuitiva teorier kontra vad skolan lär ut
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 26 december, 2023

Låt oss först förklara vad intuitiva teorier är. Innan barnen börjar skolan har de inte helt tomma sinnen. Innan de ens börjar studera har barnen redan börjat skapa en serie förklaringar av verkligheten. Det är dessa som kallas “intuitiva teorier”.

Vilka är de intuitiva teorierna som barn har? Dessa teorier baseras inte på någon komplett analys av verkligheten, snarare tvärtom. Intuitiva teorier baseras på att snabbt resonera om saker som barn kan observera i verkligheten. Detta kan kallas för barns förnuft. Ett exempel på det är när ett barn tror att jorden är platt.

Eftersom de klassas som sunt förnuft kan dessa teorier vara inkorrekta eller väldigt oprecisa. Om vi vill att barn ska lära sig vad verkligheten verkligen är, måste vi bryta oss loss från dessa intuitiva teorier. Vi bör ersätta dem med sådana som förklarar fakta korrekt. Vi tror att skolan gör det, men är det verkligen så?

Även om vi precis talade om de intuitiva teorierna i barndomen formar vi och behåller dessa genom hela livet. När någonting inträffar, oavsett om det är fysiskt, socialt eller politiskt som är bortom vårt vetande, kommer vår hjärna på en förnuftig förklaring till det. Men vårt sunda förnuft har ofta fel eller är oexakt när det gäller större fenomen. Även om det kan vara till god hjälp i det dagliga livet.

Pojke vattnar ros

Intuitiva teorier och skolan

Här har vi ett problem. Vårt utbildningssystems läroplan behandlar eleverna som om de är passiva. För skolan är eleverna tomma glas som måste fyllas med kunskap. Det är dock inte sant. En elev är som en planta som måste vattnas för att växa fritt.

Låt oss först tala om varför skolan ser eleverna som tomma glas. Om vi besöker en typisk klass kommer vi att finna 20 till 30 elever som sitter framför en lärare som föreläser på tavlan. Läraren kommer att tala om många saker som eleverna måste memorera och sedan redogöra för under ett prov. I den här inlärningsmodellen är det uppenbart att eleverna är passiva studerande. Deras enda uppgift är att lyssna på läraren och göra vad han eller hon säger.

När elever är passiva får de inte en djup förståelse av ämnena. De memorerar helt enkelt den bokstavliga innebörden av vad läraren säger till dem. Så vad händer om en elev har en felaktig intuitiv teori och passivt tar emot information som motsäger denna? Svaret är att eleven fortsätter att tro på sin intuitiva teori. Han eller hon kommer samtidigt ihåg den som är vetenskapligt korrekt, även om de motsäger varandra.

Två motsägelsefulla teorier på samma ställe

Hur är det möjligt för en elev att ha två motsägande teorier i sitt huvud på samma gång? Eftersom eleven inte har en djup förståelse av den korrekta teorin så ignorerar han eller hon den existerande motsägelsen med sin intuitiva teori.

När eleven är i skolan och läraren ställer en fråga så kommer eleven att leta i sitt minne och svara med den riktiga teorin. I en verklig situation kommer eleven däremot att använda sin intuitiva teori. Det är den han eller hon egentligen tror på.

För att förstå detta ska vi göra en liten övning. Fundera ett slag över följande fråga: om vi hoppar väldigt högt medan vi går uppför en rulltrappa, vilket steg landar vi på? Samma steg som vi står på, trappsteget ovanför eller trappsteget nedanför?

Intuitionen säger oss att när vi hoppar så kommer vi att befinna oss i luften medan trappan rör sig. Vi kommer således att landa på steget nedanför. Men detta är fel. Newtons första lag, tröghetslagen, säger att en kropp i rörelse kommer att fortsätta röra sig. Åtminstone om det inte finns några andra krafter emot den, därför landar vi på samma steg. Detta eftersom vi rör oss uppåt längs rulltrappan under hoppet.

Om du svarade rätt på frågan säger vi grattis! Om du hade fel, oroa dig inte. Nyligen gavs några fysikstudenter samma typ av fråga i en undersökning utförd av psykologen J. Clement. 88% av dem gav fel svar. Detta bevisar vår teori. Studenterna kan utföra komplicerade fysikuppgifter helt perfekt genom att använda teorierna de lärt sig när de tar sin examen. När de får en fråga utanför den akademiska världen lyssnar de dock till sina intuitiva teorier.

Intuitiva teorier och deras beständighet

Finns det en lösning på det här problemet?

För att försäkra oss om att teorierna som förklarar verkligheten korrekt segrar, måste vi försäkra oss om att eleverna har en djup förståelse av de korrekta teorierna. De bör också känna till motsättningarna till de intuitiva teorierna. Olyckligtvis är inte det nuvarande utbildningssystemet kapabelt till att göra detta. Detta eftersom det inte behandlar eleverna som aktiva element i sin egen inlärning.

För att uppnå verklig förståelse och avvisa inkorrekta teorier bör klassrummet vara en plats för debatt. Eleverna bör där kunna exponera sina teorier och, med lärarens hjälp, justera dem så att de hamnar närmare den korrekta teorin.

Frågan vi måste svara på är: hur kan vi förvandla klassrummet till en plats för debatt?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.