Att göra inlärningen rolig: få barn att lära sig något nytt

Att göra inlärningen rolig: få barn att lära sig något nytt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Parvinee Hurbungs sade en gång: “Att få en människa att le kan förändra världen; kanske inte hela världen, men en människas värld.” En sak tycks vara klar – att göra inlärningen rolig kommer kanske inte att förändra ett samhälle, men det kan innebära en stor förändring för barn.

Det finns många vetenskapliga studier som pekar på att skratt och glädje är viktigt i alla avseenden. Att ha roligt och att göra saker lustbetonade har positiv inverkan på vår inlärning, både på det psykiska och det fysiska planet. Det är också ett naturligt sätt att minska stress, genom att dopamin och serotonin utlöses och vårt välbefinnande ökar. Om vi kan bekämpa stress och depression genom att ha roligt, borde vi inte använda oss av detta för att underlätta våra barns lärande och minska deras oro?

“Mer än något annat är en dag utan skratt en förspilld dag.”

-Nicolás Sebastien Roch Chamfort-

Värdet av att göra inlärningen rolig för barn har vetenskapligt stöd

En ny vetenskaplig studie gjord av psykologer vid Université Paris Ouest Nanterre La Défense bekräftar tidigare forskning om skrattets välgörande effekter.

Enligt denna grupp psykologer fungerar skrattet som medicin för kroppen. Inte nog med det – skrattet har också en stor betydelse för barns inlärning. Uppgifterna som togs fram visade faktiskt att barn har lättare att lära sig saker om de skrattar, och medan de skrattar.

Barn har lättare att lära sig saker när de skrattar

Hur testade de skrattets effekt? Först ställde de frågan vilken effekt humor skulle ha på barnens förmåga att lära. I detta syfte bildade de en grupp på 53 barn i en ungefärlig ålder av 18 månader. Barnens uppgift bestod i att lära sig använda ett föremål för att nå en leksak som annars var utom räckhåll för dem. Målet var att de skulle lära sig göra detta efter att ha sett en vuxen person göra det.

Barnen, som indelades i två grupper, uppvisade olika resultat efter att ha sett videofilmer med något olika innehåll. I en av grupperna var den vuxna personen inte bara vänlig, utan agerade även på ett tokigt och komiskt sätt för att få barnen att skratta. De barn som brast ut i skratt hade lättare att imitera den vuxnas rörelser. Av dem lyckades 94 % nå leksaken, jämfört med bara 25 % i kontrollgruppen.

Om vi kan göra inlärningen rolig för barn förändras deras hjärnkemi

Det finns ingen tydlig förklaring till det uppnådda resultatet. En tanke är dock att skratt kan förändra hjärnkemin. Positiva och lustbetonade känslor höjer dopaminnivåerna.

Dopamin är en neurotransmittor (signalsubstans) som är inblandad i hjärnans kognitiva processer. Forskning har visat att den är känslig för ändringar i prefrontala hjärnbarken hos barn. Den påverkar alltså neuronerna i prefrontala hjärnbarken på cellnivå. Verkan som sker på denna djupa nivå innebär att inlärningen stimuleras och de kognitiva processerna främjas.

Dessutom bör man tänka på att låga dopaminnivåer inverkar på minnet, enligt flera studier. Brist på dopamin har helt klart många negativa effekter.

Fånga uppmärksamheten med ett glatt sinne

Att göra lärandet roligt är onekligen en strålande idé. Detta framkom i en studie, utförd av ett tvärvetenskapligt forskarteam vid Sam Houston State University, som visade att studenter hade lättare att minnas en föreläsning om läraren inkluderade skämt i undervisningen.

Att göra inlärningen rolig är uppenbart ett idiotsäkert sätt att få barn att lära sig något nytt. För att fånga barnens uppmärksamhet bör man därför försöka skapa en avslappnad och intim miljö, utan oro och stress.

Skratt förbättrar barns uppmärksamhet

Det är obestridligt att vår inlärningsförmåga och uppmärksamhet förbättras när vi har roligt. I själva verket tycks detta gälla för vuxna lika väl som för barn.

“Barn lär sig att le från sina föräldrar.”

-Shinichi Suzuki-

Så tveka inte ett ögonblick att använda dig av denna kunskap. Vuxna, lärare, instruktörer, pedagoger – vi kan alla som sociala varelser bidraga till att skapa en gladare atmosfär för att göra lärandet lättare för såväl vuxna som barn. Låt oss alla göra vad vi kan!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.