REM-sömn: den viktigaste sömnfasen

REM- eller drömsömnen utgör upp till 50 % av små barns sömncykel. När vi blir äldre reduceras detta drastiskt.
REM-sömn: den viktigaste sömnfasen

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2019

REM-sömn påbörjas cirka nittio minuter efter att du har somnat. Du andas fortare, dina ögon gör snabba och slumpmässiga rörelser och mardrömmar kan vara livligare. Intressant nog visar hjärnan på samma aktivitetsnivå som om vi vore vakna. Varför? Eftersom den är på väg att utföra en av sina viktigaste uppgifter.

Den här sömnfasen upptäcktes för över 50 år sedan. Ändå är REM- (rapid eye movement) sömnen fortfarande väldigt mystisk. Forskarna vet till exempel att hjärnan formar nya långtidsminnen under den här sömnfasen.

Vi vet också att hjärnan under REM-fasen kastar det som verkar onödigt och enbart behåller viktig information. Genom den här processen skapar den vad vi är, hjälper oss med inlärning och införlivar upplevelser samt lägger grunden till vår mognad och vår kognitiva, känslomässiga såväl som emotionella utveckling.

Experterna vet inte än vad det är som vägleder vår hjärna till att plötsligt gå in i drömsömn. Studier som den publicerad i tidskriften Nature utfördes av neurologerna Jon Lu och David Sherman som förklarar att det finns en “strömbrytare” lokaliserad i hjärnstammen.

Det kan beskrivas som ett set speciella neuroner som tillåter oss att “få tillgång till” ett tillstånd av livligare drömmar där vår hjärna omorganiserar alla de minnena som den har kodat hela dagen.

“Sådant som drömmar är gjorda av.”

-William Shakespeare-

REM-sömn

REM-fasen och grunden till sömn

När Sherlock Holmes talade om för doktor Watson att den bästa medicinen för alla problem är sömn hade han inte fel. När vår kropp vilar, återhämtar vi vår energi och hälsa. Att få en god natts sömn är den ideala mekanismen för att reducera stress, se livet ur ett annat perspektiv och tänka klarare.

Sömn är en biologisk nödvändighetFaktum att hjärnan tar kontrollen under REM-fasen är grundläggande. Faktum är att de flesta av oss har mellan fyra och nio sömncykler, var och en indelad i fem faser. De senare cyklerna är REM område där vi upplever de där konstiga drömmarna och vår hjärna utför viktiga uppgifter.

Nyfödda barn spenderar det mesta av sin tid i REM-sömn. Det hjälper de att bättre integrera sina upplevelser under de viktiga faserna i sin utveckling. Hos barn över 6 år reduceras den här fasen märkbart och varar lika länge som en vuxens REM-sömn.

Dessutom är REM-fasen nyckeln till vår uppfattningsförmåga och fokus, som forskarna Una de Karni och BS Rubenstein förklarar i tidskriften Science. I den här fasen svarar vi på stimulans och lär oss om vår omgivning för att kunna överleva i den.

Likaså går alla däggdjur och fåglar in i REM-sömn. Detsamma gäller inte fiskar, ödlor eller sköldpaddor.

REM-sömn hos däggdjur

Vad händer i vår hjärna och vår kropp under REM-sömn?

Den här fasen är också känd som paradoxal sömn (PS) eftersom säregenheten av hjärnvågorna som uppstår under den här cykeln: osynkroniserade, snabba och med låg spänning.

Enligt specialister är hjärnstammen den del av hjärnan som reglerar den här sömnfasen. Neuronerna i hjärnbarken och thalamus är mer depolariserade och signalsubstansen acetylkolin. När vi sedan kommer in i REM-fasen upplever vi vanligen följande symptom:

  • Snabbare andning
  • Ögonrörelser
  • Sömnparalys
  • Sexuell upphetsning
  • Livliga drömmar

För att bättre förstå hur REM-sömn fungerar ska vi titta närmare på vad andra sömnstadier handlar om.

Första stadiet

Det är väldigt vanligt att vakna eller känna det som om man faller i det här stadiet. Spänningen i musklerna minskar och alfa och theta vågor dominerar.

Andra stadiet

Kroppen förbereder sig för djupsömnen och hjärtrytmen och kroppstemperaturen börjar sjunka.  Vid den här tidpunkten gör sig kroppen redo för att gå in i det viktigaste sömnstadiet.

Tredje och fjärde stadiet

Detta är djupsömns stadierna. Det är huvudsakligen deltavågor och sömnrubbningar som mardrömmar eller somnambulism kan uppstå.

Under dessa NREM-stadier “lagar” kroppen sig själv, vävnader återskapas celler som inte längre behövs elimineras och immunsystemet gör sig av med sådant som inte är nödvändigt. Hos barn växer och utvecklas deras kropp under den här fasen.

REM-sömn i hjärnan

REM-sömn

Efter ungefär 90 till 100 minuter faller vi slutligen in i REM-sömn. Hjärnvågorna är lika aktiva som om vi vore vakna, våra drömmar har mer sammanhang och vår kropp förlorar sin muskelspänning. Thetavågor finns närvarande och hjärnan börjar integrera våra upplevelser som den samlat på sig under dagen och bildar långtidsminnen.

Den här cykeln upprepas 4 till 5 gånger på en natt, och I varje cykel kommer REM-fasen att vara längre. Det börjar med 10 minuter och upp till en timme (två timmar om du är under 30 och en halvtimme om du är över 65).

Nyckeln till att återhämta din energi är inte enbart att ha en god sömnhygien. Att få god sömn för att nå REM-fasen är hemligheten bakom att ta hand om dina kognitiva processer, ditt minne, uppmärksamhet och förmågan att reagera effektivare på stimulans.

Shakespeare sa en gång att en man som inte livnär sig på sina drömmar blir gammal fortare. Till det vill vi tillägga att en person som inte sover heller inte drömmer, och de som inte har några drömmar lever ett liv som inte är värt att leva. 

Detta kanske intresserar dig
Hjärnvågor: delta, theta, alfa och gamma
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hjärnvågor: delta, theta, alfa och gamma

Det finns fem typer av hjärnvågor, och de fungerar nästan som musikaliska toner. Vissa har låga frekvenser, andra har höga frekvenser. Tillsammans ...  • Siegel, J. M. (2001, November 2). The REM sleep-memory consolidation hypothesis. Science. https://doi.org/10.1126/science.1063049
  • Lu, J., Sherman, D., Devor, M., & Saper, C. B. (2006). A putative flip-flop switch for control of REM sleep. Nature441(7093), 589–594. https://doi.org/10.1038/nature04767
  • McCarley, R.W. (2007). Neurobiology of REM and NREM sleep. Sleep Med, 8.
  • Karni, A., Tanne, D., Rubenstein, BS, Askenasy, JJM, y Sagi, D. (1994). Dependencia del sueño REM de la mejora durante la noche de una habilidad de percepción. Science , 265 (5172), 679–682. https://doi.org/10.1126/science.8036518