REM-sömn: den viktigaste sömnfasen

REM-sömnen utgör upp till 50% av små barns sömncykler. När vi blir äldre reduceras den drastiskt.
REM-sömn: den viktigaste sömnfasen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

REM-sömn påbörjas cirka nittio minuter efter att du har somnat. Du andas fortare, dina ögon gör snabba och slumpmässiga rörelser och mardrömmar kan vara livligare. Intressant nog visar hjärnan på samma aktivitetsnivå som om vi vore vakna. Varför? Eftersom den är på väg att utföra en av sina viktigaste uppgifter.

Den här sömnfasen upptäcktes för över 50 år sedan. Ändå är REM- (rapid eye movement) sömnen fortfarande väldigt mystisk. Forskarna vet till exempel att hjärnan formar nya långtidsminnen under den här sömnfasen.

Vi vet också att hjärnan under REM-fasen kastar det som verkar onödigt och enbart behåller viktig information. Genom den här processen skapar den vad vi är, hjälper oss med inlärning och införlivar upplevelser samt lägger grunden till vår mognad och vår kognitiva, sinnesrelaterade såväl som emotionella utveckling.

Experterna vet inte vad det är som vägleder vår hjärna till att plötsligt gå in i REM-sömn. Studier som den publicerad i tidskriften Nature utfördes av neurologerna Jon Lu och David Sherman som förklarar att det finns en “strömbrytare” lokaliserad i hjärnstammen.

Man kan beskriva det som ett set speciella neuroner som tillåter oss att “få tillgång till” ett tillstånd av livligare drömmar där vår hjärna omorganiserar alla de minnen som den har kodat hela dagen.

“Sådant som drömmar är gjorda av.”

-William Shakespeare-

REM-sömn

REM-fasen och grunden till sömn

När Sherlock Holmes talade om för doktor Watson att den bästa medicinen för alla problem är sömn hade han inte fel. När vår kropp vilar, återhämtar vi vår energi och hälsa. Att få en god natts sömn är den ideala mekanismen för att reducera stress, se livet ur ett annat perspektiv och tänka klarare.

Sömn är en biologisk nödvändighet. Faktumet att hjärnan tar kontrollen under REM-fasen är grundläggande. Faktum är att de flesta av oss har mellan fyra och nio sömncykler, var och en indelad i fem faser. De senare cyklerna är REM-territorium där vi upplever de där konstiga drömmarna och vår hjärna utför viktiga uppgifter.

Nyfödda barn spenderar det mesta av sin tid i REM-sömn. Det hjälper dem nämligen att bättre integrera sina upplevelser under de viktiga faserna i sin utveckling. Hos barn över 6 år reduceras den här fasen märkbart och varar lika länge som en vuxens REM-sömn.

Dessutom är REM-fasen nyckeln till vår uppfattningsförmåga och vårt fokus, som forskarna Una de Karni och BS Rubenstein förklarar i tidskriften Science. I den här fasen svarar vi på stimulans och lär oss om vår omgivning för att kunna överleva i den.

Likaså går alla däggdjur och fåglar in i REM-sömn. Detsamma gäller inte fiskar, ödlor eller sköldpaddor.

REM-sömn hos däggdjur

Vad händer i vår hjärna och vår kropp under REM-sömn?

Den här fasen är också känd som paradoxal sömn (PS) på grund av säregenheten hos hjärnvågorna som uppstår under den här cykeln: osynkroniserade, snabba och med låg spänning.

Enligt specialister är hjärnstammen den del av hjärnan som reglerar den här sömnfasen. Neuronerna i hjärnbarken och talamus är mer depolariserade och en stor mängd av signalsubstansen acetylkolin är närvarande. När vi sedan kommer in i REM-fasen upplever vi vanligen följande symptom:

  • Snabbare andning
  • Ögonrörelser
  • Sömnparalys
  • Sexuell upphetsning
  • Livliga drömmar

För att bättre förstå hur REM-sömn fungerar ska vi titta närmare på vad andra sömnstadier handlar om.

Första stadiet

Det är väldigt vanligt att vakna eller känna som om man faller i det här stadiet. Spänningen i musklerna minskar och alfa- och thetavågor dominerar.

Andra stadiet

Kroppen förbereder sig för djupsömnen och hjärtrytmen och kroppstemperaturen börjar sjunka. Vid den här tidpunkten gör sig kroppen redo för att gå in i det viktigaste sömnstadiet.

Tredje och fjärde stadiet

Dessa är stadierna av djupsömn. Det är huvudsakligen deltavågor närvarande och sömnrubbningar som nattskräck och sömngång kan uppstå.

Under dessa NREM-stadier “reparerar” kroppen sig själv, vävnader återskapas, celler som inte längre behövs elimineras och immunsystemet gör sig av med sådant som inte är nödvändigt. Hos barn växer och utvecklas deras kropp under den här fasen.

REM-sömn i hjärnan

REM-sömn

Efter ungefär 90 till 100 minuter faller vi slutligen in i REM-sömn. Hjärnvågorna är lika aktiva som om vi vore vakna, våra drömmar har mer sammanhang och vår kropp förlorar sin muskelspänning. Thetavågor finns närvarande och hjärnan börjar integrera våra upplevelser som den samlat på sig under dagen och bildar långtidsminnen.

Den här cykeln upprepas dessutom 4 till 5 gånger under en natt, och för varje cykel kommer REM-fasen att vara längre. Det börjar med 10 minuter och ökar upp till en timme (två timmar om du är under 30 och en halvtimme om du är över 65).

Nyckeln till att återhämta din energi är inte enbart att ha en god sömnhygien. Att få god sömn för att nå REM-fasen är nämligen hemligheten bakom att ta hand om dina kognitiva processer, ditt minne, din uppmärksamhet och förmågan att reagera effektivare på stimulans.

Shakespeare sa en gång att en man som inte livnär sig på sina drömmar blir gammal fortare. Till det vill vi tillägga att en person som inte sover heller inte drömmer, och de som inte har några drömmar lever ett liv som inte är värt att leva. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Siegel, J. M. (2001, November 2). The REM sleep-memory consolidation hypothesis. Science. https://doi.org/10.1126/science.1063049
  • Lu, J., Sherman, D., Devor, M., & Saper, C. B. (2006). A putative flip-flop switch for control of REM sleep. Nature441(7093), 589–594. https://doi.org/10.1038/nature04767
  • McCarley, R.W. (2007). Neurobiology of REM and NREM sleep. Sleep Med, 8.
  • Karni, A., Tanne, D., Rubenstein, BS, Askenasy, JJM, y Sagi, D. (1994). Dependencia del sueño REM de la mejora durante la noche de una habilidad de percepción. Science , 265 (5172), 679–682. https://doi.org/10.1126/science.8036518

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.