Sång kan förbättra hjärnans funktion enligt vetenskapen

En forskningsstudie ledd av Helsingfors universitet har identifierat fördelarna med att sjunga för ett brett spektrum av befolkningen. Det verkar som att dessa fördelar är särskilt viktiga för personer som har problem med att uttrycka sig.
Sång kan förbättra hjärnans funktion enligt vetenskapen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Det har varit känt i flera år att sång har förmågan att förbättra hjärnans funktion. Det stärker inte bara andningssystemet, utan det har också visat sig spela en viktig roll för att förebygga allvarliga tillstånd, såsom demens. Dessutom hjälper det till att frigöra endorfiner. Det är hormoner som gör oss mindre känsliga för stimuli som vanligtvis genererar stämningar med negativ valens, såsom hopplöshet.

En studie gjord av Helsingfors universitet har funnit att sång förbättrar hjärnans funktion hos personer med talproblem som afasi. Dessutom fann den att det hjälper till att bromsa nedsättningen av vissa kroppsfunktioner i samband med åldrande.

Följaktligen har vi idag bevis på att sång har konsekvenser som vi aldrig tidigare hade föreställt oss. Resultaten är verkligen lovande. Vidare pågår just nu forskningsstudier som kan lära oss mer om ett möjligt samband mellan sång och Alzheimers sjukdom.

“När du sjunger öppnar du dig för känslorna som rinner igenom dig, och samtidigt förblir du kopplad till de toner du vill nå för att skapa en melodi.”

-Mathias Malzieu-

Senior kvinna som sjunger
Sång bidrar till att förbättra hjärnans funktion hos personer som lider av afasi.

Afasi och sång

Studien vi nämnde tidigare leddes av Dr Teppo Särkämö. Han är chef för PREMUS-projektet – en långsiktig studie som fokuserar på afasi.

Afasi kan vara orsakat av en stroke eller en hjärntumör. De som lider av det har svårt att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Sjukdomen kan också påverka deras förmåga att förstå både talat språk och skriftspråk.

I den här studien testade forskarna 25 afasidrabbade personer och deras vårdgivare. Man bildade sedan körer med dessa volontärer. Genom att använda en teknik som kallas “melodisk intonationsterapi”, fann de att patienterna kunde uttrycka sig bättre. Faktum är att de genom att sjunga vad de ville ha sagt istället för att säga det, fick lättare att uttrycka sig.

Sång har förmågan att förbättra hjärnans funktion

Forskarna genomförde olika fMRI-tester på de afasisjuka. De var i olika åldrar. Målet var att fastställa om sång förbättrar hjärnans funktion i olika skeden av livet.

Forskarna kom fram till att hjärnnätverk som är förknippade med sång genomgår mindre förändring över tiden än nätverk som är förknippade med tal. Talförmågan påverkas med andra ord mer av ålder än förmågan att sjunga.

Forskningsledaren påpekade att “när du sjunger aktiveras hjärnans frontala och parietala system, ansvariga för att reglera beteendet, och mer motoriska och kognitiva resurser associerade med verbal kontroll och exekutiva funktioner används”. Han hävdade också att äldre människor som sjunger har bättre neurokognitiv funktion än de som inte gör det.

Upplyst hjärna
Enligt vetenskapen hjälper sång också till att återställa en del av de hjärnfunktioner som tidigare har gått förlorade.

Lovande resultat

Teppo Särkämö och hans teams forskning visade att körmedlemmar presterade bättre på neuropsykologiska tester. Dessutom uppvisade de färre kognitiva svårigheter och visade bättre indikatorer på social integration. Kort sagt, sång förbättrade deras hjärnor och gav dem en bättre livskvalitet.

Det verkar som att deltagande i en kör ger komplexa färdigheter i sång, men kräver samtidigt mindre ansträngning än att tala. Faktum är att sång tros förbättra hjärnans funktion även hos personer med Alzheimers. Därför ska forskare nu börja undersöka effekten av sång på den här typen av patienter.

Personer med Alzheimers har det svårare, då de minns gamla sånger, men har stora problem med att lära sig nya texter och melodier. Ändå tror forskarna att man kan nå ett genombrott genom att stimulera några av de hjärnnätverk som förblir aktiva hos dem.

Det är möjligt att samma sak kan hända som med afasidrabbade. Hos dessa patienter förbättrade sång inte bara deras hjärnfunktion, utan det hjälpte dem också att återhämta sig. Även om dessa resultat ännu inte är betydande, har en lovande ny väg öppnat sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pentikäinen E, Pitkäniemi A, Siponkoski S-T, Jansson M, Louhivuori J, Johnson JK, et al. (2021) Beneficial effects of choir singing on cognition and well-being of older adults: Evidence from a cross-sectional study. PLoS ONE 16(2): e0245666. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245666.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.