Mörk materia i hjärnan - att röra på sig och lära sig

Den mörka materian i hjärnan deltar i viktiga processer. Den påverkar exempelvis sömnen och ditt humör.
Mörk materia i hjärnan - att röra på sig och lära sig
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Mörk materia i hjärnan är en av människans mest fantastiska hjärnstrukturer. Du kanske tror att detta är oviktigt om du dömer den efter dess storlek, men den är faktiskt vital för din kropp.

Denna artikel handlar om mörk materia. Vi kommer här att definiera den och diskutera dess delar och funktioner. Du kommer även lära dig om vilka sjukdomar som kan uppstå om den förändras. Är du redo att lära dig mer?

Vad är mörk materia i hjärnan?

Denna struktur är en del av de basala ganglierna, en krets med anslutna cellkärnor. Den finns i mellanhjärnan i din hjärna. Du har den även på båda sidor av din hjärna, det finns en vid varje cerebral hemisfär.

Du kanske undrar varför den har fått detta namn. De verkar som att de neuroner som finns i denna struktur har ett pigment som ger dem en mörk ton. Namnet på detta pigment är neuromelanin och finns i dopaminerga neuroner i detta område.

Bild på hjärnan.

Funktioner hos mörk materia i hjärnan

Mörk materia har två delar och var och en av dem har en separat funktion:

  • Kompakt. Denna hanterar överföringen av signaler till resten av de basala ganglierna. Den påbörjar även och reglerar finmotoriska förmågor genom projiceringen av dopaminerga neuroner. Den främsta egenskapen hos detta område är att det är mörkare eftersom det innehåller fler dopaminerga neuroner.
  • Korslänkad. Dess funktion är att skicka signaler från de basala ganglierna till olika områden i hjärnan, speciellt talamus, och informationscentret. Den innehåller färre dopamin-neuroner.

Den har därför en viktig roll eftersom det finns fler dopaminerga neuroner i denna kompakta del. Den hjälper speciellt med den neuronala hämningen genom GABA-neurotransmittorer.

Inlärning

Mörk materia är relaterad till inlärningsprocessen eftersom den hanterar hjärnans responser på stimuli. Dess funktion är att underlätta inlärningen tack vare de förstärkande effekterna hos dopaminet. Den är även involverad i den spatiala inlärningen.

Ok, men varför denna funktion? Anledningen till detta är att ett stort antal dopaminerga neuroner aktiveras då det förekommer ett överraskande stimuli. Detta hade kunnat ge stöd åt implikationen hos denna struktur eftersom den innehåller neuroner av denna typ. Den gör dock inte detta alldeles själv. Den arbetar istället tillsammans med andra hjärnstrukturer.

Motoriska förmågor

Som nämnt i början av denna artikel så är den mörka materian en del av de basala ganglierna, ett set med cellkärnor som förstärker rörelser. Så var är den specifika handlingen hos denna svarta substans? Den påbörjar och styr de rörelser som använder sig av finmotoriska förmågor.

Ögonrörelserna påverkar aktiveringen av talamus och andra strukturer i nervsystemet. De gör först och främst att vår blick stabiliserar sig då vi rör huvudet och ansiktet. De ingriper även inom den visuella hanteringen.

Förstärkningar och belöningar

Då du upplever behagliga känslor så kommer neuronerna i den mörka materian också att aktiveras och delta i belöningskretsarna. Faktum är att det enligt Bear Connors och Paradiso, författarna till boken Neuroscience, Exploring the Brain, underlättar förmågan att förutsäga beteenden som har att göra med förstärkning.

Då beteendemönster upprepas så kommer den mörka materian därför också att aktiveras eftersom det finns länkar mellan stimulin och reaktioner. Denna materia är därför relaterad till motivation, förstärkning och beroende; främst p.g.a. den adaptiva användningen av inlärningen.

Sömnreglering

De dopaminerga neuroner som finns på andra platser är också väldigt viktiga i denna struktur. De reglerar din biologiska sömnrytm; med andra ord så har den att göra med dina sömnmönster. Detta är den typ av sömn som är som mest aktiv, s.k. rapid eye movement. Är det inte fantastiskt?

Utöver dessa funktioner så spelar den mörka materian även en roll inom det temporära hanterandet. Med andra ord inom tidsupplevelsen när det gäller att upptäcka stimuli-intervall.

Kvinna som sover.

Sjukdomar som är associerade med mörk materia

Som du har sett så har den mörka materian olika inflytelserika funktioner. Om den förändras så kan det därför uppstå olika sjukdomar. Här är några av de mer allvarliga varianterna.

  • Schizofreni. Detta är en mental störning som tycks involvera den mörka materian. Det som händer här är att denna störning påverkar de dopaminerga färdvägarna, inklusive nivåerna hos denna neurotransmittor. Faktum är att de kan bli ganska så höga då denna sjukdom förekommer. Det är därför inte ovanligt att denna sjukdom innefattar symptom där humöret och motivationen förändras.
  • Parkinsons sjukdom. De dopaminerga neuronerna bryts ner, speciellt i den kompakta delen av den svarta massan. Om du dessutom reflekterar lite över dess funktioner så kan du ser hur de är nära relaterade till vissa symptom hos sjukdomen: motoriska störningar, humöret och sömnen.

Den mörka materian hjälper dig med rörelser, motivation, sömn, upptäckten av stimuli-intervall, humöret, inlärning och anslutningen av nervsignaler. Dess frånvaro eller förändring kan därför leda till allvarliga problem hos de processer som spelar en roll i detta fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bear, M. F. Connors, B. W., PAradiso, M.A. Nuin, X.U., Guillén, X.V & Sol Jaquotor, M.J. (2008). Neurociencias la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippicott Williams & Wikins.

  • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T.M. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGrawHill Interamericana


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.